Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

11

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5451

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Eξ αποστάσεως
αλλά µε... ενστάσεις

Παιδεία της γνώσης
και της ευθύνης

ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΗ «Γ», Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ, Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ, Β. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ∆. ΒΑΓΕΝΑΣ

«∆ΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ
ΚΑΙ ΗΘΟΣ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 10

ΝΕΟΣ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΗΤΤΑ

ΑΚΟΜΑ 11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ
- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΦΘΙΩΤΙ∆Α ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ

Τα διάσπαρτα
κρούσµατα
και η ανησυχία
ΣΕΛ. 5

Να σωθούν

κι άλλες πλατείες
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δικαίωσε
τον αγώνα των κατοίκων της Αγυιάς για
την «πλατεία Καλλιπάτειρας»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΥ
- ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

Το πρόγραµµα
«Α. Τρίτσης»
στη ∆. Ελλάδα
ΣΕΛ. 8

ΚΑΝΑΚΑΡΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Χωρίς αντιδρόµηση...
δεν υπάρχει ανάπλαση!
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΣΕΛ. 3, 8

ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΤΟΥ EDT HERCULES

«Ευχαριστώ» µε
συγκίνηση από
τον Καναδά
ΣΕΛ. 6

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ»
ΤΗΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΕΚΤΙΜΑ ΠΩΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟΧΟΣ Η 37ΧΡΟΝΗ, ΕΝΩ Ο 53ΧΡΟΝΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

∆ιακοπές
για 300.000
δικαιούχους

Συµβόλαιο θανάτου
βλέπει η ΕΛ.ΑΣ.
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 12

ΑΠΟ ΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΙΑΤΟ-ΑΙΓΙΟ-ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ

Η τελευταία «πρόβα»
πριν από το σφύριγµα!
ΣΕΛ. 11