Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

Σ

ΠΕΡ

διαδικασίες..». 3

ΔΕ

βήμα–βήμα τις

ΦΗΜΕΡΙ

• «Ξεκινάμε

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΕΚΔΟΤΩΝ

των Κυκλάδων

ΚΑΝΔΙΩ
Ε β δΔΡΑΚΟΥ
ο μ α δ ι α ί α Α ν ε ξ ά ρ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
τ η τ η ΠΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ,
ολιτική Εφημερ
ί δ α ΜΑΡΑΓΚΟΥ,
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Δ.Ε. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
• «Το Σύστημα
Υγείας θα κατέρρεε
αν δουλεύαμε
σύμφωνα με το
Καθηκοντολόγιό
μας» 12

ΔΟ

ΣΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

• Ακτοκαθαρισμοί

«Αστέρια» και

• Αστυνόμευση
με ελαστικότητα,
αλλά όχι
ανεξέλεγκτα

Μέγα Γιαλό 6

12-13

και έργα
εξωραϊσμού σε

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α
Π έ μ π τ η 4 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 2 0 - Α ρ . φ ύ λ λ ο υ : 6 7 7 - Έ τ ο ς 1 4 ο - Τι μ ή 0 , 7 0 €

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΗΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

«Ντροπή για όσους δεν την ήθελαν»

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ vs MΕΝΔΡΙΝΟΥ
• Εκατέρωθεν πυρά
με φόντο το θέατρο
«Απόλλων» 9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
• Ευχαριστήρια επιστολή
προς τον Μητροπολίτη
Σύρου 6

ΠΕΝΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
«Έφυγε» πλήρης ημερών η
Παναγιώτα Λειβαδάρα 7

EDITORIAL

Για να μην ξεχνιόμαστε

 «Νιώθω αγανάκτηση μέσα μου. Δηλαδή, να ‘χω αντιμέτωπους συναδέλφους, οι οποίοι - φοβούμενοι μήπως αυξηθεί η δουλειά
- ήταν ενάντιοι στη δημιουργία της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας…»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

• Πτώση τζίρου
από 30% – 80%
 13

16-17

ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΓΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΥΡΟΥ
• «Είναι ρευστή
η κατάσταση και
όλοι βρισκόμαστε
σε αναμονή»  3

Στις 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, είναι του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή υποχρεωτική αργία για τις Δημόσιες Υπηρεσίες
και προαιρετική για τον Ιδιωτικό Τομέα, εκτός των επιχειρήσεων που έχει αναγνωρισθεί
ως αργία σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή άλλων αποφάσεων για κατηγορίες εργαζομένων. Ε, μετά από τόσες
υποχρεωτικές «αργίες» λόγω
κορωνοϊού, δε θα πάθει τίποτα
ο καναπές αν καθίσουνε μια
μέρα παραπάνω!
Ο ΛΟΓΟΣ