Πρωτοσέλιδο Αναγγελία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
ερδομαδιία Εφημερίδα
ΔΩΡΕΑΝ
MΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 26410 49000
Πλάνο για την
εφαφμοή της
ηλεκροκίνησης
Παρεμβάσεις στην Εθνική Οδό,
στην είσοδο της Πόλης
Κυιλοφοριακές
ρυθμίσεις στο κάντρο για
τις πεζοδρομήσεις
Eρmpovαπό αυτή την φδομάδα οκυ
κδοφορος ρυθμέσως ου αφορούν στην
παζοδρoησκτρονοδν τ Αγρίου.
λιν τηνολογν προς το
Δρομολογεί έργα στην
Αμφιλοχία η Περιφέρεια
Υπογραφές για τα
ηλεκτρικά ποδήλατα
κν ποδηλάτων σε αδοοός
τοουλα κα του Ανττpριμη, Υπδο
μν και Εργων Οaνάση Μαυpομμάπη
Ταέργα υ δρομολογούνταικαι η
ναποηση του ΔημάρχφυΓεpγou Κατοού
ου Γpγoς Παπανοστίου
Κόβουν τα άρρωστα πλατάνια στη Ναύπακτο
oάο με στυ ερολής τον Δρ Παναγτη Τσ ότελα, δασολόγο- φτατεθολόγο του Νoτούτου Με
σαγν κα Δσν Οoοσυστημάτων. βρέθημα στη Ναίατa oμέου να εξτάσα πλατάνα
του παρoκούμετπου μπά κα ο εrβεβακομένο κφούσμα ασθένειας που παpουσάστημα σε ένα στό
Ατήσεις για τα
προγράμματα
Aγρουκής Εστίας
σαυμν ηειαρν πoδ
brρόγραμμα ο
Ελληίςογια το
κλοκαίριτου 2020
3 εκ. ευργια εργασίες στο οδικό δέκτυο
Ετετοιμένες ερνασίας κα θρμν και πρασίνου σταπο εοδννα σημία των στοριχακν οδν της
ματα του Λγαρασμού Αγρστκής Εστίας
χρας οενδιpepάμενα μιορούν ναuτο
Βoήθεια στο Σπίτ : Έναρξη αιτήσεων
Οι θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία
OREΔ: Προγράμματα
ανοκτά για ανέργους
ουτοού σε οΤΑ.Α' βαθμούης Χρας fνα το
προγράμματα του ΟAΕ ΣΕΛΙΔΑ 10
τωνκατηγοσν Πaνεστημαής Τανολογής
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
υπηρεσίε από τω
δήμο Μεολογου
Η ανεστραμμένη
λογική μας
Μεσολόγγι: 8 στις 10 επιχειρήσεις
δεν θα κάνουν απολύσεις
ΣΕΛΙΑ 4
pantoleon.gr
γομό Ερευνας Ανάτης και Κανοτομίας OREGN. στοτελέσματα ΣΕΛΑ 10
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
δηpoa Α ΟΜΛΑ μιερές αγπλίες για
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