Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
( agge lia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
wwwe-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10127-ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 Ε-ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΣΤΙΣ 15 ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 29 ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗ ΝΩΣΕΙΣ
Στις 674,07 μονάδες
Άνοδος 0,46%
ENDEAVOR GREECE
Μόλις 15%
των επιχειρήσεων
"σζονται"
σε δεύτερο lockdown
Σελ . 5
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
"Σωσίβιο"
Ως απειλή χαμηλού επιπέδου για τους εργαzομένους κατέταξε xθες η Ευρωπαϊκή Επι
τροπή το νέο κορωνοϊό. Πρόκειται για μια
απόφαση, Που θα επιτρέψει στους εργοδότες
στην Ε α εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά μέ
τρα ασφαλείας στους χρους εργασίας, αn'
ό,τι θα έρεπε να εφαρμόσουν , αν ο ιός θεω
ρούνταν απειλή υψηλού επιπέδου.
Η απόφαση μπορεί να έχει ευρείες οικονομικές και υγειονομικές επιπτσεις , καθς
δύναται να έχει αντίκτυΠο στα κόστη των εται ρειν για την Πλήρη επανέναρξη των δραστη
ριouίτων τους καιmν ασφάλεια των εργαζομένων . Βάσει τωνκανόνωντης ΕΕ, ο νέος κορωνοϊός ταξινομήθηκε ως κίνδυνος εππδου
3 σε έναν κατάλογο με τέσσερα επίπεδα , στον
οΠοίο το επίπεδο 4 είναι το αντερο.
Αυτό στην Πράξη σημαίνει ότι ένας ιός επ Πέδου 3 "μπορεί να Προκαλέσει σοβαρή αν θρπινη ασθένεια και να αποτελέσει σοβαρό
κίνδυνο για τους εργαζομένους. Μπορεί να
δημιουργήσει κίνδυνο διάδοσης στην κοινότητα, όμως συνήθως υπάρχει διαθέσιμη αποτελεσματική Προφύλαξη ή θεραπεία".
Οι βιολογικοί Παράγοντες επιπέδου 4 είναι
αντιθέτως αυτοί Που δημιουργούν υψηλό κίν
δυνο" μόλυνσης και για τους οποίους δεν
υπάρχουν διαθέσιμες Προφυλάξεις ούτε θε
ραπεία .
Η Κομισιόν ανακοίνωσε Πως η απόφαση
ελήφθη έπειτα από διαβούλευση με επιστήμονες καιμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί.
Στο επίκεντρο της συνάνησης
οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά
Αν χρειαστεί
θα δείξουμε
τα δόντια μας
Σελ. 3
Σελ. 2
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το χάος
συνεχίζεταν
με 12 νεκρούς και
σχεδόν 10.000 συλλήψέ
Καλό το "σωσίβιο" της Ευρωπαϊκής ΕΠπρο Πiς, για το νέο κορωνοϊό , αρκεί ο χρόνος να
μας δείξει , ότι άξιζε τον κόπο και όχι να μας
δημιουργήσει τρικυμία" μετά το άνοιγμα.
η μέση σύνταξη
Σελ. 5
Σελ. 8
Ο λογικός