Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο τοι
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΠΟΥΛΑΚΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΚΑΤ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
nopικές συνδέσεις με την
στα ξενοδοχεία Λn μερίδα των εnoκ vaneov στην κατεύουν.
| Ετο οραήλ το Πρτο ταξίδι του Πρωθυπουργού
Μετά την Πανδημία
ΜΕ oν Υoupνo Eομpκν τοη θο
|ούpφωνα με πληροφο .
|ρίες . tο πρτο τuξaι
Πρωθυπουργού
στο εξωτερικό μετά την
| Πανδημία.
νη rpoολη nou napε ο Δημος και η .
στην Ευpnn
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (7) t άι
- Προέρχοντα τα των κρανίων νεορν ματικής ανάευξης , με
πmvά anό τους δεινο - δεινοσαύρων και πτ anotέλεoμα το άτομο
νόν δείνουν μεγoλες
AnΗ anόντηση είναι ομοιότητες , Με το nέναι . Τον Μεοοζωικό ρoσμα του χρόνου το σαν ενήλικο να διστη Αυνα (25065 εκατ . ρύγος τους tyve μοχρόνα npv φανεται ο - κρύτερο και το κεφάn μων αναπτυθακν στο
σε μικρότερη nΜικia κα
ρεί χαρακτήρες nροουρο με tmv μορφή είνα γωστές ως naoo - τεpος ρυθμός ανάπτυ Sικ σε σκέση με τον
nρόγοvo , να ένα η n .
πtmνv . Τα σύγρονα μόρφωση