Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ
,Ιδιοκτησία: Ι.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.774 . Τιμή 0,60 Ε . Σάββατο-Κυριακή 6- 7 Ιουνίου 2020
/ Γραφeίa: Φ.Ταβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33. Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac: 26510 30350. htp:/www.proinosiogos.gr . [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τίνόρα που η πανδηματη βυθζαι σε ατόλυτη φτόχεια, σενάρα για εκλογές τον Οπόβρο..
ΒΑΘAINΗ Η ΚΡΙΕΗ ΣΤΗΝ ΑΙΒΑΝΙΑ
ΟΕβpηρηκα Ατmίνη στο ότροιαγιηγαλητήμταμμαη τwίσρς από την Ε λσεις του Περιφερειάρχη Hπείρου για τοέργο στο Περισέρ
ΟΜΟΝΟΙΑ: Σε ξέλιξη το σχέδιο αρπαγής περιουσιν στη Χιμάρα
υπό αυστηρές προϋποθέσεις!
* ουτε η ρόση Του κορωνοk
ού, η αποία σαρνει την Αλβανική κοινωνία και οικονοοpία , βυθΕ
ζοντας στη φrχεια η συντριπm
κή πλειοψηφία Των πολτν ης
στάθηκε κανή να βρουν κονό
βηματισμό Κυβέρνηση και
Ανττολτευση στε να προχ
Αυτό που σχεδιάζεται για την περιοχή δεν είναι κατάλληλο, ανέφερε ο Αλ. Καχριμάνης
. Η Περιφέρεια δεν έχει περιβαλλοντική άδεια γα το Ανήλιο Για να γίεικάτι πρέπει
να συμφωνήσει ο ιδιοκτήτης της γης λέει ο Σπ. Βασιλείου
.n εivoι πλικά αυτό που aΡΕΠΟΡΤΑΖ
ο οποίος πλευταία 4ένας ορος ε
φανίζαι όλο και πιο συχνά στην
ρήσουν οιαπαραίτητες μεταρρυα
μίσεις και για την εκλογική διοδ.
κασία, στε να εκπληρωθεί ένας
από rους όρους mοu έχει θέστι η
Ευρωπαίκή Ένωση για την έναρηΤων ενταξακν διαπραγματεύ
σεων. Σύμφωνα μάλιστα με την
Παγκόσμα Τράπεζα πο 40% και
πλέον Των Αλβανν θα βυθιστε
σε απόλυτη φrχεα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ο Ε Ράμα, κάνει όππερνά από το χέρ Του, στε
να τορπλίσε την εκλογκή μεταρρύθμιση και Την επιστροφή
στη Βουλή της αντπολήτυσης που αποτελεί και όρο ης ΕΕ
επικαιρότητα; Είναι , σς πούμε , η
εξασφάλιση ενέργειας μέσω πιο
φιλικν προς Το περιβάλλον πη
γν όπως ο ΑΠΕ που έχουν τα
στευση.
Η ευθύνη για το εναυάγιου Των
συνομλν βαραίνα κυρίως Την Κυβέρνηση Ράμα , η οποία εmιμένα
στην αδιάλλακτη στάση της, αpνείται
να παράσχι εγuήσες γα δικαιες
εκλογές ωθντας Ετοι την αντπαλ
τευση εκτός πολnκού σκηνικού .
Αποτέλεσμα να οξύνεταη πολτική
Τα ζητάει η Μ. Κεφάλα απ' Την κυβέρνηση
Ειδικά φορολογικά κίνητρα για
να ζωντανέψει ξανά το Πωγνι!
Έpελημα χαρακτήρισε ο Αλ Καχριμάνης
την κατασκευή αιολικού πάρκου σε
υφόμετρο 2100 μ. στο όρος Περιστέρι .
----- ---= ----- ---------------- ------------- -καλά τους ή η διατήρηση Της φ
σης γύρω μας όσο Yίνετaι mο
aταρθένας, στε να αξoποηθεί
με διαφορετικό τpόπο όπως , ς
mούμε Τουριστικά;
nρόκεπαι για ένα δλημμα που
ηoη απασχολεί ίντσνα την περωχή.
μας , κυρίως τους Δήμους Μεταόβου
και Βαρείων Τουμέρκων, στα βουνά
έχει προταθεί η εγκατά ΚΟΡΩΝΟΙΟΕ Αρηκά το πρτο
tiήματα στην Ηπτειρο από
Αφούπέρασε απόσαράντα κύματα
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
Ανοήει ο δρόμος για την επέκτασή του
νΕργο 16 εκατ. ευρ , είχε ξεχινήσει προ επταετίας .
ς κνητές μονοδες του ΕΟΔΥ
. Σnς Νοσηλευτικές Μονά
δες της Θεσπρωπίας βρέθηκε
χθες ο Διοικητής ης δης Υγεο
νομικής Περιφέρεας - ησελ.
ραιότητα πρέπε
να θέσει η Πολ
Τεία Το ξναζωντάνεμα ακριτκν περιοχων
Της που αντμε .
Τωζουν Το φά
σμα της φήμωσης όπως είναι
, αυτή Του Πωγω.
vίου . Πρόκεται
για περίnτυση ειδικής σημασίας στές οι προσπάθειες moυ έχουν Yn
με εθνικές διαστάσεις
Ειδικά για ο Πωγν iνα γνu - αποδήμων όσο και α. Τέλος φαίνετα
πως λαμβάνει Το
των οι
σταση τεσσάρων αιοκαι Τον εκσυγ
Υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου
γικού Καθαρισμού,
προύπολογισμού 16
εκατ. ευρύ Πρόκε,
ται για ένα από τα
mo σημαντικά έργα
που αφορούν Το Λεκανοπίδιο lωσνννων, η καθυστέρηση
Του oποίου Ταλανίζε την Τοπή
κοινωνία εδ και πολλά χρόνια!
Εργασίες αποκατάστασης
σε θρησκευτικά μνημεία
κατά καιρούς τόσο σπό opγaνσες
Απόφαση-σταθμός από Δικαστήριο της Θεσμήκης
Μγάλης σημοσίας η προστοοία της πολπστικής μας κληρονομάς
Παράνομη η κατάσχεση
Το έργο έχα περάσα σπό σ συντάξεων από τις τράπεζες
ν Στο ακέραιο επεστράφη το ποσό σε συνταξιούχο
rάσταση δύο Mοναστηριν , ενός
ναού και ενός
Τζμού , θα προ Στο Πανεπ. Νοσοκομείο
πολογομό, εν με Τις προσφυγές
κατά της απόpaσης του Δ.Σ
Ολοκληρθηκε η θητεία ΔΕΥΑ να ην ανάδοηαναδόγου
φέρεια Ηπείρου.
Πρόκτιτα για δια δικασία που συμ
βάλλει στη διατήρηση και στην ο
νάπτυξη πης ιστορικής συντίδησης
μέσα στο χρόνο , αναπόσποστο
μέρος της oποίος είναι και οι λα .
Τρευτικοί χρο, Ακόμη και όταν
όλη διαδικασία είχε παγσει!
Χθεςη Δοίκηση της ΔΕΥΑΙ έκα ε γνωστό πως η ΑποΚΕντρωμένη : χουν βρεθεί ουμπολίτες
Πόσες φορές δεν e
του Βασίλη Τσίκαρη
προ δυσάρεστων εκπλ
ξέων, όταν αυθαίρετά
Τράπεζες έpον κατάσχει
ποχρησή
Του σπό τη
Διοίκηση
|στημιακού
|Νοσοκομεί.
ου ωαννήνων και την επιστροφή
| σπό σήμερα στα 11η συ .
ληξιπρόθεσμες οφελές;
s Του ότι και οι τηλε.
φωνικές σχλ. -ησελ
λούν αποrυπματα mς τουρκ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΑΠΟνΕΙΣ
Καταληκτικήημερομηνία για τομπαράζ n 2a Αγούστου
<Φρένον Nova στην αύξηση
των ομάδων της Super League
Λιαπιστσεις .
Αλήθειες και μύθοι για τις
Αναν. Πηγές Ενέργειας .
Ένας χρόνος από τη νίκη
των Λουδοβίκωνν μας!
> fράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Λ ΚΑΛΙΣΗΣ
ΚΑνεβάζει ρυθμούς στις προπονήσεις ο ΠΑΣ Γάνννα
. Με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα και
προγραμμαπομό συνε .
χίζει rις καθημερινές
Του προπονήσεις ο ΠΑΣ
Γιάννινα, έχοντας ως
στόχο να βρίσκεται στ
αγωνστική ετομόπητα
στο ματς με rον γεπον .
κό Καραίσκάκη Αρτας
στις 29 Ιου- 11η oλ
> ράφeι ο ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΜΠΟΥΠΑΣ.
ΜΑΣ έχει κουράστι προφανς και εσάς.η συμπιριφορά των
δύο πιο σημαντικν τοπικν (κακή η pοίρα ) παραγόντων: Του
περιφερειάρχη κ . Αλέξ Καχριμάνη και του δημάρχου lωσνννων κ.
Μωυσή Ελισάφ . Και οι δύο ενεργούνως να είναυ το παν ή καλύτερα
ως ο Λουδοβίκος ο ΙΔ της Γαλλίας ο επονομαζόμενος Βασιλιάς
Ηλιος , , που είχε πει το περίφημο l'etat c'est mois (τo κράτος είμαι εγμ Ένα ακριβς χρόνο από nς εκλογές για την αυτοδιοκη
ση, αυτή ην εντύπωση δίνουν! Ένας χρόνος aκόμη χαμένος!
ΠΕΡΑΝ υτής της αντίληψης περί της σπου δαιότητας -5η σελ.
. Με οφορμή Το νέο Περβαλλοντικό νομοσχέδιο
που ψηφίσημε πρόσφατα, η ενεργειακή πολmική ε
ναι υψηλά στην ατζέντα ης κυβέρνησης και αναμέ νεται να δοθούν κίνητρα για επενδοσεις στην λεγό
μενη πρόσνη ανάπυξη Aoλικά κα φωτοβολταίκά
πάρκα , εργοστάσια βιομάζος αλλά και όλλες ΑΠΕ,
είναι project nou το επόμενο διάστημα -θα τρέξου
σε όλη Την Ελλάδα Οι αντιδρόσεις όμως .
τόπους , κάποιες φορές είναι έντονες από μια μερίδα
+7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα