Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
Αnοφόσεις της Γενικής Συνέλευσης των κατοί
κων των Πηγoδίων , npοκειμένου να αοκαταστα0εί
nλήpως τόσο η αλή0εια των γεγονότων όοο και
|υπόλψn των κατοίκων του οικισμού.
ΚΑΘΗΜΕ.ΡLNΗΘΡΑΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ7|
Δήμος Ξάνθης:
"Εσείς είστε οι νικητές .
Σας ευχαριστούμε
από τα βάθη
της καρδιάς μας"
Τηλεδιάσκεψη σε Μαξίμου για κορωνοίό:
Εντατικοί έλεγχοι
αυστηρή εφαρμογή μέτρων
Ν.Χαρδαλιάς:
"Μας ανησυχεί
η Ξάνθη"
Σχετικά με τα κρούσματα
στον Εχίνο της Εάνθης και
το ενδεχόμενο να υπάρξουν
περιοριστικά μέτρα εκεί ο
υφυπουργός είπε ότι "είναι
κάτι το οποίο μας απασχοTEST
COVID-19
Τόνισε πως είναι σε επι.
"Τα μαζικά δείγματο στον γενικό πλησυσμό του Νομού Εάν | κοινωνία με τις τοπικές Αρ
θης έδωσαν μια πρτη εκόνα της πραγματικής κατά στα σης| χές και διευκρίνισε πως δεν
που υπάρχει στην περιοχή .
Θέλουμε να σημεισουμε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. | συνεχόμενα . Εχουμε πλήρη εικόνα , πλέον , των χωροταξι.
Αυτή, η εκόνα που έχουμε, δεν μπορεί , προς το παρόν, να | κν δεδομένων και μαζί με τις τοπικές αρχές θα πάρουμε
αξιοποιηθεί, για να εξαχθούν ασφαλή συγκρι τικά συμπερά. | μικρά ή μεγάλα μέτρα , χωρίς ανησυχία, έτσι στε να μπορέ .
σματα, σχετικά με τη γενικότερη εικόνα της Ελλάδας, καθς | σουμε να έχουμε πιο μαζική και σφαιρική άποψη για την
δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλο Νομό της χρας μαζικές| εξέλιξη του ιού στην περιοχή , παρατήρη σε ο κ .Χαρδαλιάς.
δειγματολη ψίες στον γενικό πληθυσμό."
είναι παραπάνω κρούσματα, αλλά κρούσματα που βγαίνουν
"Συνομιλντας με την Ελλάδα Που Παράγει
στην Ξάνθη για την Γραμματεία
Παραγωγικν Τομέων της ΝΔ
μέσσερεις δυναμικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις της
ακριτικής Εάνθης συνάντησε στην πέμπ τη "στάση" υνομλντας
της η Γραμματεία Παραγωγικν Τομέων της ΝΔ στο κου παράγε
με την Ελλάδα
πλαίσιο της δράσης Συνομιλντας με την Ελλάδα που πα .
ράγε , του ανοικτού κύκλου συναντήσεων με επιχειρηματίες
και στελέχη επιχειρήσεων από κάθε γωνιά της χρας που ,
παρά την κρίση του COVID-19 και τα προβλήματα που αυτή
προκάλεσε, εξακολου θούν να επιχειρούν, να και νοτομούν
και να διαπρέπουν δίνοντας το στίγμα της νέας εποχής , της
νέας προσπάθειας.
ΣΕΛΙΔΑ9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα