Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Αρ. Φύλλου 5951
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τουνγκελίδης,
Χαϊτίδης και Bianco
Monte Δράμα 1986
συνεχίζουν μαζί

Συνέντευξη
με τον αθλητή
Α.Ο.Δ.Ο.
Στέφανο Τζιερτζίδη

σελ.: 14

σελ.: 12-13

www.xronikadramas.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίσκεψη Π. Μαρινάκου στη Δράμα
για την αναδιαμόρφωση των Κ.Ε.Π.

Μιχάλης Τάσσου:
Η τηλεξυπηρέτηση
στόχος για το ΚΕΠ
σελ.: 11

Aν. Τόλιου στα “Χ”: Δρομολογήθηκε
η έκτακτη χρηματοδότηση
διαβεβαίωσε ο Λ. Αυγενάκης

Απαιτούν κονδύλια
οι κερκίδες του «Εθνικού»
σελ.: 7

Σωματική άσκηση
και λιπιδαιμικό προφίλ
Του Αχιλλέα Παπαδόπουλου
σελ.: 9

Η Ωραία Κοιμωμένη…

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
∆ΩΡΕΑΝ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ - ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ “Χ”
ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ κ. ∆ΕΜΕΡΤΖΗ

ΑΝΟΙΓΕΙ
ο θερινός κιν/φος
Ξ

εκίνησε ο καθαρισμός
και η αποκατάσταση
του θερινού δημοτικού
κινηματογράφου “Αλέξανδρος” μετά από την απόφαση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δράμας
να επαναλειτουργήσει. Με
μηχανήματα των υπηρεσιών του Δήμου άρχισαν οι
εργασίες αποκατάστασης
του χώρου που ήταν “παροπλισμένος” για αρκετά
χρόνια.
Εντός των επομένων
ημερών, θα ακολουθή-

σει δράση εθελοντικού
χαρακτήρα
προκειμένου
να υλοποιηθούν όλες οι
αναγκαίες εργασίες ώστε
ο θερινός κινηματογράφος
να λειτουργήσει εκ νέου. Ο

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Του Μάκη Μουρατίδη
σελ.: 10-11

tαxαki

Γίνε συνδρομητής τώρα
και η εφημερίδα θα έρχεται
με ασφάλεια στην πόρτα σου.

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

Τηλεφώνησε στο 25210-20009

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

ΜΕΧΡΙ ΑΥΡΙΟ
ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ 20 ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΚΑ∆ΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ

Άρχισε
η ανακύκλωση
ιματισμού

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

σχεδιασμός του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Δράμας είναι να προβληθούν ταινίες στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.
σελ.: 3

σελ.: 8-9

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]