Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Lanatolh ξ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου Ι www.anatolh.com
Eτος δρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
ίδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.329
Σελίδα 6
ΗΣελίδα 23
Τοποθετήθηκε νέος φωτεινος nίνακας
στο κλειστό γυμναστήριο Αγ, Νικολάου
ΣΤΟ Διαλυνάκειο η έδρα
της Κινητής Ομάδας του ΕΟΔΥ
Ανύπαρκτοςν ο Δήμος
. Συζητήθηκαν στο ΣτΕ
οι προσφυγές
κατά του υβριδικού
σταθμού ενέργειας
Κρπική από τη μείζονα μειοψηρία του Δημοτικού Συμβουλου
Σελίδα 11
Ρεπορτά
ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΣ
τητα αισθητική και απo - αχειρζεται την ανυπαρξία να δουλέψομε οι δημότες.
τελεσματικότητα όσον ατης στα θέματα της Αυτο - εine ο επικεφαλής της μεί . Αποφασισμένο
το Υπουργείο
να λύσει το θέμα
τα έργα που υλοποιεί ο Δή- τόνσε οκ Κοκκίνης -Π ντας ότι ως συνδυασμός ε- Αν δεν μπoρεί ο Δήμαρ . μος αδυναυία εξαoφόλισης στεύαμε και εξακολουθούμε ξακολουθεί να πιστεύει -oε
χος και νιθει κουρασμένος,
ας παρατηθε Ο Δήμαρχος
σε ότι αφορά τον τόηο του
οφελε να είναι διαρκς
και σε όλα μέσα Το aποτ λεσμα που βλέπουμε όλοι
σήμερα είναι μια δημοτική
αρχή nou αναλνεται σε
μια απλή διαχείριση της
καθημερινότητας , χωρίς να
τα καταφέρνει καλά ούτε
σε αυτό Χωρίς να υπάρχει
στόχευση με npoοπτιή γα
το πού οδηγείται ο τόπος
αυτός.
Με τη δήλωση αυτή ο κονδυλίων από Ευρωπαϊκά να πoτεύομε σε ένα ο - σκοπεύει να καταθέσει ο
ένα Δήμο - εργαστήρι .
δεν όηου θα μπορούσε να
κατατίθενται ηροτάσεις να
γίνεται σύνθεση και να καταγρόφεται και το αποτe
λεσμα , στε να μη μένουν
κούφιες κουβέντεςτης Χρυσής
Σελίδα 9
Εξετόζει
κατόθεση μομφής
Οκ Κοκκίης , μάλιστα,
προχρησε σε npoeιδono .
ηση ότι αν ύστερα και από
την πρόταση τροποποησης
του Κανονισμού την οποί
|ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
μειοψηφίος του Δημοτικού σμα να δαπανά nολύτιμους δέχεται και θα ακούει nολi ντας το δικαίωμα δευτεΣυμβουλίου Αγίου Νικολάου ίδιους πόρouς , Ο Δήμος ο- τες και συλλογικούς φορείς ρολογίας και στα εκτός η .
Νίκος Κοκκίνης σε ουνe φελει να είναι σε εnaφή με Δε θα φοβάται την κριτική μερήσιας διάταξης θέματα
ντευξη εφ όλης της ύλης τον στρατηγικό εταίρο, nou Δεν θα έχομε ένα δήμαρχο στις συνεδριάσεις, δεν πpo την οπoίa έδωσε χθες στην είναι η Περιφέρεια Κρήτης nou αγανακτεί στην όποια κύψει αλλαγή στάσης από
ΑΝΑΤΟΛΗ ασκεί συνολικά και το Περιφερειακό Τα - αντίθετη θέση πρόταση ή ηλευράς του rροέδρου r.
κριτική για το εννεάμηνο μείο αλλά και με τον κορμό αμφαβήτηση , σαν να τα ξ - Καλογεράκη , η δημοτική ο.
της διαχείρισης που κάνει η
δημοτική αρχή τονίοντας ρτη Προκειμένου να ενη , τονίζοντας ότι δυστυχς η χόμενο κατάθεσης μομφη
ότι διαπιστνεται ελλεμμα ρνεται να διεκδοκεί και ενεάμηνη επεpία αναδει - κατά του προέδρου.
παpουσίας στα κέντρα aΠoφάσεων . στη διεκδυκητι πρoγράμματα , τόνσε
κότητα και στην αnoτελε σματικότητα της όποιας διεκδκησης τη δημοκρατική μας έδωσε τη δυνατότητα σφαλισμένης πλειοψηφίας μοτκού συμβουλίου Επικa λειτουργια του Δημοτικού να ουναντήσουμε μπροστά δεν συμβάλει στο δημο - λείται ένα Κανονισμό nouι
Συμβουλίου και επιτροπν μας ότι λέγαμε την προ - κρατικό διάλογο και η έ
του Δήμου.
Οκ Κοκκίης καταγγέλ - ανύπαρκτο Δήμο Τρα το
λει αnοoπασματική χωρίς ζούμε στη χερότερή του
συνοχή συμπληρωματικό - μορφή Η δημοτική αρχή δ .
Που συνδέεται με την Ευ - ρει όλα εκείνος , ανέφεpe , μόδα του εξετάζει το ενδε .
Καταγρόφετα μια συ
δημοκρατικής λειτουργίος μπεργpορά του προέδρου.
Εννέα μήνες θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου , με την ανοχή προφανς
του δηnαipveι χρηματοδοτικά κνύει ζήτημα ουσιαστικής
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
στη νέα δημοτυκή περίοδο, Η αυταρέσκεια μος δια δημάρχου
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
σχύει εδ και nολλά χρόνια
Παρση noυ απonνέει μια χωρίς να δίνει τη δυνατότέτοια στόση , δεν πpοά - τητα τonoθέτησης του εmγει την nρόοδο του τόπου , κεφαλής των δημοτικν ο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Σm σελίδα 5
SURER TPIΗΜΕΡΟ ΣΤΟΝΜΥΛΩΝΑΚΗ
ελογική Πeρiοδο , για ένα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΙΤΕΣ ΚΟΛΙΟΣ
ΝΕΡΟ ΣΑΜΑΡΙΑδι 5T
για την οnοία μος εξέλεξαν
ΔELTA
ΙΚΤΕΟ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΡΑΝΤΕΝΕ PROVE
ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΥΡΙ ΚΜΟΓΕΡΑΚΗ
ΣΧΟΝΗ ΠΑΥΝΤ,0T 10
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LIKE TH ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEB00K tbook
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
μή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArΟNikΟΛΛΟΣ. ΤΗA. 2841021711
. 28420-93400
Πάληση λιανική.
Διανομή μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα