Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλή "ευστοχία" με το δεκαετές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ .
91 71234 557133
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.242
Διπλή ευστοχίαν με το δεκαετές
Ομόλογο:Άντληση 3 δισ. με επιτόκιο 1,57%-Διατηρείται το μαξίλάρν των 15,7 δισ.-Απομακρύνεται ο ΕΜΣ
10ετία (με απόσταση αναπνοής από το Προηγού
μενο ιστορικό ρεκόρ του Οκτωβρίου 2019 ) . Μετά
ηχθεσινήή επιτυχή έκδοση του 10ετούς ομολόγου ,
στον ΟΔΔΗΧ Προσβλέπουν σε μια εξίσου επιτυμε τις αγορές . Επίσης, με δεδομένο ότι είναι ενερ- xημένη έκδοση σήμερα για τα έντοκα γραμμάτια
του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας. Η
μετά τη χθεσινή νέα επιτυκή έκδοση του 10ετούς τρικής Τράπεζας για την επαναγορά κρατικν χρα Προγραμματίζει να Προσθέσει επιπλέον 1
δισ. ευρ στα ταμειακά της διαθέσιμα . Έτσι, με
στα ταμειακά διαθέσιμα και μάλιστα με χαμηλό συνθήκες ήταν ιδανικές , καθς οι επενδυτές άθροισμα 4 δισ. ευρ μέσα σε δύο ημέρες, αnoκόστος δανει σμού, μόλις 1,57% , ο Οργανισμός έχουν διασφαλισμένη την έξοδόν τους από τους μακρύνεται πλέον ακόμη περισσότερο η Πιθα
νότητα να χρειαστεί να μπει χέριν στο σκληρό
μαξιλάριν ασφαλείας των 15,7 δισ. ευρ. Για
ψήφο εμπιστοσύνης των ξένων θεσμικν επεν
δυτν στην ελληνική οικονομία έκανε λόγο ο
Πιο κοντά η μεταρρύθμιση των
οδικν μεταφορν στην Ε.Ε.
Τους δύο βασικούς στόχους της φετινής χρονιάς να διατηρηθεί άθικτο το σκληρό μαξιλάρι
κλείσει με ταμειακά διαθέσιμα ακόμη και άνω
των 30-32 δισ. ευρ . Και η χθεσινή έκδοση δεν
ρευστότητας των 15,7 δισ. ευρ , αλλά και να μη έγινε για λόγους κανάγκης , αλλά Προκειμένου
να διατηρηθεί ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας
<Πράσινο φως" για την τελική υιοθέτηση της
σημαντικής μεταρρύθμισης του τομέα των
οδικν μεταφορν στην Ε.Ε. έδωσε χθες η
αρμόδια επιτροπή της Ευρωβουλής, εν θα
ακολουθήσει η ολομέλεια του σματος τον
Ιούλιο και στη συνέχεια η τυπική επικύρωση
από το Συμβούλιο της E.Ε. σελ . 7
γίνει άμεση χρήση του νέου Προγράμματος δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας - κλειδνειν το υπουργείο Οικονομικν YοΠοιημένο το (μπαζούκας της Ευρωπαϊκής Κεν
ομολόγου . Προσθέτοντας επιπλέον 3 δισ. ευρ τίτλων (μεταξύ των οΠοίων και των ελληνικν) οι
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους βγαίνει εκ νέου
ελληνικούς τίτλους. Υπό αυτά τα δεδομένα ήταν
σήμερα στις αγορές με έντοκο γραμμάτιο 12μηνης μια Πρτης τάξεως ευκαιρία για τον ΟΔΔΗΧ να
προχωρήσει εδ και τραν στη νέα έκδοση . Το
επιτόκιο του 1,57% ουσιασπικά συνιστά και το
"Σύγκρουσην Cosco
με ναυπηγοεπισκευαστές
Ανεβαίνει n θερμοκρασίαν στο λιμάν του
Πειραιά , με τους ναυπηγοεπισκευαστές να είναι
έτοιμοι να μετακινήσουν ακόμα ένα πιόνι στην
τεράστια σκακιέραν Που έχει στηθεί στο
μεγάλο λιμάνι, με αντίπαλο την Cosco και με
τρόπαιο τη ζνη Περάματος. σελ. 10
διάρκειας προκειμένου να Προσθέσει ακόμη 1
δισ. ευρστον τραπεζικό λογαριασμό του κράτους
Έτσι , μπαίνουν γερές βάσεις στε η χρονιά να
δεύτερο ιστορικό χαμηλό κόστος δανεισμού στη ΥΠΟΙΚ, Χρήστος Σταϊκούρας. σελ. 3
Σε αντίστροφη μέτρηση
για τη Συν-Εργασίων
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Ποιες εταιρείες μπορούν να ενταχθούν
στις 13 Περιφέρειες της χρας
ΕΠπλέον κονδύλια, της τάξεως των 137 εκατ.
ευρ σε σχέση με τον Πρτο Προγραμματ σμό , θα λάβουν φέτος οι 13 Περιφέρειες της
χρας από το ΠΔΕ. σελ 9
Αυλαία σηκνει σε μόλις Πέντε
24ωρα το πρόγραμμα ΣυνΕρ μαδιαίας εργασίας μέχρι και
γασίαν, ο μηχανισμός του οποί
ουθα είναι ενεργός για 4 μήνες , εργαζομένων τους , ανάλογα με
από 15 Ιουνίου έως και 15 Οκτω
βρίου. Στο μέτρο μπορούν να
ενταχθούν επιχειρήσεις Που εμ
φάνισαν τους μήνες της Πανδημίας μείωση τουλάχιστον 20%
του κύκλου εργασιν ΦΠΑ ή
των ακαθάριστων εσόδων τους εργασίας επιφέρει αντίστοιχη
εφόσον απαλλάσσονται από
ΦΠΑ , σε σύγκριση με πέρσι. Οι
εργοδότες Που εντάσσονται στον
μηχανισμό μπορούν για έναν ή τροπή της σύμβασης εργασίας
Περισσότερους μήνες εντός του
επίμαχου 4μήνου να προβαί .
νουν σε μείωση του χρόνου εβδο50% για μέρος ή το σύνολο των
τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Στον μηχανισμό μπορούν να εν
ταχθούν μόνο οι μισθωτοί με
σχέση εργασίας Πλήρους απaσχόλησης την 30ή Μαΐου. Η μεί
ωση του χρόνου εβδομαδιαίας
Το Παρασκήνιο για
την ηγεσία του Eurogroup
Η Παραίτηση του Μάριο Σεντένο από τη θέση
του υπουργού Οικονομικν της Πορτογαλίας
δρομολογεί εξελίξεις και στην προεδρία του
Eurogroup. Στς 9 Ιουλίου η ψηφοφορία. σελ . 2
μείωση τωV καθαρν αποδοχν
Που οφείλονται από τον εργοδότη, αλλά δεν επιφέρει μετα Ιστορική η ριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία
e-ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ιστορική συμφωνία με την Ιταλία για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζνης (AΟΖ)
υπέγραψε χθες η Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει τη βεβα
ότητά του ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Περιοχή.
Αισιοδοξία για την Προοπτική υπογραφής αντίστοιχης συμφωνίας και με την Aίγυπτο . σελ 13
των εργαζομένων Που εντάσσονται στον μηχανισμό. σελ. 5
7 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΑΣΑΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΛΟΓΩ COVID-19
Βήματης
ΕBRD στις μμε
για εισαγωγή
στο Χ.Α.
Η εεφαρμογή
του μειωμένου
ΦΠΑ 13%
ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τράπεζα Πειραις
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Στήριξη
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ
Νέα πρόσκληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για έκ
δοση εταιρικν ομολόγων ή
και μετοχν μέσω Δημόσιας
Προσφοράς (ΡΟ) και εισαγωγή
τους στο Χ.Α. απευθύνει η
ΕBRD, ενισχύοντας την επεν δυτική ετοιμότητα και την προετοιμασία της κάθε ενδιαφε
ρόμενης εταιρείας. σελ. 7
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
τη δυνατότητα, ακόμη κι αν Παρέχουν υπηρεσίες
διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι
ενιαίας τιμής, να διακωρίσουν την αξία τον επιμέρους
παροχν τους , μπορούν και να εφαρμόσουν τον
συνελεστή ΦΠΑ Που αναλογεί σε κάθε παροχή. Οι Αμερικανοί αποχαιρέτησαν τον ΤζΦλόιντ
Αυτό γνωστοΠοίησε χθες η ΑΑΔΕ αναφορικά με την
εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συνκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιν
για την εφαρμογή τους. σελ . 4
Όλαφ Σολτς
Γερμανός υπουργς
Οικονομικν
Εκφράζει
αισιοδοξία
για το ταμείο
ανάκαμψης
Χιλιάδες άνθρωποι τίμησαν στο Χιούστον του Τέξας τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε κατά τη σύλληψή του από
τέσσερις αστυνομικούς Πριν από δύο εβδομάδες . σελ 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παράγωγα: Η άνοδος εκτίναξε τους όγκους στα ΣΜΕ επί μετοχών
  Στην προτελευταία  συνεδρίαση της εβδομάδας στην αρχή του Δεκεμβρίου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο μόνιμα. Το άνοιγμα στις 2233,70 μονάδες αντιστοιχούσε σε ανοδικό  χάσμα 11,11 μονάδων.…Παράγωγα: Η άνοδος εκτίναξε τους όγκους στα ΣΜΕ επί μετοχών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καθιερώνει το ενιαίο μητρώο «ξένων πρακτόρων»
  Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, πρώτη μέρα που ισχύει ο νέος νόμος «Περί ελέγχου της δραστηριότητας προσώπων που βρίσκονται υπό ξένη επιρροή», δημοσίευσε το ενιαίο μητρώο των…Ρωσία: Το υπουργείο Δικαιοσύνης καθιερώνει το ενιαίο μητρώο «ξένων πρακτόρων» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νίκη με Φορτούνη κι Ελ Αραμπί στην Ισπανία για Ολυμπιακό
  Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 την Χάντερσφιλντ, ομάδα της αγγλικής Championship, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στην Ισπανία, όπου και προετοιμάζεται εκμεταλλευόμενος τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Μίτσελ…Νίκη με Φορτούνη κι Ελ Αραμπί στην Ισπανία για Ολυμπιακό - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: θερμό καλωσόρισμα Μπάιντεν σε Μακρόν – «Μαζί στον αγώνα για την Ελευθερία»
  Τη σημασία της συμμαχίας ΗΠΑ – Γαλλίας τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, ενώ οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για σταθερότητα…ΗΠΑ: θερμό καλωσόρισμα Μπάιντεν σε Μακρόν – «Μαζί στον αγώνα για την Ελευθερία» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο στον 6ο όμιλο
  Ένα παθιασμένο Μαρόκο προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά από το 1986, νικώντας τους ήδη αποκλεισμένους Καναδούς με 2-1, αφού εκμεταλλεύτηκε χωρίς οίκτο τα λάθη των αντιπάλων…Πρώτο και καλύτερο το Μαρόκο στον 6ο όμιλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