Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Το Πανεπιστήμιο
Δυτ. Μακεδονίας
εγκαθιστά
λογισμικό για
τη διεξαγωγή
των εξετάσεων
- Άλλα μαθήματα
εξ αποστάσεως,
άλλα με φυσική
παρουσία

σελ ~ 5

Έφυγε από
βοηθός
σκηνοθέτη
η Μαργαρίτα
Σολδάτου - Τελικά
το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης έχει
συνέχεια …

σελ ~ 24

Μητσοτάκης:
Στόχος 1 στα
3 οχήματα το
2030 να είναι
ηλεκτροκίνητο
- Ειδικά κίνητρα
για εγκατάσταση
παραγωγικών
μονάδων στους
νομούς της
Δ. Μακεδονίας
και της Αρκαδίας

σελ ~ 13

Ακυρώνεται για
δεύτερη χρονιά η γιορτή
ανακύκλωσης της Κοζάνης

σελ ~ 3

Ένα θετικό κρούσμα στο
Μαμάτσειο από το περιβάλλον
του στρατιωτικού που νόσησε
σελ ~ 24

Αρνητική η θέση του
Περιφερειακού Συμβουλίου για
εγκατάσταση ανεμογεννητριών
στη Βασιλίτσα - Γιώργος
Κασαπίδης: «Να διεκδικήσουμε
τα οφέλη για θέσεις εργασίας
και εισόδημα στην περιοχή» - «Δε
γίνεται να μας θεωρούν αποικία»

σελ ~ 5

7242

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Κωστής Χατζηδάκης:
«Εμείς για το περιβάλλον
μιλάμε με έργα - Κλείνουν όλες
οι λιγνιτικές μονάδες μέχρι το
2023 ενώ μόνο μία συνεχίζει
μέχρι το 2028 - Υπουργείο, ΔΕΗ,
ΕΛΠΕ, πράσινο ταμείο έχουν
πιάσει δουλειά»