Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0α ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Δ. Λαμπρινάκος: Σίγησεν Ενέργειες για τη στήριξη.
η φωνή του δημοτικού
τραγουδιού > σελ 7
Η Αρεόπολη στους
δημοφιλέστερους προοριS αελ.8| σμούς του τριημέρου > σελ 11
των ΚΤΕΛ της Πελοποννήσου
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 |Ετος 241 Αριθμός 5887 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr.
Νέες ημερομηνίες
για άρση μέτρων
σε επιχειρήσεις
και δράσεις
Τέλος στη φημολογία βάζει ο δήμαρχος Δ. Βέρδος
αΚανένα κρούσμα
ελονοσίας στον Δ. Ευρταν
Στις 15 Ιουνίου (αντί στις
29/6) Βα επαναλειτουργήσουν
τελικά τα γυμναστήρια , τα
μουσεία και οι ιστορικοί
χροι , εν από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι συνσυλίες , όπως ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και
Eπενδύσεων , Νίκος Παnαθα νάσης , την Τετάρτη 3/6.
Από αυτό το Σάββατο 6/6 θα
μπορούν να λειτουργούν τα
κατοστήματα εστίασης και σε
εσωτερικούς χρους , τα
εστιατόρια των ξενοδοχείων ,
τα κυλικεία , η napoxn γευμάτων και Ποτν σε υπαίθριες
εκδηλσεις το αναψυκτήρια
και υποστηρικτικές για τις τέ χνες του θεάματος δραστηριότητες
Τη Δευτέρα 8/6 επανεκκι νούν
χορευτικν κέντρων , καταστήματα πλησης Ποτν με
διάθεση Πρόσβασης στο δια δίκτυο , οι υnnρεσίες καφε νείου με τεχνικά ή μηχανικά
naκνίδια , οι υnnρεσίες κέντρων διασκέδασης , καμηαρέ
ή night club και το ίντερνετ
καφέ . Επίσης, τη Δευτέρα θα
ανοίξουν τα κέντρα διασκέδασης , τα καφωδεία κα οι
μπουάτ καθς και οιντισκο
τέκ. Την ίδια ημέρα θα ανοί ξουν οι υnηρεσίες τυχερν
naχνιδιν με μηχανήματα
τυχερό nαικνίδια με κερματοδέκτη και οι υnnρεσίες Ψυχαγωγικν μη αθλητικν
λεσχν.
Παραμένουν σε επιφυλακή οι αρμόδιες υπηρεσίες
Απαντντας σε Πρόσφατα δη - γραμμάτων καταπολέμησης και ελικόπτερα σε χαρτογρα - αnό ειδικευμένο Προσωπικό
μοσιεύματα του Τύπου, ο δή - των κουνουπιν . . Ειδικότερα , φημένες περιοχές του αστικού
μαρχος Ευρτα Δήμος Βέρδος σύμφωνα με τον δήμαρχο Ευ- και περαστικού ιστού και στα λογικής Επιτήρησης . Άλλωστε
καθιστά σαφές ότι ο Δήμος ρτο, από τα έτη 2011 και 2012 φυσικά οικοσυστήματα .
Ευρτα δεν Βρίσκεται ούτε σε
συναγερμό ούτε σε κίνδυνο και έπειτα με Βελτιωμένες δεν έχει καταγραφεί στον εγ- λοντική αιμοδοσία , δράση η
αναφορικά με την νόσο της Προδιαγραφές εκτελούνται χριο Πληθυσμό , τα τελευταία onoίa τα Προηγούμενα έτη είχε
ελονοσίας Πιο συγκεκριμένο , Προγράμματα nρονυμφοκτο- έτη στην εδαφική επικράτεια αnαγορευθεί λόγω των κατα
οκ Βέρδος επισημαίνει ότι κτα νίας και ακμαιοκτονίας, τόσο με του Δήμου Ευρτα , εν και οι γεγραμμένων κρουσμάτων της
τελευταία έτη τα κρούσματα επίγειους Ψεκασμούς, όσο και εργάτες γης Ποuυ Προέρχονται νόσου., υπογραμμίζει ο Δ.
ελονοσίας εκμηδενίστηκαν , σεροψε κασμούς, οι οnοίοι οπό ενδημικές για την ελονοσία Βέρδος.
λόγω των συντονισμένων προ - Πραγματοποιούνται με drones χρες ελέγκονται συστηματικά
των ηρογραμμάτων Εnιδημιοο Δήμος Ευρτα μηορεί να
Κανένα κρούσμα ελονοσίας διενεργεί τα τελευταία έτη εθεκαι Πιο στοχευμένα τα έτη 2013
δραστηριότητες των
συνέχεια σελ 9
0Θ. Πατσιλίβας εξηγεί τα δεδομένα στον αΛΤ)
Οι αλλαγές που θα φέρει
το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ
Παραδείγματα για τις χρεσεις λογαριασμν ανά περιοχή
Με βάση την κοστολογημένη
χρηματοοικονομική μελέτη της
Τιμολογιακής nολιτικής έτους
2020, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ .
θέμης ΠατοιλίΒας επιχειρεί ,
μέσω του AT., να καταγράψει
την νέα πραγματικότητα nou θα
διαμορφωθεί στους λογαριασμούς της Δημοτικής Επιχείρησης , εφόσον επισημοποnθεί η
αναπροσαρμογή του τιμολογίου
από το ΔΣ της ΔΕΥΑΣ
Οι ραγδαίες εξελίξεις στη Δημοτική Επικείρηση Υδρευσης
Αποχέτευσης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ
με τη δημοσιοποίηση της δυσμενούς οικονομικής κατόσταφέρνουν την
Ειχείρηση να Βρίσκεται στα
όρια της χρεοκοηίας, έχει ανοί ξειτη συζήτηση για την- αναπό συνέχεια σελ 7
φευκτη
αναπροσαρμογή της τιμολογια κής Πολιτικής , σε μια Προσηaθεια διάσωσης .
όπως φαίνεταιΝα αγεννάειω
η κοινωνία Δίκαιο
του Χρήστου Γιαννορά σελ 3
ουνέχεια οελ, 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα