Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΥΝΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax: 23850 22208
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου : 2874
Τιμή ούλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑCHΟΝ
Email: [email protected] φmail.c
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ | 107ΕΚΑΙ ΕΥΡΩΕΠΑΤΟΧΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ35 ΠΗΑΔΙΑ
Το ΧΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΒΙΓΛΑΣ ΠΣΟΔΕΡΙΟΥ.
ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Το Πράσινο φως. an την κυβέρνηση δόθηκε για τη χρημαΑύξηση των κονδυλίων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία που επηρεάζονται από
από 7,5 δις ευρ σε 44 δς ευρ προβλέπει η πρόταση της την απολιγνποποiηση , Ζνη Κανστομίας στη Δυτική Μακεδονία
Ευρωnαίκής Επτpοτής , όπως ανοκονθηκε, συνεπς αυξάνονται για Καθαρή Ενέργεια κα Περίβαλλοντικές Τεχνολογες , η εγκατα - τοδότηση ύψους 10,7 εκατ , ευρ που αφορά στην υλοποίηση
αντίστοιχα οι nopa γa τη χρα μας από 294 εκεσε 1,7 δις ε σταση συστημέτων AΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση σημαντικν Έργων αναβάθμισης και εκουγχρονίσμού για το
Επίσης, το πρτο Πρόγραμμα Πρaσινων έργων σης λιγντικές /0ύξη κτιρίων , η αποθήκευση ενέργειας , η βελτίωη της ενερ - Χροδρομκό κέντο -3-5 Πηγoδo onως δαaουμε σε τοηκές
Πόλεις (Κοζάνη, Φλρνα Αμύνται . Πτολεμαδα Μεγαλόπολη) , Υειακής απόδοσης κτιρίων και επιχειρήσεων, κ.α .
ύψους 31,4 εκατ. E , ενέκρνε το Πράσινο Ταμείο και περλαμ
βάνονται έργα διαχείρισης αστικν υγν αnοβλήτων στις Π.Ε.
Κοζάνης κα Φλωρινας , δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου σιμμετοχή των βουλευτν Αντωνάδη και Πέρκα (τηλεδιάκεψη Τοσο το χoνοόρμο κέντρου όσο και τηνπpeeεση oεραας για
Μεγαλόπολης , ανάπτυξης Ενεργεακν Κονοτήτων , σχεδίων των Αντιπεριφερειαρχν Κιοσέ και Αμπα των δημάρχων ην ανάδειξη αχιολογικν χρων γwωστοπούρε την Πέμπτη 28
επαναχρησιμοποησης αnό τους δήμους Μεγαλόπολης , Εορδαίος , Φλρινας raνοκη (ηεδασκευη) , ΑμυνταιU Ant ευτν Μαίοu ο υnoυργός Ανάππυξης και Επενδύσεων Αωνις Γεωρ .
Αμυνταίου , Φλρινας και Κοζάνης, ενσχύσεων σε μκρομεσαίες Π. Πασχαλίδη και του αντιδημάρχου Φλρνας Σακουλέβα .
συναδέλφους της Νάουοις . Σύμφωνα μι τα δημοσιεύματα , ην
Στο πλαίσιο της μετάβοσης πραγματοηοgrε Τν Δευτερα έγpιση της χρηματοότησης από την κυβέρνηση και τα επόμενα
Ιουiou 2080 αoμη φορέων στο κιpo της 1ΕΦωpoς με Tν βήματα για ην υλοποίηση επενδυτικν έργων στην περισχή
ιάδης στον δήμαρχο Νουσας Νικόλα Καρανικόλα σε σύσκεψη
εργασίας Πoυ πραγματonοήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.
Όπως αναφέρεται , το ποσό των 10,7 εκ. e, για τν αναβάθ.
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
Πρόκεπαι για μκρής κλίμακας κτήριο με σαφείς ανοφορές μαη του χιονοδρομικού των 3-5 Γηγοδιν , οφoρά . Τοnοθέτηση
Ξεκίνησαν α εργασίες ανακαίνισης ης οκίας του Παύλου
Μελά στην Κηφισιά , ης οκίος που anoτέλεσε κομμάτ από η στο γραφικό στυλ της ευρωπαϊκής ρχτεκτονικής εξοχικν νέου ανυβατήρα 6εκ G upoμενο aβατρα, 12 εx& λτράκ
ζωή ενός σπου δαίου Ελληνα και μακεδονομέχου , nou θυσιά - κατοικιν των μέσων του 19ου a. Το κmρο με μικτό εμβαδον 500 χιλιάδες , Τεχνητή χιονωση 250 χιιάδες , βιολογικό
στηκε στα 4 του χρονα αγωνιζομενος για την αnελευθέρωση 198μ2 είναι μονροφο , κεραμοκτές κι ελοpά υπερυψωμένο καθαρισμο 150 χιλιάδες . Επίσης , νέες ασφαλτουτρσεις από
της Μακελονίας.
Ήταν η εξοχική κατοικία της οκογένεας Μελά στην Κηφο ,
nou aποτελούσε δημοφιλές
Παραθεριστικό κέντρο της
μεγαλοαστικής κοινωνίας
Των ΑΒηνν , τον 190 αν .
Φιλοξένησε αnό το 1895τα
τελευταία εννέα χρόνια της
ζωrή του- τον Παύλο Μελά , τη
σύψγ του Ναταλία-το γένος
Δραγούμη - και τα δύο παιδιά
τους, τον Μιχαήλ και τη
Ζωή . Τα σχέδια της εξοχικής
κατοικίας είχε κάνει ο ίδιος ο
Παύλος Μελάς γράφοντας
Νάουσα προς 3-5 Πηγάδια , αντμετπση κατολισθήσεων κ.α,
αnό το έδαφος και περβάλλεται από μεγάλο κήnο.
ΑπΟτελείται από ένα μεγάλο καθιστικό με τζάι και σε δά - ο εκ&
Ελπίζουμε όπι και το δικό μας Χιονοδραμικό Κέντρο θα τύχει
βρίσκονται τέσσερα μεγάλα , ΛΟΥης Χρηματοδοτησης κοθς είνα απαραίτητες παpεμβάσεις
ψηλοτέβανα δεμτα , στα αnoa γα ον Εξάpαιομο των εγκαπαστάσεων κα την αναβάθμση του .
ταξη- αριστερά και δεξι .
διατηρούνται τα αρχικα
χρματα και οροφοδιακό .
σμηση . Είναι υπερυψωμένη o
0 ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μ. ΚΙΑΝΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Όπως έκανε γνωστό ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδοίας
κατά ένα μετρο ano t ε000ς noργος Κασαπίδης , νέος Αντιπεριφερειάρχης με αντικεμενο
πράγμα nou ης εξασφάλιζε Την AΥΟΠτυξιακή Μετάβαση θα αναλάβει ο Περιφερειακός
Πράγμα Πou της εξασφάλιζε
στεγενότητα . Οι κορμοί - αγο nετακη
Σύμβουλος Κοζάνης Στέργος Μεν . Κιάνας . Ο Στέργιος Κιάνας
ρείτικη καστανά - naνω στους νι Πολτικός Μηγανικός , Πρό εδρος της Δημοκρατικής
οποίους εδράζεται το οι .
Κίνησης Μηχαικν (ΔΚM.) Δυπκής Μακεδονίας και nρόεδρος
κοδόμημα napαμένοuν 0θκτα Τρυ Τεrικού Εnιμελητηρίου Ελλάδοςς. Τμήματος Δυτικής
μέχρι αήμερα.
Μοκεδονίας,
Σης αρμοδιοτητες της νέας Αντιπεριφέρειας , σύμφωνα με
ης πληροφορας, θα nερdaβάνονται ο οντονομς των ενεργεν
για την αποτίμηση της κατπάστοσης και της υποβολής προτάσεων
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μετάβασης της Περιφέρειας
συνέχεια στην σελίδα 2
σε κάθε δωμάτιο .
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ
Ουδέν άλλο πράγμα εγίει τόσον την υποληψν των Δυτικής Μακεδονίας.
δημοσίων υπηρετν όσον το περί την διαχείρισιν
των δημοσίων χρημάτων . Η κυβέρνησς σάς έταξεν ΜΕΡΑ 0ΙΚΟΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
επί τούτω ες κεφαλήν διοική σεων ίνα σας παραστήση
ως Παράδειγμα noλnείαςς εις nάντας τους nολίτας.
Εκ των κακν τούτων έξεων του Παρελθύντος , το
κοινύν κρίνει ότι η κυβέρνησις σός noρέχει αnopμάς | δημοτν που επλήγησαν από τον κορωνοίό COVID-19 ψήφσε
| Πλουτισμού . Και τω ύντ Πς η κιβέρνηας δύνατα μόφωνα το δημοτικό συμβούλο Φλρνας , στη δα περιφορά .
| να σση τα ουμφέροντα του δημοσίου ταμείου όταν συνεδρίοση τς 25ης Μαίοu 2020 , με στοχο τη στήρη τις τπής
αδυνατή να εμποδίση τους ιδικούς της υπηρέτος οκοναμίας, ης κοινωνίας και ης επιχειρηματικότητος στο Δήμο
από του να τα βλάπτουν δηνεκς , ΤΟ κακόν υμσπατα Φλρινας
| και δύσκολος, αν όu αδύνατος , θα είναι μετέπετα η
θεραπεία του
. 10 Ιουνίου 1827 περιγρόφει :
Δεν ευρίσκεται άλλος τόπος γνωστος εις εμε, λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λογους που
καθς εν Ελλάδι , ύπου χιλιάδες και χιλιάδες | σχετίζονται με τον κορωνοίο COVID-19 και διέκοαν υποχρεω.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήeηκε
στο Ναύπλιο, έξω αnό την εκλησιά , Κυβερνήτης
Ιωάννης Καnοδίστρας , Το ελληνικό Εθνος και του λάχιστον το Κράτος του χρωστάει ένα αγιοκέρι και
μια χλωρή δάφνη. Το nολιτικό μνημοσυνο του μας
συμμέρα γιαι το έργο του και το ήθος του χαράσε
στους καιρούς μας την obo της εθνκής σωτηρίας
για την έξρδο αnό την φρκτή Παρακμή.
Η Παρακαταθήκη του Παραδειγματίζa, φφοηματίζε
και απαντά καταλυτικά στα θεμελιδη aτήματα της
εποχής μας. Αποκαλύπτει πς , στο ελάχιστο διά
στημα μιας mpaτωμένης Τριετίας, ένας μοναδικός
άνθρωπος - αλλά Κατοδίστρας . διέσωσε κα δικαίωσε
Την Εθνεγερσία, κατοχύρωσε την εθηκή ανεξαρτησία
διοργάνωσε σύγχρονο Κράτος μέσα από το χάος και
τν εσάτη πενία, ονμετπσε την έξωθεεν εnpapiα
των ξένων και την έσωθεν αποσχιστική εξουσία ιδιοτελων οικογενειων ανεστων και καταιενων uψοταντα λην των Τικά τη λειτουργία τους , για το χρονικό διάστημα εφορμογής
τοπαρχν και οδιστάκτων υποτελν noλιτικν , υπερασnoηκε κλεπτων . Αl α8λ αυται οκοΥΕνεατασχουν ε αnτας των των σχετικν περιορισμν , ο Δήμος Φλρινας να Προβεί στην
την εθνική ταυτό τητα του Ελληναμού και διεμόρφωσε το ελληνικό κλεπτοτάτων αρχύντων, υnouργν και καπιτάνων.
Έθνος σε αμρίδρομο δημεκρατικό δκuο nολιτκής κιριαρχίας
και αυτοnειβεγχίας , Αnό την Πρη μέpρι την τελευταία στιγμή
του δεν άγηξε ούτε εναν οβολύ του Δημοείου και naταξε την Περpω και εν λ ταλυτρυνα, γuμνα ονες ενoιooς είχε σταματήσει η λειτουργία τους θα διαγραφούν με Απopαση
διαφθορά. Τα γράμματά του είναι αποκαλυτικ .
. 1 Αυγούστου 1829, με το αρ.9 Ψήρισμα της , η Εθνική η δαπάνη δεν υπερβαίνη τα 30 ή 40 γρόαα τον άνεpωΠον , να διαστη ματος επομένων μηνν .
Συνέλευση όριαε τα έξρδα του Αρχηγού της Επικρατείας και αne - διατάξητε να ενδυδσιν αμέσως.
φάnσε, μόλις μηορέσει το Εθνος, να τον απoμσει για όσα
Πολλά είχε ήδη δαπανήσει ο ίδιος από την περιουσία του . και ετομάζονται να τον δολοφονήσουν, αλλά ο αδεληός του
Αργείται αμέσως την χορηγία . Και , σε τρεις μέρες , γράφει Πετρμπεη Κυριακουλης Πεφτει σε μια ano uς ευταιεςείσπραξης βεβαιωμένων οφειλν , καοθς και προθεσμιν κο.
