Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12526
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Υψηλή ζήτηση για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου
Νέα ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές
ΑΑΔΕ: 35.000 έλεγχοι
Ιστορική συμφωνία
στην αγορά για τη θερινή
περίοδο
οριοθέτησης ΑΟΖ
Ελλάδας-Ιταλίας
Προσορμοσμένοι στα διδομένα του κορωνού είνα α
35.000 έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ, που ετρίχουν, ήδη στην αγορά για τη θερηνή πε.
ρiοδο. Μετά τη σταδιακή επανέναρξη της αγοράς, οι οδηγ
tς του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιργοu Πτoιλή, για τους υλν
χους είναι οι ακόλουθε :
Τον lούνο , διενεργούνται κυρίως , εμφανείς Ελrγχο σι
επιχειρήσες από συνεργία των ΔΟΥ στην αρμοδιότητα
των οποίων υπάγετα η tλεχχόμενη περιοχή, με συμβου .
λευτικό χαρακτήρα ενiσχυσης συμμόρφωσης . Τον μήνα
Ιούλιο οι έλεγχοι θα διενεργούνται σε ποσοστό 60% από
συνεργεία Ττων ΔΟΥ , στην αρμοδιότητα των οποίων υπόγεται η ελεγχόμενη περιοχή και κατά 40% από συνεργεία
των ΔΟΥ όμορων περιοχν ( ατός χωρικής αρμοδιότητας).
Nτην υπογραφή συμφωνίας για
οριοθέτηση ΑΟ)ανάμεσα σε
Ελλάδα και Ιταλία προχρησαν
Αθήνα και Ρμη , μετά τη συνά .
ντηση ανάμεσα στους υπουργούς
Εξωτεριχν Νίκο Δένδια και Λουτα 17,2 δισ. ανήλθαν οι προσφορές για το 10ετές ελληνικό
-ομόλογο , αντλντας το ελληνικό Δημόσιο 2,5 δισ . ευρ με
επιτόκιο 1,55% Να σημειωθεί ότι είχαν υπάρξει εισηγήσεις για να
αντληθούν 5 δισεκ. αντί 2,5 δισεκ. ευρ.
Η εξλιξη ήρθε έπειτα από την
επίλυση των προβλημάτων που
πήγαζαν κυρίως από τις ιταλικές
επιφυλάξεις για τον περιοοισμό
των δικαιωμάτων αλιείας στο 16 Οι αυξημένες προσφορές στα 17,2 δισεκ . υπερκαλύπτουν το
Κορονοϊός: Ανησυχία
για τα νέα κρούσματα
ζητούμενο ποσό 6,88 φορές .
Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 130 επενδυτές με τις ελληνικές
Η συμφωνία επιβεβαινει το δ καίωμα των νησιν σε θαλάσσιες
τράπεζες να συμμετέχουν ενεργά με μεγάλες προσφορές αλλά και
διεθνείς θεσμικοί επενδυτές .
Τα 97 κρούσματα κορωνοίού που καταγρόφηκαν στη
χρα το τελυταίο ττραήμερο , σχεδόν 25 κρούσματα ανά
ημέρα, χτυπούν συναγτρμό στην κυβέρνηση, χωρί . ωστόσο, να εκπίμπεται ανησυχία .
Στο Μέγαρο Μαξμου σε συνεργασία με τους επιδημιολόγους και την Πολτική Προστασία έχουν καταρτιστεί τα απορατητα πρωτόκολλα για τη διαχείριση κάθε κατάστασης.
Συνεχή ενημέρωση για Τς εξελίξεις έχαι ο πρωθυπουργός
και tίναι αuτός που θα πάρα την τελική απόφαση πριν από
οποιοδήποτε μέτρο περορισμού. Σε κομία περίπτωση η
κυβέρνηση δεν θύλε ένα κλίρα πανικού αδικά τη στιγμή
που ανοίγουν τα σύνορα της χρας για να υποδεχτεί τυ .
ρίστες , σε πρτη φάση στις 15 louvioυ .
ξνες" , υπογράμμισε ο Ελληνες
ΥΠΕΞ.
Όλα τα ομόλογα που εκδίδουν τα κράτη μπορούν να καταλήξουν
Αποδειχνύεται περίτρανα ο
στην ΕΚΤ μέσω του Προγράμματος Πανδημίας ύψους 1,35 τρισεκ.
αποσταθεροποιητικός ρόλος της
Τουρκίας στη Μεσόγειο. Η οριο θέτηση θαλάσσιων ζωνν επιτυ .
χάνεται με έγχυρες συμφωνίες ,
και μέσω του κλασικού Προγράμματος Ποσοτικής Χαλάρωσης .
Σημεινεται ότι μετά το νέο QE της ΕΚΤκαι το σχέδιο της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης", Το κλίμα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό
για τα ελληνικά ομόλογα .
Η ΕΚΤ είχε αγοράσει έως το τέλος του Μαΐου, στο πλαίσιο του
και όχι με άχυρες όπως αυτή της
Τουρκίας με Τη Λιβύην , τύνισε ο
υπουργός Εξωτεριχν
προγράμματος PEPP, ελληνικά ομόλογα αξίας 4,69 δισ.
Τράπεζες: Μείωση υπαλλήλων
και το 2019
Παγκόσμια Τράπεζα: 52%
θα συρρικνωθεί η οικονομία
Συμψηφισμός ΦΠΑ με άλλους
φόρους
Ι υνεχίσθηκε και το 2019 η τάση μείωσης των
τραπεζιχν καταστημάτων και του αριθμού
των τραπεζούπαλλήλων στην Ελλάδα . Ο αρ
μός των τραπεζικν καταστημάτων που λειτουργού .
σαν στην Ελλάδα στο τέλος 2019 ανερχόταν σε 1.834
από 1.981 στο τέλος του 2018 (μείωση 7,4% ) και 2.547
στο τέλος του 2015 ( μείωση 28% στην τετραετία ) .
"παγκόσμια οικονομία θα υποχωρήσει κατά
| 5.2% φέτος , ετιμά η Παγκόσμια Τράπεζα.
-Επισημαίνει ότι στις αναπτνημένες οικονομί.
es η μείωση θα είναι 7% εν στις αναδυόμενες 2,5%
Πρόκειται για τη βαθύτερη- ύφεση από τον Β Π .
γκόσμιο Πόλεμο και 70 έως 100 εκατ. άνθρωποι μπορεί
να βρεθούν κάτω από το όρο της φτχειας.
Τα ποσά του ΦΙΑ τα οποία οι φoρολογούμενοι μπο .
ρούν να συμψηψίσουν με άλλους φoρους ή δόσεις
ρυθμίσεων τους επόμενους μήνες εμφανίστηκαν στον
λογαριασμό τους στο Τaxisnet στην κατηγορία προσυ ποποιημένη πληροφόρηση. Τα ποσά αυτά αφορούν το
25% του ΦΙΑ τον οποίο επιχειρήσεις , ελεύθερου επαγ
γελματίες και αυτοαπασχολούμενο εξόφλησαν εμπρό
θεσμα έως τις 30 Απριλίου .