Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Παραχωρήθηκε
το πρώην
Κτηνιατρικό
Κέντρο
Λευκόβρυσης
από τον Υπουργό
Αγροτικής
Ανάπτυξης
κ. Μάκη Βορίδη

Ζημιά στην ιχθυοπανίδα της
λίμνης Πολυφύτου - Μικρά
καραβιδάκια τα θύματα της
έλλειψης μέτρων προστασίας

σελ ~ 13

Μάκης Βορίδης από Σιάτιστα:
3 εκ στους εκτροφείς των γουνοφόρων,
30 εκ στην αιγοπροβατοτροφία,
στήριξη της αμπελουργίας
σελ ~ 12

σελ ~ 24

Λειτουργούν
κανονικά τα ΚΕΠ
Κοζάνης από την
Τρίτη - Ραντεβού
για τον ΟΑΕΔ

7243

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 24

Τραυματισμός
65χρονου στην
Κοζάνη μετά από
κόψιμο δέντρου

σελ ~ 12

Επιλεγμένες
διαρρήξεις στη
Δαμασκηνιά σε δύο
οικίες με ενοίκους

σελ ~ 13

Μονοψήφια η συμμετοχή
δασκάλων και καθηγητών
στην απεργία της Τρίτης στα
σχολεία της Π.Ε. Κοζάνης
- Δασκάλα σε σχολείο της
Κοζάνης: Ελάτε να πάρετετα
παιδιά σας σε δέκα λεπτά

σελ ~ 3

σελ ~ 13

Μάκης Βορίδης από Κοζάνη:
15 εκ στους παραγωγούς λαϊκών
αγορών, θέσεις εργασίας στη
Δυτική Μακεδονία - Ενίσχυση
σύστασης αγροτικών επιχειρήσεων
από νέους παραγωγούς, ποσά από
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
στον πρωτογενή τομέα