Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ γα.
5.200 θέσεις σε κλάδους
έξυπνης εξειδίκευσης, σελ7| γίνεται πραγματικότητανs σολ.8
Εu Βαλιτης
ΚΕενία: Ένα όραμα
Ξεσπούν οι εργαζόμενοι
της ΔΕΥΑΣ
> σελ . 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ6ββστο 6 ουνίου 2020 Ετος 241 Αριθμός 5889 | Τιμή φύλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250. -mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Οι ζημιές αάνοιξανν τη διαδικασία για αποζημισεις
Νίκας για φυσικό αέριο:
Εμαστε απολύτως
ανυποχρητοι
στις θέσεις μαςν
Μετά τον καύσωνα το χαλάζι
Πλήγμα για τα πορτοκάλια
Μένοντας πιστή στις θέσεις
και τις απόψεις της, η Περιφέ ρεια Πελοποννήσου δηλνει
με κατηγορηματικό τρόηο
Πως θεωρεί αμέγιστο ηλήγμα
εναντίον της, την μη υλοηοί ηση του σχεδιασμού της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου (ΕΛΛΑ για
το φυσικό σέριο στην ΠελοΠόνησο , Είμαστε aπολύτως ανυnοχρητοι στις
θέσεις μας , δήλωσε την
Πέμπτη 4/6ο περιφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας Καθς
δεν έχει δημοσιοποιηθεί
ακόμη η anoφαση της Pυθμι
στικής Αρχής Ενέργειας
(PAEΙ σχετικά με τον σχεδιασμό της ΔΕΛΛΑ για τα δίκτυα
φυσικού αερίου , ο περιφερειάρχης ξεκαθάρισει Δεν δεχόμαστε αιτήσεις ιδιωτν με
την επιλογή συγκεκριμένων
Πόλεων . Αυτό nou δεχόμαστε
είναι η ΔΕΔΑ την κρατική naρουσία στον σχεδιασμό του
φυσικού αερίου . Κοι θέλουμε
Βεβοιότητες , πότε θα ξεκινήσει , Πότε θα ολοκληρωθεί ,
τι ιμολόγιο . Οπως Βεβαίως
και την κάλυψη ολόκληρης
της Πελοηoνήσου , γιστί το
φυσικό αέριο είναι συγκριτικό
Πλεονέκτημα και Πρέπει να το
έχουν όλοι για την οικονομική
τους ανόπτυξην.
Τέλος, ο κ. Νίκας ανακοί νωσε ότι , όσον αφορά την
υπόθεση του φυσικού αερίου ,
ούντομα θα αρχίσει κύκλος
συζητήσεων στην Αθήνα με
γνμονα και την ηρόσφατη
σκετική απόφοση του Περιφερειακού Συμβουλίου .
Οι ενέργειες του ΑΣΕΕ ΛΑΚΩΝΙΑ για τα φαινόμενα της 26ης Μαΐου
ΜΠορεί το ηρόσφατο κύμα ρες αργότερα, στις 26 Μαΐου , ξεργασίας Εσπεριδοειδν πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ.
καύσωνα , nou σημειθηκε φαίνεται ότι ηροκόλεσε ζημιές Αμυκλν Σπάρτης-ΛΑΚΩΝΙΑ Δημήτρης Δημάκος , η δοίστα μέσα Μαΐου [16-18/5 , να σε noρτοκαλιές σε αγροκτή-- ενημερνει τα μέλη του και κηση του ΛΑΚΩΝΙΑ. nροχ
έηληξε σε μεγάλο Βαθμό τις ματα nou Βρίσκονται στη τους συνεργαζόμενους με αυ - ρησε αρχικά σε καταγραφή και
καλλιέργειες εσπεριδοειδν Σπάρτη και τα περίχωρα , επι - τούς Παραγωγούς ότ , μετά την nopακολούθηση του έντονου
και ελιάς σε μεγάλο τμήμα της δειννοντας την ήδη επιΒαρυ- χαλαζόητωση (στις 26/5/2020) καοιρικού φαινομένου καθ ' όλη
Λακωνίας , όμως δεν ήταν το μένη κατάσταση σε κάποιες Που σημειθηκε στην ευρύ - τη διάρκεια του , από υπηρεσιατελευταίο "χτύηημα, nou επ - περιπτσεις
φύλασσε ο καιρός στην nαρa - Σε μια Προσπάθεια να βρεθεί ακολούθησε σειρά διαδικα - γοντες της οργάνωσης, σε όλη
γωγή . Η χαλαζόπτωση nou
σημειθηκε μόλις λίγες ημέ - Αγροτικός Συνεταιρισμός Eπeτερη Περιοχή της Σηόρτης κούς και διοικητικούς ηαράστο ηλευρό των πληγέντων , ο
την Περιοχή εκδήλωσης του.
συνέχεια σελ . 9
Ειδικότερα , όηως αναφέρει ο
Επικυρθηκε το μνημόνιο συνεργασίας Δ. Σπάρτης-ΙΜΕ
<Χτίζονταιν ψηφιακά μουσεία
για Σπάρτη και Μυστρά
Η ιστορία των δύο περιοχν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
Σε κοινές δράσεις για την ανάδειξη , διάσωση κοι ΠροΒολή
της nολιτιστικής κληρονομιάς
του τόπου με την χρήση νέων
τεχνολογιν θα ηροχωρήσουν
το 1δρυμα Μείζονος Ελληνισμού
(ΜE) και ο Δήμος Σπάρτης .
Το 1δρυμα Μείζονος Ελληνισμού , το οnoio επενδύει στην
εξωστρέφεια και τον ανοικτό
διάλογο με δήμους της περιφ ρειας , unέγραψε μνημόνιο
στρατηγικής συνεργασίας με
τον Δήμο Σηόρτης με σκοπό την
ανάδειξη και οξιοποίηση της
τερόστιας Πολιτιστικής του κληρονομιάς
Το Ταμείο,
η Γερμανία και ο
Χένρυ Κίσινγκερ
συνέχεια σελ. 8
του Ηλία Βοβαρούτσου
> σελ . 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα