Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SUPER LΕΛGUS 2
Σέντρα για 2 αγωνιστικές
και βλέπουμε...
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Πέμπτη 4
Ιουνίου 2020
Αρ. Φύλλου 6588
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ ΗΣΗΠΕΝΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax : 26510 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoi agones.gr
MΕ ΑΠΟΟΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΗΣ
AΡΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΧΗ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΟΥ
Με μικρές ααλαγές πεzo
ΥΣΚΨΗ ΣΗΜΕΡΑΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑ ΖΟΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Επιστοοφή στην. κινονικότητα
γιατο Δημοτικό Συμβούλιο
δρόμησην της παραλιμνίου
Mεχρι το τελος lουνΜου 8α συνεxστε! η κnε τοδρόμηση στην παραλμνα περωχή σύμφωνα με ανακονωση της Δημοτικης Αρχή .
Με Βαση τα συμπεράσματα από την
μέχρι τωρα εφαρμογη του μέτρου
καα μετά ano συνεννoηση με την
Τροχαία, ano την Δευτέρα 8 Ιουνου επερχονται αλλαγές οσον
αφορά το χρονο αnaγopeυσης της
κυκλοφορίας αλλα και φσον αφορα
τους δρομους.
Σε οριακό σημείο
ηγιαννιότικη αργυροχοία
Η haννιωτικη Αργύροχοία αnot λεΙ αναnoσnαστο κομματι της
Ελληνικής. Μια αno τις λιγες χει ροτεχνικές Βιοτεχνίες με αδαλεπτη ιστορία ετν στην χρα μας.
Ο κλαδος δεχ8ηκε Βαρο πληγμα
κατα τη δεκαε τη κρίση με αnoτέλεσμα nολλές επιχείρη σης
νουν αλλα κατάφερε να αντέζει .
Μπροστάα στο νέο Περιβαλλον το
onolo δημι ουργείται λόγω της
Πανδημίας ο κλαδος δεχεται το
xειρότερο Ισως χτοπημα. ΣΛ. ο
κλει1.578 ΠΡΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Εντός Ιουνίου έρχεται
n Κανοφελής Εργασία
Απάντησn για την εSλιn του νέου
Προγραμματος Κανωφελους Εργασίας εδωσε ο Υnοuργός ΕργασίαςΚοινωνικν Υπo8έσεων , r . Βρο0τσης , στον τηλεoπτικό στα θμό
Open , υnοστηρίζοντας ότι η Προαλιuη των 36500 8α γίνει εντς
Ιουνου .
Η ωρα να εκιvηoουν οι κανονικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Σημβουλου Ιωαννivων, συμφωνα nαντα με όλα
τα προβλεπορενα πρωτόκαλλα υγενnς και ασφολείας φαινετα οτι ηλησιοzει.
ΣΕΛ. 7
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΣΕΛ. 4
ΔΗΛΩΣΗΤΟΥ ΠΑΝΝΗ ΒΙΤΑΛΗ
Ονέος νόμος βάζα φpένον
στς ελληνοοιήσας
κο Πρόγραμμα Ηπειρος 20142020- για κατασκεun δικτων αnοκtτευ| σης
a Μ Ν σε τοικές κονότητες
Ζωaς με το συνολικό Προ| Οπλογισμο ως Προ τη δημόστα δαn Με αφορμη το νέο νόμο του Υπουργείοu Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφιμων nου Ψηφεται ano τη Bουλη
σήμερα και αφορά μεταξ των
αλλων στις ελληνοπonσεις τροφ
μων και τις noνές nou πρoβλέποεργων είνα ο Δημος Ζτσας .
Η Πρτη Πρan aφορα τμημα της ΤΚ.
νται για τους naραβάτες ο Προδρος
της Διεπαγγελματικής Οργανωσης
φετας και Αντιπρoεδρος της Γαλακτοβομηχανlaς ΔΩΔΩΝΗ κ . