Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τροχαίο ατύχημα
στη συμβολή Λεωνίδου
και Τριακοσίων > σελ. 7
Υγειονομικό υλικό
για τον κορονοϊό από
την Περιφέρεια στα ταξί soλ 8
Στη Χρο του Κοραγκιόζη
Δεν μπορ να αναπνεύσω
Νέα στήλη αnό τον Δημ.Αβούρη > ελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 | Ετος 246 | Αριθμός 5868 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Faxi 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Η Νεάπολη γιορτάζει
την Πολιούχο της
Αγωνία της κεπόμενης μέραςν
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Αγία Τριάδα
Οι περιοχές
Που Πανηγυρίζουν
σε όλη τη Λακωνία.
Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου , η Νε άπολη Βοιν εορτάζει την
Προστάτιδά της Αγία Τριάδα
και κάθε χρόνο ηλήθος ni στν συρρέουν στην όμορφη
Περιοχή της νοτιοανατολικής
Λακωνίας.
Την nαραμονή της εορτής
Κυριακή 716) θα γίνει σημαι οστολισμός των ιδιωτικν
καταστημάτων και οικιν και
το απόγευμα της ίδιας μέρας .
στις 7.00 μμ. θα Πραγματοnο
ηθεί μέγας αρχιερστικός naνηγυρικός εσπερινός μετ
αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος , χοροστατούντος
του σεβασμιτατου Μητροnολίτη ΜονεμΒασίας και
Σπάρτης κ Ευστάθιου
Την κυρινυμο ημέρα της
εορτής 18/6) , ο όρθρος θα ξε κινήσει στις 7.00 το Πρωί και
στη συνέχεια θα τελεστεί η
nανηγυρική θεία λειτουργία
μει' αρτοκλοσίας και θείου
κηρύγματος
Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύ.
ματος εορτάζουν , οκόμα, αpκετές ενορίες και Περιοχές
της Λακωνίας . Ειδικότερα
Στον Δήμο Ανατολικής Μάνης
ο IN Αγίας Τριάδας Γυθείου
και Φλομοχρι . Στον Δήμο
Ευρτα η Σκάλα . Στον Δήμο
Μονεμβάσιας εκτός αnό τη
Νεάπολη , εορτάζουν τα Τολαντα και το Φοινίκι . Τέλος,
στον Δήμο Σηάρτης ηανηγυρίζει η Σελλασία , ο Αγιος
Ιωάννης, το Ξηροκάμπι και η
Τραπεζοντή
Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Πελοπονήσου
Σειρό Προτάσεων για την στή - Κεφαλληνίας και
ριξη των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων , nου έχουν ηληγεί από
τα μέτρα αποτροπής διάδοσης διαμόρφωσε η Πανδημία έχει οδηηθούν οι εnχειρηματίες για συνάδελφοι επιχειρηματίες να
του κορονοίού , ηεριλομβάνει οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις άλλη μια φορά στην διαδικασία ενταχθούν σε ειδικά Προγράμστην επιστολή της Προς τον πeριφερειάρχηη Πελοποννήσου πιστεύει ότι χρειόζεται ένα γεν
Παναγιτη Νίκα η Ομοσπονδία
Εμπορίου και Enικειρηματικό- κυβέρνηση για όλους τους συτητας Πελοπονήσου , Νοτιοδυ- ναδέλφους επιχειρηματίες , το νηση να χρησιμοποήσει κάθε της
τικής Ελλάδος , Ζακύνθου , onoio θα διασφαλίζει τη συνέ - χρηματοδοτικό εργαλείο είτε
1Βάκης χιση λειτουργίας των δραστη - απόεγχριους nόρους . είτε οnό
pιoτήτων τους Η στήριξη ηρέπει κονδύλια της ΕυρωnoίκήςΕνωΚαθς η νέα κανονικότητα nou να είναι ουσιαστική στε να μην σης στε να μπορέσουν όλοι οι
σε οριακό σημείο , η Ομοσπονδία της Παύσης των δροστηριοτή - ματα χωρίς Προυποθέσεις και
των τους και οι εργαζόμενοί χωρίς αυστηρά τραπεζικά κριτήρια" , σημεινει μεταξύ άλλων
Κρίνουμε αnαραiτητo n κυBέρ- η Ομοσηονδία στην επιστολή
σχέδιο στήριξης από την τους σε ανεργία.
συνέχεια σελ ?
Τ συζητήθηκε σε σύσκεψη στην Περιφέρεια
αΦρένον στις αποζημισεις
βάζει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ
Η εντολή Νίκα για εκθέσεις Που θα τεθούν στον Βορίδη
Δούκα-μετείχαν την Τρίτη 2/6
σε ευρεία σύσκεψη στην ΤρίΠολη με θέμα την εξέταση των
Οι ζημιές ου σημειθηκαν
στην Παραγωγή στη φάση της
άνθισης δεν anoζημινονται .
σύμφωνα με τον κανονισμό
του ΕΛΓΑ, εν δεν τίθεται
θέμα σποζημισεων στα κε ράσια . Τις no Πάνω θέσεις
ανέπτυξαν τα στελέχη του
ΕΛΓΑ, ταοnοία-υnό τον αντιζομιν nου έχουν Προκύψει
στην Περιφέρεια Πελοποννnσου, σε τομείς όηως η ελοιonαραγωγή , η nαραγωγή
κερασιν και τα εσηεριδοειδή.
Η διαχείριση
των υδάτων,
ηλειψυδρία
και η επερχόμενη
ερημοοίηση
Πρόεδρο του Οργανισμού Νίκο
συνέχεια σελ 8
του Ιωάννη Μητρόκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα