Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
ΡΩΙΝΗ
Ιουνίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
Αριθφύλλου 7523
Τιμή Φύλλου 0.50
Πραγματοποιήθηκε
η 3η Δημόσια
Διαβούλευση
για το ΣΒΑΚ
Έρχεται
τονέο Εξοικονομ Κατ' Οίκον
Συνέχεια στην 6
ν Πότε βγαίνει
η προκήρυξη και ποιες
αλλαγές θα υπάρξουν
στις εισοδηματικές
κατηγορίες
Συνέχεια στην 10
151.230
231-300
Επίσκεψη
του Αντιπεριφε
ρειάρχη Υγείας
στο Κ.Υ. Δεσκάτης | στο 60% των επιχειρήσεων
Πρόβλημα ρευστότητας )
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Δήμ0s Γρεβενν:
Τον Σεπτέμβριο
θα είναι έτοιμ0s
ο νέ0s σταθμός
| Eπίσημos Συνεργάτηs MEGA MAΡΚΕΤ
των ΚΤΕΛ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 7
Οι επιχορηγήσει
των Ομοσπονδιν
nς Οκτωβρίου 151για το 2020
Συνέχεια στην 20