Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0 Γιργος
"Θέλουμε λίγα
9 Αμβροσίου!
αχολιάζει
από τους Πολλούς
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
|Σελ. 3
ΑP. ΦΥΛΟΥ
ΕΤΟΣ 17ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Γεωλογικές μελέτες ..
. Εεκίνησαν στον δρόμο παράκαμψη Νεοχωρίου, μιας και ο χειμνας ανέδειξε νέα
προβλήματα στην κατασκευή του δρόμου. .
. Ναθυμίσουμε ότι η εταιρεία που κατασκευάζει αυτή την στιγμή το έργο είναι η
τρίτη κατά σειρά, μιας και οι δύο προηγούμενες δεν μπόρεσαν για διαφόρους λόγους
να το ολοκληρσουν και έγινε υποκατάσταση.
ΚΑΚ-7125
Σελ . 7
Περιφέρεια
Πολτισμός
σαλίας στη νέα ψηφιακή εποχή μέσω
Η Περιφέρεια Θεσ- Προς αξιοποίηση η σπηλιά του Καραίσκάκη ενό Ψει εορτασμού των 200
ετν από την ΕΛληνική
του <1IΡΙΔΑ
Επανάσταση του 1821!
Σελ. 9
Σελ. 7
Πρόγραμμα Erasmus : διαδικτυακή συνάντηση
Πανελλήνια διάκριση .
Το Εσπερινό Γυμνά
. Του Γυμνασίου ΛυκειαND
κές τάξεις
Μαγούλας
Στο διαγωνισμό <Φτιάξε
σιο-ΛΤ.
Καρδίτσας
συμμετέχει
ως συντον στής στο
πρόγραμμα
Erasmus
ΙNNOVATΟN ΑND ΜΟBILE
LEARNING
τον δικό σου
σεισμογράφο
Σελ. 6
Σελ. 12
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr