Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οι ψιψακές δεξινητες στο επίκεντρο τηλεδιάσεψης Μηνσοτάκη με τον πρόεδρο Ευρπης της Google
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5741 Τετάρτη 10.06.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Alert για νέα
e-απάτη σε
οικονομικές
συναλλαγές
ΣΥΡΙΖΑ:
>>> Τελ.
>>> Τελ
Κατασπατάληση δημοσίου χρήματος
η καμπάνια για τον τουρισμό
Καμπανάκι από Μοody's για τις
ελληνικές τράπεζες
Μια νέα μορφή απάτης με
ηλεκτρονικά
διαπίστωσε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από
Εγγλημαπικές Δραστηριότ
απάτη
ητες .
συνίσταται στην παραπλάνηση χοηστν ηλεντρονικού ταχυδρομείου, από
τους οποίους οι δράστες
προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματε υποδυόμενοι πιστωτές αυτν των
χρηστν .
Η ανεξάρτητη Αοχή , εερα
ομόζοντας μία νέα πολιτική πρόληψης του εγγλήματος διά τς ενημερσεως
του κοινού, εξέδωσε ανaκοίνωση για το θέμα στην
οτοία αναφέρει τα εξής:
κΚατά τη διάρκεια του
έργου της Αρχής διαπιστνεται νέα μορφή απάτ
ης με ηλεκτρονικά μέσα με
τα οποία οι δράστες υποκλέπτουν
ως 1,2 τοισ. δολάρια
Μόλις κατά 18 εκατομμύρια
Στάθικαν στο .. poς τους τα φέσα
του Δημοσίου
περιεχόμενο μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κα εν συνεχεία επ
χοινωνούν με τα θύματα
εμρανιζόμενοι ως εκπρόφυσικν
νομικν προσπων , με τα
οποία το θύμα έχει συναλλαγές . Ση
ζητούν από αυτούς ( σ. σ.:
τα θύματα ) να κατατεθούν
οφειλόμενα σε άλλους
λογαριασμούς από τους
συνήθως χρησιμοποιούμενους, με αποτέλεσμα να
αποστέλλουν τα θύματα
μεγάλα ποσά σε λογαρια
σμούς των δραστν , αντί
σε εκείνον που πραγματστην αγορά
Κόντρα στις εξαγγελίες για πληρωμές, οι οποίες ενδέχεται
δραστική συρρίκνωση του
όγκου των ληξιπρόθεσμων
υποχρεσεων του δη μοσίου Σύμφωνα με τα σημεριά
προς τους ιδιτες , οι οφειλές στοιχεία πάντως , οι εκρεμείς
παρέμειναν αμετάβλητες , μια
να δίνουν μια διαρορετική
εικόνα.
σωπου,
συνέχεια
επιστροφές φόρου από 610
ευρ τον
Τις επιπτσεις των ταξιδιωτικν περιορισμν στον παγκόσμιο τουρισμό αναλύει η Alpha Bank. Αναμένεται μείωση
στις διεθνείς αφίξεις 6ως 78% φέτος. Σε κίνδυνο 120 εκατ.
θέσεις εργασίας.
εκατ.
Μάρτιο
εκ του αποτελέσματος , είχε
καταλυτικές επιπτσεις και σε
αυτό το μέτωπο.
Τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομιχν δείχνουν μιχρή έμμεσων να αυξάνεται από τα
τον Απρίλιο , με το στοχ των
άμεσων φορων προς επιστοοφή να μεινεται από τα 284
στα 276 εκατ . ευρ και των
171 σε 188 εκατ. ευρ.Στα
των ληξιποόθεσμων οφειλν φέσιαν φορέων γενικής
του δημοσίου από το 1,788 δισ . υβέρνησης , τα νοσοχομεία .
ευρ τον Μάρτιο σε 1,770 δισ . παραμένουν σταθερά στην
ευρ τον Απολιο και οριανή πρτη θέση , με ληξιπρόθε
αύξηση των εκκρεμν επιστοαρν φόρου, παρά τις αν κοινσεις για επιστροφές
εξπρές έως 30.000 ευρ .
χωρίς έλεγχο . Από τις σημερι νές
προκύπτουν οι ενδιάμεσες
Στο πλαίσιο της αντιμετπι - περιορισμούς, καθς άρχισε
σης της εξάπλωσης της πανδημικής κρίσης που προκά - επιβεβαιωμένων ρουσμάλεσε η Covid-19 , οι εθνικές
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο
αναγκάστηκαν να θέσουν σε
εφαρμογή
να αυξάνεται ο αριθμός των
κά οoρείλουν τα χρήματα.
Σημεινεται η
νωνία μπορεί να γίνεται
διακρατικούς
διαύλους επικοινωνίας
Εφιστούμε την ποοσοχή
του κοινού σε αυτή τη νέα
μορφή ηλεκτρονικής απάτ
επικοιτων.
σμες υποχρεσεις 667 εκατ .
ευρ ( από 630 ) , τα ασφαλιστ
κά ταμεία χρωστούν 436 εχατ.
ευρ (από 484 εχατ. ευρ)
ταξιδιωτικούς
ανακοινσεις
(από 251 εκατ. ευρ).
Created by Universal Document Converter