Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23650 22195
Fax: 23850 22208
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου : 2875
Τιμή Φύλλου : 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑCHΟΝ
Email: foni BsG gnail.cem
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΙΚΟ ΧΑΡΔΑΛΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΕΠΟΧΗ
Προτάσεις για την αξιοποίηση των εκτάσεων των λιγνι - και αιολικν Πάρκων στα εξανλημένα ορυχεία, συνυμενα Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά τα εγκαίνια του Εποχικού
τωρυχείων αλλά και των κοιτασμάτων λιγίτη Περιλαμβάνει η με εγκαταστάσεις αnοθήκSυσης ενέργεις, με μορφήη αντλησιο - Πupoβετικού Κλμμακίου Πρεσπν που εδρεύει στο Ανταpτικ .
μελέτη της Επτρoπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνν nou ταμέευσης , για χρήση όταν απαιτείται.
δημοαιοποήθηκε πριν λίγες ημέρες . Οι προτάσεις , εννέα ε .
ναλλακτικές για την αξιοπoηση των λιγνιτωριχείων , εντάσσονται σε δύο κατηγορίες :
1. Ανάπτυξη νέων ανανεσιμων πηγν ενέργειας στους λίγνίτη για φίλτρα κ00αμομου και παραγωγη ενεργου ανυpκα, από παρέμβαση όλων των θεσμικν φορέων και εντολή του
χρους των ορυχείων λιγνίτη και
2. Αξ0Πoηση των λιγιτικν κοιτασμάτων για άλλες υεξω - Παραγωγή οργανοουμκων λιπααμέτων κα εδηφοβελτιωτικν ουpu , 20 εγκαιnα α nαpaστεί κοι ο ApNΤγος του Πυροηλεκτρικές χρήσεις , δηλαδή εκτός της καύσης για παραγωγή από λιγνίτη , και Ανάπτυξη ενεργειακν καυσίμων .
ηλεκτρισμού.
Σύμφωνα με τα στοχεία nou πεpλαμβάνονται στη μελέτη της και τα ανeρακονίματα ) προύποθέτουν την ανάπτυξη της σχετιΑκαδημίας , η απολιγνποποίηση σημαίνει ότ θα μείνουν ανεκ μετάλλευτο στο έδαφος της Δυτικής Μακεδονίας συνολικά άμεσα.
T75 εκατομμύρια τονοι λιγίτη ( 190 εκ . στο Ντιο Πεδίο , 250
Εκ.ον κυρα , bυ εκ στη Λeυροτηγή , 40 εκ, στο Αμύνταιο , καθς , όπως αναφέρεται στην μελετη, uπάργει ένη θεωΤκ καυως υυ εξυpεtεπιχειρησιακα Οη την περιοχή που είναι
150 εx . στη Βεύη , 40 εκ . στους Λoφους Μελίτης , 40 εκ . στο
Κλεδί και 15 εκ . στην Ανλάδα . Εξ αυτν Περίnou 30-35 εκατομ- δονίας που με συντηρητικές εκτιμήσεις ανέρχετα σε 500.000
μίρια τόνοι θα καταναλωθούν κατά την περίοδο 2024-2028 τόνους ξηράς βιομάζας / έτος , με ενεργειακό περιεχόμενο
από την Πτολεμαϊδα 5 , noυ θα napαμείνει (η μόνη ) σε λεπουργία καυσίμου της τάξης των 2.500 GVh/έτος, Με εκμετάλλευση
με καυσιμο λιγνίτη μετά το 2023 . Mε την απολιγντοποίηση μέρους των ποσοτήτων αυτν , είναι eφικτό να δημιουργηθεί
απελευθερνονται επίσης οι εκτάσεις των ορυχείων λιγνίτη , μονάδα ηλεκτροηαραγωγής εγκαταστημένης ισχύος 25 MWe
nou είνι περποu 200.000 στράματα τα oo έχouν anολλοτρωθεί π
Γα την αξιοποίηση Των εκτάσεων αυτν και των καατασμάτων
προτείνεται η Ανάπτυξη νέων ανανεσιμων πηγν ενέργειας Δυτική Μακεδονία , και σειρά επαφν , ο συντονιστής του
στους χρους των opnείων λιγγάη κα συρεοομένα φωτυβολταϊκν Σχεδίου για την απολιγνποnοίηση Κωστής Μουσουρούλης.
Τrν Κυρακή 14 Ιουνου 2020, στς 12 το μεστμέρμ. θα npaγμα.
τοποηθούν από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και
Η ίδρυση του Κλιμακίου , όπως είχαμε δημοστεύσει σε προη Στην κατηγοpia των εξω-ηλεκτρκν χpήεων του λγκτη εντα-γouμενο φίλλο, ήταν ένα πάγο αίτπμ των κατεwν και των φορεων
συντα: Αεριonoiηση του λιγνίτη για nαραγωγή nολυμερων και ης Πρέσπας που ικανοποήθηκε πρόσφατα , αρχές Απρύλίου,
αnθετν κτίμαν Εξαγυγή Σnανίων rαν από τεν λγάτη, Χρήση με απόφοση του Αρχηγού του Πupοσβεστικού Σματος , μετά
Παραγωγή προϊόντων με βάση τα ανθρακονήματα από λιγνίτη
σβεστικού Σματος
Με την ανακοίνωση της ίδρυσης άμεσα κινητοποιήθηκε ο
Αρκετές από τις λύσεις αυτές ( 0nως π.χ οι naΜες γαιες Δήμος Πρεσπν , αλλά και άλλοι φορείς , σπε να είναι έτομες
οι εγκαταστάσεις με την αρχή του καλοκαιριού καθως στην
κής τεχνολογίας , οι περιασστερες 6μως μηορει να ξκησ00ν Περιοχή εκδηλνονται αρκετές φωτιές .
Επίσης, ποτείνεται η Αξιοποίηση υπολειμματικής βομάζας
Ελπίζουμε Το κλιμάκιο να μετεξελικθεί ano εnoικο σε μονμο
δασωμένη και παραμεθόρα .
δυναμικό υπολειμματικής βιομάζας στην Περιφέρεια Δ . ΜaκεΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΤΟΥ 1918-19
ΤΟΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΗΓΗ ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
που αντιστοχεί σε 50 τουλάχιστον Βέσεις εργασίας.
Την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποήσει επίσκεψη στην
γρόφει ο Γεργιος Τρυφωνόπουλος
θεολόγος ΑΠ.
τ Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου
0 εθνικός μας noητής Διονύσιος Σολωμός , στο ποίημα του
"Ελεύθεροι Πολιορκημένοιν, αναφέρει "Νερά καθάρια και
γλυκά , νερά χαριτωμένα τον ήλιο δείχνοντας τα πλούτη της
ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Φέτος τον Μάρτιο το Ευpωπαϊκό Συμβούλιο απεφάσισε άτυπα την έναρξη ενταξιακν διαπραγμ τεύσεων με τα Σκόπια και την Αλβανία . Καλά νέα για
την ασταθή ενδοχρα της Ελλάδος αλλά μένει να ε
πΙκυρωθούν . Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση προ
θεί με βραδύ ρυθμό την σταδιακή ένταξη των
Δυτικν Βαλκανίων: Σερβία , Μαυροβούνο , Κόσοβο
και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Tην Περασμένο Φεβρουάριο,
στις 25, συνήλθαν στη θεσσαλονίκη οι αρμόδιο
ΥΠουργοί Εξωτερικν στη διάσκεψη Αn η θεσσαλονίκη στο Ζάγκρεμπ με θέμα την ευμωπαϊκή προ οπτκή της περιοχής εν δiο ημέρες αγότερα το
Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής διοργάνωσε στο
Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα της Τσεχίας
νέα συνάνηση υψηλού επυπέδου με θέμα Αναβίωση της ατζέντας διεύρυνσης της ΕΕ: το 2020. μια
νέα ευκαιρία για τα Δυπκά θαλκάνι0" , Ωστόσο , η ελληνική κοινή γνμη και μεγάλο μέρος της εν γένει ηγεσίας δεν κονσει ένα φλόδοξο πρόγραμμά της που θα ενσει τους
έχει συνειδητοπουή σει έμπρακτα ότι η Ελλάδα με επίκεντρο ποταμούς Δούναβη , Μορβα και Αξιό σε ένα πλωτό δίκτυο έως
ην Μακεδονία εξακολουeεί να παραμένει στο κέντρο του νέου τη θεσσαλονίη στε η Ρωσία να διακινεί τα αλέπια της προς Γαλκά και Αγλικά στρατεύματα με διουητή τον στρατηΟ Σαρά
γεωπολιτικο πεδίου στα Βαλκάνια και δίχως σταθερή την / απόη θεσυλονίη παρακάμπτντας τα Δαρδανέλλια. Από τη και τον Σεππέμβριο του 1916 εμφανίζεται στην θεσσαλονίαη ο
Ελλάδα η Δύση χάνει τον έλεγχο του nεδίoυ . Αυτό μαρτυρούν θεσσαλονίη ξεκινάει ο πετρελαιαγωγός που ανεφοδιάζει το Εευθέριος Βεπίέλος ως αρνηγός του κοματος Εθκής αμυνας.
