Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
για να έχεις άποψη
αονολικη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΡΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
11 1ΟΥΝΙαΥ 2020
ΑP. ΨΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡΟ
Κωδ. 1445
αναπτUEη
ΙΚΤΕΟ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στον καέραν
η έδρα του
ΚΙΝΑΛ ;
pelivery
ΣΕΛΙΔΑ 5
3ο ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣΝ. ΚΙΟΥ
ΑΡΤΟΣ, 21200
Τ. 2751 101111 Η 2751 10030θ
omail. inorikteosrgos.gr
www.iktcoargos.gr
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Άρχισε ο διάλογος για την λειτουργία των αυρηνείαιουργείων και των ελαιουργείων
Σύμβαση με
Περιφέρεια και
Πανεπιστήμιο
Κρήτης
Στο στόχαστρο
οι παραβάτες
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΙ
Κυρίαρχος
Του Παιχνιδιού
Σύσκεψη με θέμα την υπnρεσίες, τόσο της
επιβολή της κανο- Περιφέρειας , όσο και
νικότητας στην λει - της Αnοκεντρωμένης
τουργία των nupmve - Διοκηση
λαιουργείων και των onως σημείωσε σε
ελαιουργείων στην nαρέμβασή του ο ne .
Περιφέρεια Πελοπον- ριφερεάρης Παναγ
νήσου nραγματοno - της Νίκας αντικείμε
θηκε σήμερα Πέμπτη νο της σύσκεψης ήταν
4 Ιουνίου στην Τρί - ο συντονισμός των
nολn, με τη συμμετο - Προσπαθειν στε η
xή εκπροσπων anό στάση των εμπλεκόόλες τις εμπλεκόμενες μενων uηpεσκν
ΣΕΛΙΔΑ 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπογραφή
Σύμβασης για
ΟPEN MALL
σελίδες 5
Εκρικτική η ανίδροση του Τύσου Χρόνη για
ΣΕΛΙΔΑ 1ο
μel) SNFRUN
Την έκρηξη του καταγγείλει τον Αγίου Δημητρίου.
Τάσου Χρόνη Δήμο Επιδούρου Σε ανάρτησή του
Προκάλεσεη κα - στην Πολεοδο- ο Τάσος Χρόνης
ταγγελία του εκ - μία επειδή δεν χρησιμοηοιντας
προσπου της Πήρε άδεια για για πρτη φορά
μείζονος αντιπο - την κατασκευή σκληρ . .
λίτευσης Αλέκου στεγάστρου στο
Τσιλογιάννη να δημοτκό σχολείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Virtual SNF Runοι εγγραφές
Ανοιξαν
σελίδα 4
ΣΕΛΙΔΑ 19

Τελευταία νέα από την εφημερίδα