Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ ΣΚΛΙΑ;
Ττης Κι κής Ζέρβε
υμπωματι - την ασχήμια και e , μου Πρέβεζας είναι η ρeς , που τρόμαζαν και
κά ήταν η ριόριζε κατά nολύ τη nροondειa να αρmάΠαγκό- δυοοσμία nou εξiε . ξουν όσα μπορούσαν nεριατητές nόoο μάλ.
τους nιο Ψύχραιμους
ρα του Περιβάλλο - θαρισμός nou βρί , διάφορα σημε ία γιατί . a οu aν μλοόαν θα
ντος ότανη πλειονό- σκεται στο σημείο όπως υποοτηρίζουν. tav Bολλά να μο nοuν
τητα των nολιτν αυτό . Αυτή η μανία επtθoνταν σε nολ .
της Πρέβεζας είδαν
με τη φύση ανεξήγη . teς Οι Εολίτες nou δ Boων νοσηρν nου ετη οοκαριστική εικό . τ .
να κατακρεούργη .
σης του μικρού αλ. ντικός άθλος του Δή- naτούοαν με μαγκούχτηκαν εneeon tον κτοννονται στα ανυm ο Αλλος nεριβαλλο - τελευταίο καιρό nep - pόσειστα ζωντανά
συλλίου κοντά στον
ΟΤΕ , noυ κάλυπτε
Αναστάτωση στην Πρέβεζα
Μετά την είδηση ότι 57χρονος
νοσεί από κορωνοϊό
Υπεγράφη η επίσημη Συμφωνία
Οριοθέτησης θαλασσίων ζωνν
Μεταξύ Ελλάδας και tαλίας
Αναστάτωση mρoκλήθηκε
|ριακο, μετά την είδηση ότι
57χρονος Ynάλληλος της
| Δεύθυνοης Τεχνικν Έρ.
οριστικοηoinonς των Λεπτομερειν της !
| διακρατικής συμφωνας της Εάδος με
τmν ttonia για την οριοθέτηση της An
κnειστικής οικονομικής Ζνης σνάμεσ
| στις δύο χρας ννεχε στησε
ΕΡΩΤΗΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ (1 )
Μην ξεχνάτε τις ημέρες
tης καραντίνας!
-η wupζετε για τα no anotenεσματικές ο - δημοσίευσε το nρτο
τεστ ευφυας ;
no oMες, ο o διάσ - tεστ L.α. intellignce
nonououν της εnorής ήτoν η δημιουργία ενός
κριτηρίου διάγνωσης
τόστοση εξαρετικής ε. ανέφερε ou Τραγματι των nooov εκενων τα
onoia anοτυγκάνει νο
pίtοuν ως νonκή κα - μας , Richard Lewontin ,
νο δίνουν στην έννοια να ουτή η μυστηριάτο
μα εκnαίδευoης των κο
νονικν δημόσων σχοφούς εν όλο ουμ - μάεται ευφυία εν
νατη η όμεση napaτn - πτικά σναφέρουν ότι
5ή , κατά τον Binet στα
noparnpoύμε είνοι ότι μετρούν το τεστ ευφυ noο ουτά η ευφυίο
μερικές ηpάξει , ona ο .
δεν αναπτύχθηκε κανοpχ στη σελ..