τα γεγονότα.
Η Μεσοβαλκανική Ζνη αnoτελεί τον συντομότερο γεω .
στρατηγικό διάδρομο Αδριατική-Εύξεινος Πόντος-Υπερκου - να επεκταθούν εύκολα στο Κοσυφοπέδιο και στην Αλβανία. Νότο.
κασία-Κασπία που ελέγχει την ασφάλεια των ενεργειακν Την ελληνική Μακεδονία διασχίζει ήδη ο αγωγός ΤΑΡ Transπιγν και είναι ο μόνος δpομος για τη μεταφορά των ενεμγει
Η Τουρκία ασκεί στρατηγική βάθους στα Βαλκάνια, πηγς Τους Τρέχουν εδ , Τρέχουν εκεί και κάνουν covσηpονιο .
Προωθεί τον νεο-οθωμανισμό και καταλαμβάνει
ισχυρές θέσεις , Αυτήν ην στρατηγική επιδικει να ναύτες του διαστήματος , καταλήγει στο συμπέρασμα Πως ο
εφαρμύσε και τρα onoτε εξαπολύει στον Ερο και Πλανήτης μης φαίνεται σον μπλε οφoίρα και είναι το Πιο γυη
στο Αιγείο τα κυματα των Μουσουλμάνων προοφύγων- Τευτικό γαλάζιο του διαστήματος , Το μιλε δημουργείτα , επειδή
μεταναστν . Δεν το κρύύβει , αλλωστε όπως θα δείξει το 70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από το νερό.
άλλο άρθpο μας
Ζωτικό υπογάστριο αυτου του οκληρου γεωπoλίτικου για τις ζωτικές μος ανάγκες (0δρευση ) και αυτό Πολλές φορές
πεδίου και μοναδική πύλη του προς το Αιγαίο κα ην βρίσκεται σε απρόστα μέρη και μάλιστα απειλείται από κάθε
Ευρπη είναι η Ελλάδα . Παρά τη βαθιά ολόπλευρη είδους μόλυνση .
κρίση της είναι από κάθε άποψη η μοναδική ευμω
nαϊκή χρα Κρίσιμος κάμβος η θεσσαλονίκη . Το λι μάνη της , Το σεpοδρομιο της κα α Χερου 0υrκo Ποoοστό 70% αποτελείται από νερό , γ' αυτο και τρεις μερες
νωnοκά δίκτυα εξασφαλίζουν ζωτικες αναγκες ου στέρησης εκείνου , είναι δυνατόν να επιψέρουν και τον δανατο
χρου : μεταφορές , εμπόριο, ανεφοδιασμός, στρα
τιωτική oοφάλεια, ενέργεια κ.α. Η Ρωσία διεκδικεί ΗΛOE Και η εγκατ0σταση των ανθρπων σημειθηκε
το λιμάνι της και εν παράλληλα η Σερβία έχει αν.
Αλλά κι ο χρος ης αστροφυσικής , σύμpωνα με τους αστρ0Ωστσόσο απ' αυτό μονον το 2% μπορούμε να χρησμοποιούμε
ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σαφέστατα, Τ νερό μας δίνει (uή, Το ανθρωπνο σμα , σε
δίπλα σε υδροβιότοπους , όπου οργάνωσαν τις πρτεςς κανωνίες .
ΕΤΟΡΚΟ ΠΕΡΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 1916-1918
Το Φθνόπωρο του 1915 απεβιβάζονται στην θεσσαλονίκη
μοναδικό δυλιστήριο και το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής καυ- Αno τον Σεπτέμβριο του 1916 ως τον Ιούνιο του 1917 έχουμε
συμων στα ΣΟΠ 0 αγωγός και το δίκτυο καυσίμων δύνανται στην Ελλάδα δυο κυβερνήσεις, μια στον Βορρά και μια στον
Στις 4 Αυγούστου του 1916 οΒούλγαροι επιτίθενται με
aκν nopων όnου αναμετρνται οι στρατηγικοί αγωγοί Δυσης . an Το Αe au pa ouν Εm φυσκο αεριο 17000 ανδρες πpος Φλρνα , προελαύνουν ως το Αμίνταο και
10 Αζερμπαίτζον μέσω ουρκίας-Ελλάδος-Αλβανίας- το Εμπόριο Πτολεμαίδας . Νικντας κατά κράτος τον Σέρβικο
ακν πόρων όπου αναμετρνται οι στρατηγικοί αγωγοί ΔύσηςΡωσίας με έπαθλο την ενεργειακή επάρκεια-και εξάρτηση. Ιταλίας . Για μια ακόμη φορά η γεωπολιτική προσφέρει ης στο- στρατό που μετα την ήπα του στην Σερβία τον Δεκεμβριο του
της Ευρπης . Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας έχει κα τακερματισθεί σε μικρά ανίσχυρα κράτη τα οποία αποτελούν λονίκη Είναι στο χέρι μας .
άμεσα η έμεοα δυτικά Προτεκτοράτα: αμεσα Βοσνία-Ερζε γοβνη και Κοσουφοπέδιο, εμμεσα Μαυροβούνιο κα Σκοπια . Η nη τον 24ο αωνα της και είναι συνωνυμη με mν αδελgή του
Αλβανία και η Βουγαρία εναι μέλη του ΜΑΤΟ- η δεύτερη και εγαλου Αλεξάνδρου . Αφ ότου , το 315 πΧ, την συνοίκισε 0 ρaρχuν και μιας Ρωσικής Ταξιαρχίας γνεται μάχη γυρω αnό ο
της Ε.Ε. Στις ακτές των δύο θαλασσν και στην ξηρά της Βασιλεύς Κάσσανδρος στον μυχό του θερμοίκού Κολπου , Αμύνταιο. Οι Βούλγοροι υποχωρούν σπό το Αμύνταιο και την
κρίσιμης αυτής Ζνης λειτουργούν οι ισχυρότερες στην παραμένει στρατηγική πόλη. Την τυλγuν σεβάσμοι θρύλοι και Φλρινα , έχοντας επί εκοσιπέντε μέρες δαπράξει εγκλήματα
Ευρπη αμερικανικές πολεμικές βάσεις. Οστόσο , το γεωπολιτικό έδαφος παραμένει εξαιρετικά ασταθές και εν δυνάμει 1912, uπmpξε η δεύτερη πόλη τριν αλεπαλλήλων nοuεθκν νέος Σερβικός στρατός συντριβει τους Βουγλάρους στην κορυφή
εκρηκτικό .
Στα βαλκανικά κράτη επικρατούν ισχυρές φυγόκεντρες μει- λεγομένης Βυζαντνής - και της Οθωμανικής. Επί 450 Χρόνια, Αγου Αθανασίου, διχνοντας τους Βουλγερους από την Ελλάδα
ονότητες , οργανωμένο έγκλημα, ρευστό πολιτικό καθεστς , επίσης, υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη των Εβραίων . Εδ κήρυξε
ξένες επιροές και μεγάλη φτχεια Τα Σκόπια είναι κράτος - ο Απόστολος των Εθνν και μαρτύρησε ο Αγιος Δημήτριος .
βόμβα έτομο να εκραγεί ανά πάσαν στιγμήν και να προκαλέσει Εδ ενηθηκαν ο Ιoaπόστολοα Αδελφοί Κύρλλος και Μεbόδος υπάρχουν Γαλλικά , Αγγλικά, Ιταλικά και Ρωσικά
βαλκαντκό ντάμινο . Βρίσκεται στον κλοο της Μητέρας Βουλγ pίας και των Αλβανν πολιτν και πολπκων του . Παράλληλα κυριλλική γρφή. Επί χλια χρόνια διατηρεί ζωντανή την αμρίδραμη | μκό Κέντρο καθς και Κέντρο Ανεφοδιασμού της Αντάντ . Π θερμαίνετα το όραμα ης Μεγάλης Αβανίας όnoυ επιδιωκετα πνευματική και καλλπεχικη επκοινωνια ms με την γετονικη ράλληλα , δημιουργούνται τρία μεγάλα Νεxροταφεία σε Φλρ
να ενωθούν όλοι οι Αλβανοί της Αλβανίας , των Σκοπίων , του ΜονοΤική Πλtεία του Αγιου ρους , Ενα δα anεραντο, ωντανο να , Ευνό Νερό και Αμύνταο , "Τουλάχστον 4000 Γάλλοι , 700
Κοσόβου, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου Τον Οκτβριο Μουσείο noλιmaμού και Ιστορίος, Σεπτί μτημεία των noλτομον Ρωσοι κα 5000 Σέρβοι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του
2012 0 τότε Πρωθυπουργός της Αβανίας Σαλή Μπερίσα όρι
σε ην Μεγάλη Αλβανία επί λέξη anό την Πρέβεζα μέχρι Το σχεδόν βήμα Απελευθερθηκε το 1912 ανήμερα του Αγιου έχνα θυnάστηκαν κατά του Γεpμανοβευλγαρικού μπεραλιαμού,
Πρέσεβο , από το Τέτεβο μέχρι το Σαντζάκ και από τα Σκόπια Δημητριου και στα επόμενα εκατο χρονια αλλαζει ριμκα και γρόφει ο ο Αγγλος ιστορκός Αλαν Πάλμερ ( 1 ) .
μέχρι την Πρίστιναν , Είναι μα ακόμη ωρολογιακή βόμβα στα συνεχς
Βαλκάνια.
ρικές ευκαιρίες της στην Ελλάδα με επίκεντρο τη θεσσα - 1915 ειχε υποχωρησει και τον Μάρτιο του 1915 δια μέσου
Κέρκυρας.Βεσσαλονίκης είχε κατανεμηθεί από Αμύνταιο.
Η θεσσαλονίκη , η πρωτεύουσα της Μακεδονίας , διανύει Αρνισσα ως την θεσσαλονίκη - Σέρρε .
Τελος Αυγούστου του 1916 με την άφξη δυο Γαλλικν Με.
- ην πapακολουθεί η ίστονία Επι δυο χλάδες χρόνια, έως το κατά του εντοπίου πληθυσμού Σις 17 Σεπτεμβρίου 1916 ο
κατά του εντοπίου πληθυσμού , Σπις 17 Σεπτεμβρίίου 1916 ο
Αυτοκρατοριν . της Ρμαίκής , της Ανατολικής Ρωμαϊκής -της του Καμακτσαλάν, όπου σήμερα το χιονοδρομκό κέντρο του
ο Απόστολος των Εθνων και μαρτυρησε ο Αγιος Δημητριος .
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ -ΣΥΜΑΚΟΝ ΣΤΟ ΕΥΝΟ ΝΕΡΟ
Από τον Αύγουστο του 1916 μέχρι το 1918 στον Νομό μας
που εκχριστιάνισαν τους Σλάβους και τους δίδηξαν τη σλαβκη στρατεύματα ( Ανταντ ) . Το Ευνό Νερό μετατρέπεται σε Υγειονο και αλλεπάλληλα στρματα στορκν εποχν συναντάς σε κάθε 1916 στον άξονα Αμυνταίου-ολωρινας -Μοναστηρίου , ηρuίκά
συνέχεια στην σελίδα 2
συνέχεια στην σελίδα 2