Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
4 ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12523
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μεινονται τα ταμειακά διαθέσιμα λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία
Πρόβλημα ρευστότητας στο 60% των επιχειρήσεων
Ξεκίνησε το Ταμείο
Εγγυοδοσίας
της Αναπτυξιακής Τράπεζας
Έως 1/7
θα επανέλεθι
στην εργασία του
Αρχισε χθες η λεπουργία του Ταμείου Εγυοδοσίας της Ελ
ληνικής Αναπτυφακής Τράπεζος. Οι ενδιοφερόμενες επιχε
ρήσες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς Τις συ
νεγαζόμενες τράπεζες από τς 12 το μεσημέρι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικν Ενσχύσεων (ΠΕΚΕ) και
στην ηλεκτρονική δεεύθυνση www.opendyseis.grimis.
Το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για Τις επιχερή
συς μέσα στην κρίση του Covid 19 είναι έτοιμο και δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ . Η Ελλάδα επανέρχεται σε πλήρη οικονομική δροστηρότητα δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επινδύστων , Αδωνις Γεωργιόδης,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ελ ληνική Αναπτυξακή Τράπεζα , στο omail cοvid.guarantooο
etean.comgr και στο τηλέφωνο 210-7450400, καθς και με
την τράπεζα της επιλογής τους .
το 97% των
εργαζομένων
πό την 6η Ιουνίου ανοίγει η
ρους με συγκεχοιμένο πρωτό κολλο νγειονομιχής αoφάλειας ,
όπως επίσης η εστίαση στα ξενοδοχεία .
Στις 15 Ιουνίου ανούγουν , μεταξύ
Πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν έξι στις δέκα επιχειρή
ισεις,
με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχί άλλων, τα εποχικά ξενοδοχεία, οι
εγκαταστάσεις γυμναστικής .
Από το Σάββατο 6 Ιοννίου έως
σουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνν . Οι μι.
Με αρνητικό επιτόκιο
τα δάνεια ESM στα κράτη-μέλη
σές εξ αυτν δηλνουν μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα , εν μόνο
το 15% έχει εξασφαλισμένη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο
την 1η Ιουλίου , επιστρέφουν στην
egγασία τους 89.000 εργαόμενοι .
Μέχρι την 1η Ιουλίου, οπότε και
ολοκληρνονται τα στάδια επανεχκίνησης θα έχουν επανέλθει
στην εργασία τους 670.000 εργαζ .
μενου δηλαδή το 97% των εργα pτου ενός έτους.
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτειαπό έρευνα της Εndeavor
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα χορηγεί
δάνεια με αρνητικό εππόκο στις χρες που θα υποβάλουν a τημα για mιστωτική γραμμή, στο πλαίσιο του νέου εpγαλείου
για την αντιμετπιση της πανδημίας
Σύμφωνα με ανόρτηση του οικονομικού διευθυντή του ESM
Κάλιν Αντβ Γιάνσt , τ ππόκιο που α πληρσευ μία χρ , η
οποία θα ζητήσα 7ετές δάνειο , θα είναι -0 ,07% , καθς το κό στος δανεισμού
της διάρκεος tίνa -0,21% (pέσος όρος τελυταίου Τριμήνου ) .
στο οποίο προστίθεται ένα ετήσιο περιθριο 0,1% , μία εpά
ποξπρομήθαα 0,25% ( που αντιστοχί σε 0,036% ετησίως) και
μία ετήσια προμήθεια 0,005%.
Greece .
Οι μισές επιχειρήσεις διέκοψαν εντελς ή Τμήμα της εμπορικής
τους δραστηριότητας στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνν, με
το 13% να διέκοψε εντελς . Το 57% των επιχειρήσεων σημείωσε
μείωση των ετήσιων εσόδων τους , με το 17% αυτν να έχει κατα.
μένων που είχαν τεθεί σε αναστολή με κρατική εντολή και θα έχουν
επαναλειτουργήσει 249.000 επ χειρήσεις δηλαδή το 95% του συ.
νόλου των επιχειρήστων που είχαν
τεθεί σε αναστολήESM από Τς αγορές για ομόλογα αυτής
γράψει πτση ύψους 60-100%.
Το 53% των επιχειρήσεων λειτουργεί υπό το σενάριο πως η
ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020, το 10% μέχρι το τέλος
2021 και το 3% μέχρι το 2022 .
ΟΔΔΗΧ: Δανείστηκε 1.3 δισ. ευρ Μειθηκε το ενεργητικό
με χαμηλό επιτόκιο
Η τιμή του μπρεντ ξεπέρασε
τα 40 δολάρια
των ασφαλιστικν
Τσχνρή ζήτηση, που οδήγησε και σε μείωση του επι
Lτοxίου , εξασφάλισε το Δημόσο στην νέα έκδοση
εντόχων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας . Ο ΟΛΛΗΧ
άντλησε 1,3 διο . σε χθεσινή δημοπρασία για την ανα χρηματοδότηση χρέους που λήγει . Το επιτόκιο υπο χρησε στο 0,25% , 11 μονάδες βάσης χαμηλότερα από
την προηγούμενη έκδοση . Ο συντελεστής κάλυψης διαμορτθηκε στο 2.31.
τα 18.416 εκατ. μειθηκε στο τλος του α" τομή .
νου του 2020 η συνολιχή αξία τον ενεργητικού των
ασφαλιστικν επιχειρήσεων , έναντι 18.882 εκατ το
προηγούμενο τοίμηνο , όπως ανακοίνωσε η ΤτE. Οι συ
νολικές καταθέσεις των ασφαλιστιχν επιχερήσεων
αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. και διαμορφθηκαν σε 1.233
εκατ . στο τέλος του α τριμήνου του 2020
νοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου, ξεπερ νντας τα 40 δολάρια το βαρλ για πρτη φ ΣAρά από τον Μάρτιο, χάρη στα χαμηλότερα αποθέματα στις HΠA , τις προσδοκίες ότι η συμμαχία
οΠΕΚ+ α διατηρήσει τις μεισεις στην παραγωγή
καθς και στις ενδείξεις για ανάκαμνη της ζήτησης
από την κρίση του κορονοίού.