στην Εθνική Συνέλευση.
Επράξαμεν όσα ηδυνήθημεν δια να αποδείξωμεν ότι οι Σπάρτη:
Έλληνες μόνον με τας υσίας των , και όχι δια προσωπικν
πλεονεκτημάτων , δύνανται να φΒάσουν όσα υπόσχεται εις ατους βοήθειαν δύνατα να δση η Κιβέρνησις εις την οικογένειαν
η εθνική ανεξαρτησία καιη ελευθερία . Είμεθα ευτυχείς ότι δ
αυτό το τόσον θεάρεστον έργον ηδυνήθημεν να προοφέρωμεν
εες το θυσιαστήριον της Πατρίδος τα λείψανα της μετρίας καταστάσεως μας (περιουσίας ) . Δια τουτον τον λόγον θέλομεν Πατρίδος.
αποφύγει να δεχθμεν την προσδοριζομένην ποσύτητα δια τα
έξοδα του Αρχηγού της Επικρατείας απεχόμενοι να εγγίοωμεν
μέχρι και οβολού τα δημόσια χρήματα πpος ιδίαν ημν χρήσιν.
. 30 Αυγούστου 1829 γράφει στους Επιτpόπους Οικονομικν Αργολίδος , Αχαίας και Λακωνίας:
Μετά μεγάλης αποpίας και λύπης μανθάνομεν ότι δεν YνuστonΟΙΕ σ την Δευτερα 05 ουnου 2020, εορτή του Αγίου καταβολής βεβαιωμένων οφειλν , για το χροικό διόστημα nou
εδκατε ακόμη λόγον της οικονομικής σας διαχειρίσεως , νευματας, Τακαταστηματα στην Πόλη ης Ολρνας θα παρa . ισχύουν οι περιορισμοί . Κατά το διάστημα αυτό, τα οφειλάμενα
ΚΑΙ ΔΗΜΟΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τη λήψη μέτρων οικονομικής ελάφρυνοης επχειμήσεων και
Ειδικότερα , το δημοτικό συμβούλιο αποφόσιε:
Α Για τις επιχειρήσεις για Τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά
και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης
αnαλλαγή της καταβολής του ενοικίου για άλο το χρονικό δά
στημα που ήταν κλειστές α επιχερήσεις τους . Σε περίπτωση
Ος πληροφρούμεθα , α Τούρκοι αιχμάλωτοι εν Αιγίνη, εν καταβολής των μισθωμάτων του χρονικού διαστήματος πou
* 22 Νοεμβρίου 1827 Παραγγέλλει
χειμνος. Η Κυβέρνησις οφείλει να προνοήση υπέρ aυτν . Αν Του Δημοτικού Συμβουλίου μισθματα αντίστοιχου χρονικού
Εππλέον, για όλες τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς των
Οι Μαυρομιχαλαίοι στη Μάνη επαναστατούν εναντίον του ανωτέρω επιχειρήσεων:
1. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της
μέχες κατά των Τουρκων . 25 Αυγούστου 1830 διατοσοει στην ταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων Τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οpειλν , για το χρονικό διάστημα που
Ερευνήσαντες και υμείς επιτοπίς , μοι ανοφέpετε noαν ισχύουν οι περιοριαμοί .
2. Κατά το χρονικό διάστημα παράτοσης της προεσμίας και
του μακαρίτoυ . Εάν άλλα μέλη της αυτς γενεος εοφον Προς αναστολής καταβολής των βεβοωμένων οφειλν και των δ0σεων
την Κυβέρνησιν, δεν είναι δίκαιον να πάσχη ε τούτου και η ρυθμίσεων ή διουκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οικογένεια του Κυριακούλη Μαυρομιχαλη του Π50οντος υipοφείλν , τα οφειλόμενα Πoσά δεν επιβαρυνονται με τοκους η
συνέχεια στην σελίδα 2Προσαυξήσεις .
ΚΛΕΙΣΤΑ Τ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Με ανακοίνωση του το ΔΣ τυ Εμπορκού Συλλόγου Φλρνος ταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων Τματκής
B. Για τους δημότες του Δήμου Φλρινας :
Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολή της
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλν , καθς και προθεσμιν κα
μείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ,
ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις .