Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974 Ap φύλλου 630-12.129
050 ε
Υπό την εποπτεία
του ΑΣΕΠ
οι 258 προσλήψεις
στις Φυλακές
Νικηφόρου Δράμας
Το ΚΔΑΠμεΑ
του Δ. Δράμας σε πλήρη
ετοιμότητα υποδέχθηκε
και πάλι με ασφάλεια
τους ωφελούμενους
Σε εξέλιξη το έργο
αντικατάστασης
Χαμηλή παρα μένει
του αγωγού
της ΔΕΥΑΔ
ίνηση
σε καταστήματα
στη Ζνη 3
| Στις περιοχές Αμπελοκή που-Στενη| μάχου-Προαστίου
εστίασης της Δράμας
Δηλσεις τυ προέδρου
Ζυθεστιατόρων στον Π.Τ
Νέο Τμήμα για ηλικιωμένους |Ευχάριστα νέα από την ιχνηλάτηση του κορωνοίού στη Δράμα
δημιουργεί το ΚΗΦΗ
του Δήμου Δράμας
Αρνητικά τα 332 τεστ κορωνοϊού
σε διάφορες δομές της Δράμας
Αύξηση των ωφελούμενων ηλικωμένων από 45 στους 65
Γαμβρέλη: Τα τεστ αντικατοπτρίζουν μια χρονική στιγμή-Η επιχείρηση του μοριακού ελέγχου θα συνεχιστεί
Του θανόση Πολυμένη
ΡΟΣ τη δημαρ
γία ενός τρίτου
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΕΥΧΑΡΣΤΑ εναι μέχρι στιγμής τα νέα
από τα δείγματα που λαμβάνει η πρτη
νητή μονάδα υγείας ( ΚΟM) της Δρά
μας από διάφορες δομές στην πόλη μας
Ηδη, όπως είνα γνωστό , μέχρι σήμερα η
ΚΟMY έχει πάρει δειγματοληψίες για coD19 από το Θεραπευτήρο Χρονίων Παθήσεων
το Οpφανοτροφεία τη δομή γα παδά ΑμεΑ
του Θεραπευτηρίου, τη Δομή Φιλοξρνας Προ οφύγων στη BLΠΕ. Δράμας από τους ποίτες
της ΔΟΞΑΣ Δράμας και πpόσφατα από την Ελ
ληνιή Αστινομία .
Μέχρι αυτή τη στιγμή , όλα τα δεγματα που
έχουν ελεγχθεί είναι ορνητικά και δεν υπάρχει
ούτε μα υποψία για ένα θετικό δείγμα.
Επάπτρια του προγράμματος στη Δράμα
είναι η κα. Ελένη Γαμβρέλη, Ιατρός, Εδικός
Ρευματαλόγος, δευθυντρα Ε.ΣΥ., αναπληρ .
τρια Δευθύντρα Τατικής Μονάδας Υγeίας
Κέντρου Υείας Δράμας και Επάττης της ΚΟΜΥ Ν Δρά ορνητικά και αν αυτό δικαιολογεί τον εφησυχασμό του
σχέει δυστυχς
την αλυσίδα με τάδοσης
φροντίδα ηλοαωμένων,
προχωράε το ΚΗΦΗ
του Δήμου Δράμας
προκειμένου να μπορέ σει να εξυπηρετήσει ης
αυξημένες ανάγκες των
συμπολτν μας .
Σήμερα , το ΚΗΦΗ του
Δήμου Δράμας , έχα
δύο τμήματα και εξυπηρετεί 45 άτομα , εν με
το νέο τμήμα θα μπορ
σει να εξυτηραήσα άλλα 20 άτομα-ηλ μερα άλλωστε , παρέχι ανάπουση, πρό κιωμένους συμπολίτες μας και έτσι η
δυναμική του θα μπαρέσει να φτάσeι στα Αύξηση των ωφελούμενων
65 άτομα συνολικά
χθες το πρω, δημοσιεύθηκε από την εδρος του Νομικού Προσπου Δήμου
Π.Ε Δράμας στη -ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η νέα Δράμας,
άδεια για η λετουργία του ΗΦΗ του οποίος επισημαίνε ότιαυτή τη στιγμή το
Δήμου Δράμας, στε να μπορεί να εξυ - ΚΗΦΗ λεπουργεί με δύο τμήματα και
πηρετεί 65 άταμα Την άδεια υπογράφει εξυπηρετεί 45 ωφελούμενους συμπολΜ.
ο αντατεριφεράρχης Δράμας κ . Γιρ - τες μας . -Ενδιοφερόμαστε να δημουργος Παπαδάτουλος , και σύμφωνα με γήσουμε και ένα τρίτο Τμήμα με 20
αυτήν , η λειτουργία του δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των eπτάμση ωρν και στους 65 ωρελούμενους . Το θέμα είναι
σε κάθε περάτωση , σύμφωνα με τον Κα- ότι με την άδεια αυτή από εδ και πέρα.
