Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠo του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΥΡΙΑ
ΑΠΟΣΥΣΤΑΣΕΣ ΤΟΥ ΕΗΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΗ
μόνο και μόνο για να εξυ στολή τα δήθεν άpως α.
συστόσεως της
Η βόμβα toκooε, στα
nou ppέθηκαν στο τκο - xέρια του αντωοογtλέα στη Βουλή να να μην α.
|Την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Για ενίσχυση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων Ιxουοκιλλιέργειας
Ανακοίνωσε ο Βουλευτής Θεσηρωτίας Βασίλης Γιόγιακας
Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΛΑΡΙΣΤΕΣ
ΣΑΝ ΣΟΥΠΕΡ ΡΑΛΙΣΤΕ !
nou το oonοenow, anooνovτος ν npoκoτψη και ευτικς
ΕΡΟΓΗΜΑΤΑ .ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Β καταδικάστηκε
ο Πολάκης .
σηντα anό toν μηνται στην φύση οι τοων (αμοιβάδα) , τρικό οpγανισμό και
ε κατάλληλες συνθή κες αναπτύσοον τα oε
να τμήμα αναπτύοσε , nλήρη οργανισμό.
Εκβλάστηση:
Υής Η Μονογονική ομό , όπως σε είδη Πάνω στο μητρικό
(Μη φυλετική ή Αγε- γαιoσκωλήκων και ομα ανanτuooται ο .
- Πς αναnaράγο - σμν : Πx εδη np διάφοροι οργαν . βακτήpα κ.ά.
. Κατάτμηση: Έ
κα ο mpην va
nολλά είδη φυτν,
Η Μονογονική ne μυκήτων και πρωτοζων αναπτύοοοντα
. Διαίρεση μονο - ανθεκτικά κύτταρα
φυτά και oτ καττ
pους ζωικούς οργανι