Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
4ΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Ιουνίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7525
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΩΔΙΚΟΣ
Βοήθεια
στο Σπίτι:
Εως 17 Ιουνίου οι αιτήσεις
για ΠΕΤΕ και ΔΕ
από το ΠΔΕ για τη Δυτ Μικεδονία
Συνέχεια στην 12
VΕπανακαθορίστηκαν
προς τα πάνω
οι πιστσεις για το 2020
του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων
για τις περιφέρειες
'ΒΟΗΘΕΙΑ
VΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑ
Gov.gr:
Πιστοποιητικά Ανάσα ρευστότητας
με ένα κλιΚ
- Τα βήματα
Συνέχεια στην 10
για επιχειρήσεις
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 11
Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενν
3η διοργάνωση
Τριήμερου Φεστιβάλ
Παραδοσιακν Προϊόντων
αΓρεβενν Γεύσεις
Εnίσημos Συνεργότηs MEFA ΜΑΡΚET
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε,
Συνέχεια στην 4
Απάντηση Αυγενάκη
στιs αντιδράσειs
Βασιλακόπουλου για
τη δημιουργία
Μητρου Αθλητικν
Σωματείων
ΤΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣ
ΡΕΒΕΝΑ
3nς Οκτωβρίου 15
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ
Συνέχεια στην 20