νονισμό Λετουργίας του , θα εφαρμόζει θα μπορεί να μας υποστηρίει και το σχεωράρο πενθήμερης εργασίας , από Δευ - τκό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η νέα άδεια
τέρα έως και Παρασκευή και θα λατουρ - λοτόν eίνα αnnpaiτητη για να προχωρήγεί ημερησίως από 7:0 πμ έως και σουμε και στην ένταξη του προγράμμαΣε ερτηση αν
εννοsί ειδικά σε
έναν τόπο , η κ .
Γαμβρέλη επισημαίνει ότ ενα
Υενικότερη η κατάστοση
ΙΚΗΦΗ
παντού και όχ
μόνο στη Δράμα.
ή στην Ξάνθη ,
αλλά και αλλού
Ερωτμενη ια
τα τεστ που λαμ βάνονται ,
οποία μέχρι στιγ μής βγαίνουν όλα
15:00 μμ. Το Κέντρο , δπως και μέχρι σn
γευμα και κυρίως γεύμα
Δηλσεις στον -nT. έκανε ο πρόΑνέστης Δερματίδης , ο
πληθυσμού , η κα. Γαμβρέλη τονίζε eΦυσκά και δεν πρe
Όπως λέει η δια μιλντας στον Πρωνό Τύπο , η κ- πει να εφησυχάζουμε , γατί μπορεί να κολλήσει κάποιος
νητή μονάδα μέχρι στγμής έχει κάνει 332 τεστ, εx των στη συνέχεια. Το τεστ είναι μια στιγμή και μόνο , γ αυτό
οποίων δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα από 15 τεστ και θα υπάρξρυν και επααναληττικά τεστ Ο Covid-19 είναι
της περασμένης Παρασκευής 5 Ιουίου , από τα 15 τεστ εδ και ίσως να μείνει και για δύο χρόνια , δεν γνωρίπου έγναν στην ομάδα της ΔΟΞΑΣ και άλλων πέντε που ζουμε Από ης διες δομές που έχουμε περάσει μέχρι
έγιναν στα Δικαστήρα .
Μέχρι σήμεερα έχουν παρθεί και έχον εξεταστεί δείy, επιχείρηση του μοριοκού ελέγχου θα συνεχστε,.
ματα από το Θεραπευτήριο Χρονων Παθήσεων και τη
δομή των παιδιν ΑμεΑπου έχει , το Ορφανοτροφείο, τη στην Ξάνθη, αίνα ότι η κνητή μονάδα KOΜΥ της Δράμας
ΔΟΞΑ, την Αστυνομία, τη Δομή φλοξενΜας Προσφύγων , μετέβη στον Εο τις πραηγούμενες ημέρες , προκειμέτα Δικαστήρια, εν συνέχεια έχει η ιδωτική καικική-Βου νουνα βαηθήσειστη δειγματοληψία των τεσ
γιουλή, στην Προσοτοάνη, το Πuροσβεστικό Σμα , η
Αστυνομία Νευροκοπίου , το Τελωνείο Εξρχής και ο μική υγεινή και τα μέτpα προστασίας , και κυρίως μας
Δήμος Νευροκοπίου
Όπως επισημαίνει η ίια, από την Πολιτική Προστασία χρωτισμό . Ο Εθικός Οργανσμός Δημόσιος Υγείας
και τον ΕΟΔΥ έχει σημάνει συναγερμός για την αύξηση (ΕΟΔΥκαι το Υπουργείο Υγείας παραμένει σε επαγρύ των κρουσμάτων στην Ξάνθη, εν τοίζει διαίτερα ότι σε πνηση κα στην παρούσα φάση της πανδημίας στην οπαία
άτομα , που σημαίνει ότι θα φτάσουμε
τρα και σε όσες θα πόμε , θα επαναλάβουμε
τεστ Η
Χαρακτηρστικό μόλιστα της κατάστασης που επικρατεί
Τέλος, η κα . Γαμβρέλη δeι μεγάλη σημασία στην ατοτος το νέο τμήμα , στε
να υπόρξει η σχεική οκονομεή στήρξηπροτρέπει να αποφεύγουμε τον συνωστισμό και τον συγΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
σελ 5η|
δεν υπόρχεα ακόμη Εμβόλιο ή Φαρμακευτική Αγωγή για
γενκό eπίπεδο -δεν τηρούνται τα μέτρα ατομεκής τη νόσο , μόνον τα μέτρα πρόληψης μπορούν να περιορί
υγεκής κι προστασίας , σουν την διασπορά του . Η προστιάθεια πρέπεα να συνε
υπάρχει μα ανεύθυνη συμ χστεί σε ατομικό και συλλογγικό επίπεδο τηρντας τους
περιφορά , και αυτό εV κανόνες υγeνής!
Νέες υπερούγκρονες υnnρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
. Ψηφακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστοτης onεκόνσης .
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσυκής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnos Ogmalcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
TUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δρόμα
3 6085 643 791 / 2521 104962
οά Πλυντήρω Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕNIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
2 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα