Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Κλιμάκωση
αγνα σε
εκπαίδευση
επισιτισμό
Περιβάλλον
ΚΣκοτνουV
Ξεσηκωμός στο Βόλο
κατά της καύσης, σε
όλη τη χρα για ζωή
τη ΛΑΡΚΟ
και 13.000
ΟΧΙ EΡΓΟΣΤΑΣΙΟ SRF
οικογένειες
> σελ. 20, 21-22
> σελ. 19
> σελ. 17, 18
>Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
> www.prin.gr
ΠΡΙΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6-ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 300 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1.478
9" 771109
121118
Εχουν Τ
χουν ένα ονειρον
Κομισιόν:
στους εργάτες
κδεν κολλάει >
Προκλητική είναι η απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
χαρακτηρίσει τον κορονοϊό ως
μεσαίου επιπέδου απειλή για
τους εργαζόμενους! Βγάζει
μάτιν η αναφορά ειδικά στους
εργαζόμενους, που ανάβει πρά
σινο φως στς εταιρείες για να
ξεσαλσουν. Η κομισιόν ενέταξε
τον κορονοϊό στο εππεδο απει
λής 3, όπου αυπάρχει διαθέσιμη
αποτελεσμαική προφυλακτική
ήθεραπευτική αγωγήν. Βεβαί
ως , κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ,
αλλά η ΕΕ είναι πάντα διαθέσιμη
για τη θεραπεία του κεφαλαίου.
μσοτητα
δουλειά
Ιέλευθερία!
Ελλάδα-Τουρκία
Πολεμικά
σενάρια λόγω
ανταγωνισμού
Επικίνδυνη τροχιά λαμβάνει η
αντιπαράθεση μεταξύ Αθήνας
και Αγκυρας για Τη διανομή των
κοιτασμάτων της ΝΑ Μεσογείου ,
προς όφελος των πολυεθνικν
και του κεφαλαίου. Τυχοδιωκηκή ηγραμμήτης κυβέρνησης.
Αγνας ενάντα σε εθνικισμό και
μπεριαλισμό.
Αφιέρωμα
σελ. 9-15
>>> σελ . 2, 5