Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5447

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 36 ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ

Μετά την
καραντίνα τα...
θανατηφόρα!

Επικαλείται
έλλειψη
συνεργασίας

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

ΓΕΝΝΑΙΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΕΟΠΥΥ

Γραφειοκρατία
στις συνταγές
ΣΕΛ. 6

Ανάσα 169.000 €

για Πατρινό δανειολήπτη

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Σύντοµα στο
νέο «σπίτι» της
ΣΕΛ. 4

n Ο πολίτης κέρδισε και τη δυνατότητα αποπληρωµής του υπόλοιπου ποσού σε 20 χρόνια
n «Σαφές µήνυµα στις τράπεζες» σύµφωνα µε τον δικηγόρο, Παύλο Γ. Χριστοδουλόπουλο
ΣΕΛ. 3

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ,
ΟΠΩΣ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η «Γ»
ΠΕΛΕΤΙ∆ΗΣ-ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Και µαζί
και... χώρια
ΣΕΛ. 8

ΑΛΛΑ 600 ∆ΙΣ. ΣΤΟ QE

Νέα «ένεση»
από Λαγκάρντ

Με ισχυρή
«οµάδα»

ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

Οι 12 παραλίες
µε καντίνες
και ξαπλώστρες

n ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
n ΛΙΟΛΙΟΣ: ΚΑΝΟΥΜΕ
ΒΗΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΕΛ. 13-17

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 7

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το περιβάλλον ζητά φροντίδα
ΣΕΛ. 9