Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων
Αριθμός Αδείας 81

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Η Σ

Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

ΚΩΔΙΚΟΣ 1819

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 9990

• ΕΤΟΣ 40 • 0,50 €
0

[email protected], www.ele.gr

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Σέντρα και λήξη πρωταθλήματος
μετά από δύο αγώνες
» 15

Ολική επαναφορά από το
Σάββατο ως την 1η Ιουλίου
Νέες δραστηριότητες ξεκινούν από το Σάββατο
6 Ιουνίου μέχρι και την 1η Ιουλίου. Συνολικά θα
έχει δραστηριοποιηθεί το 95% των επιχειρήσεων
και επιστρέφουν στην εργασία τους 89.000 εργαζόμενοι δηλαδή το 13% των εργαζομένων που
είχαν τεθεί σε αναστολή με κρατική εντολή ενώ
επαναλειτουργούν 63.000 επιχειρήσεις δηλαδή
το 24% των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί σε
αναστολή.

»

12

Νέες προοπτικές για την
προστασία της ΠΟΠ Φέτας
Ως μία καθοριστική απόφαση που είναι δυνατό
να αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο την
πορεία του ΠΟΠ προϊόντος της φέτας, δίνοντας νέες προοπτικές στην εξαγωγική του δυνατότητα, κυρίως όμως ενισχύοντας την υπεραξία του, κάτι που θα τονώσει και τις τιμές
γάλακτος στους παραγωγούς, θεωρείται από
τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ο νόμος, του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.

»

7,1 εκατ. για αποχέτευση
σε Ροδοτόπι και Αγ. Ιωάννη
Π

ροχωράνε δύο μεγάλα έργα αποχέτευσης του Δήμου Ζίτσας
σε Ροδοτόπι και Άγιο Ιωάννη. Την ένταξη των δύο έργων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του ΕΣΠΑ, για
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ζίτσας, με το συνολικό προϋπολογισμό ως
προς τη δημόσια δαπάνη να ξεπερνά τα 7,1 εκ. ευρώ, υπέγραψε
ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης. Φορέας υλοποίησης
των έργων είναι ο Δήμος Ζίτσας.
Η πρώτη πράξη αφορά τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Ροδοτοπίου, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκος 13.180μ, την κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων, φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων πτώσης,
ενός Αντλιοστασίου και ενός καταθλιπτικού αγωγού, συνολικού
μήκους 3.600μ., o οποίος θα καταλήγει στο υπάρχον αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

»

7

Ο Ιούνιος της πεζοδρόμησης
στο παραλίμνιο

Κινητικότητα για
νέες Φυλακές στα Γιάννενα

5
»

8

Αναβάθμιση στους 22 Παιδικούς Σταθμούς
»

Οι πόλεις της Ηπείρου
αναδεικνύουν
τα πλεονεκτήματά τους

Με προτάσεις για
την αναπτυξιακή
προοπτική της Ηπείρου

Οι πόλεις της Ηπείρου κινούνται προς όλες
τις κατευθύνσεις ώστε να αναδείξουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

»

13

»

7

»

6

3