Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Φεύγουν
από τη δομή
οι Σομαλοί που
προκάλεσαν
τα επεισόδια
- Δεν συνελήφθη
ο δεύτερος

σελ ~ 24

Ο Μιχαήλ
Δουλγεράκης
συγχαίρει τη
διοίκηση του
Μαμάτσειου για
την πρόσληψη
21 επικουρικών
γιατρών

σελ ~ 8

Παραίτηση της
Ελένης Ασκαρίδου
από το Σύλλογο
Υπαλλήλων του
Μαμάτσειου μετά
την απαράδεκτη
κίνηση του κ. Ντέντη
«Δεν έχω υπογράψει
το κείμενο περί
αποψίλωσης του
Νοσοκομείου»

σελ ~ 5

Η χάραξη του παραλίμνιου
δρόμου της λίμνης Πολυφύτου
στο επίκεντρο - Ναυταθλητισμός,
ιχθυαγορά, πλωτά λιμανάκια
σε Σέρβια και Ρύμνιο

σελ ~ 3

Γιώργος Κασαπίδης: «Η
Δυτική Μακεδονία έχει ανάγκημια
αναπτυξιακή προοπτική όχι με
προσέλευση μεταναστών»
σελ ~ 3

Διαφωνία για την εστίαση
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
- Γιώργος Κασαπίδης: «Δεν
καταψηφίσαμε τα αιτήματα.
Σεβαστήκαμε το αυτοδιοίηκητο»
- Λάζαρος Μαλούτας: «Η
τηλεθέρμανηση δεν μπορεί
να μην πληρωθεί»
Έχεις μαχαίρι
τρως πεπόνι
κ. Κέφαλε,
αλλά ως τι;
- Δύο βοηθοί
σκηνοθέτες
στο
«Αχ Έρωτα»
του Λόρκα;

σελ ~ 24

7241

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Σπάρτακος:
500 θέσεις
μόνιμων
και μερικές
εκατοντάδες
σε εργολάβους,
το όφελος από
το κλείσιμο
του ΑΗΣ
Αμυνταίου

σελ ~ 7