Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανότου γe
Τετάρτη
Ιουνίου
Αριθ. φύλλου 6029
Τιμή φύλ.: 0,50
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
για τους εκτροφείς γουνοφόρων
ανακοίνωσε ο Μ. Βορίδης
Σελίδα 7
|Κωστής Χοτζηδόκης
"Μείον 25%
η τιμή των ηλεκτροκίνητων
οχημάτωνν
Τι είπε για το πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου στην ΔΕΗ
Διάσωση
Σελίδα 11
της α' κατοικίας
electric drive
Ο νeos nτωχευτικόs νόμ0s
ηροβλέπει το δικαίωμα ο οφειλέτηs
να λάβει κα στεγαστικό επίδομα
Δημιουργία μονάδων
παραγωγής εξαρτημάτων για
την ηλεκτροκίνηση στις λιγνιτικές
περιοχές της Δ. Μακεδονίας
και της Μεγαλόπολης
από το κράτο για τη μίσθωση
tns Πρτns κατοικίαs του
Σελίδα 12
Σούπερ Λίγκα
Η βαθμολογία
των πλέι οφ μετά
την πρτη αγωνιστική
Ενενήντα επτά
νέα κρούσματα
κορωνοϊού
στην Ελλάδα
Σελίδα 6.
ΠΟ ΕΙΣ
- Τα 30 από τα 97 νέα
κρούσματα είναι "ει Κυριάκο, πάρτε κεφάλια
πριν σας πάρουν μέτρα ..
Σελίδα 24
σαγόμενα"
εν 29 νέες περυττ. Εν εργόζομαι τους τελευταίους 8 μήνες το σύστημα με βγ Ιξει ανοσφάλιστο και στο ΗΔΙΚΑ αλλά και όταν προσταθούν να
|μου γράψουν εξετάσεις. Αυτά είναι μεροκά απ όσα μου γρά .
φει σε ένα μήνυμα αναγνστης nou έλαβα rρv μεροκές μέρος
μαζ με τς φωτογραφίες κάποιων ατή σεων και φωτογραφιν
| aπό κλειστές nopτες ατό το "σχούρ" ou ονομάζεται ΕοΚΑ .
Δηλαδή όταν κάποος nου κατάφερε να βρει μια θέση εργαΙσίος με ασφάλιση, κάτι nou είναι στάνιο για τους νέους , χρε |6ζεται να κάνει μια εξέταση αλλά ο ΕΟΚΑ (το κράτος tv κράτει
| της αναπoτελεσματικότητας και napaστοκρατίας nou ακούει
|στο όνομα ΕΦΚΑ πρην ΙΚΑ -έχω rpooumn εμπειρία και aπό
| το ΚΑ και από τον ΟΑΕ. όου οι δεκαετίες mερνούν και μόνο
|τα ονόματα αλλάζουν . . εν ειστράπει τις εοφορές δεν ενεργonοuί την αοφoλιστική κάλυψη.
σεις εντοπίστηκαν
στην Ξάνθη
κορωνοϊός είναι εδν
Τα 30 αnό τα 97 νέα κρού .
σματα είναι εισαγόμενα|
| εν 29 νέες nερuπσεις εν .
| τorίστηκαν στην Ξάνθη . 182
| napαμένει ο ουνολικός
αριθμός των νεκρν . Η τε |λευταία ενημέρωση είχε
|γίνει rρν τέσερις ημέρες.
Σελίδα 11
συνέχεια στη σελίδα 4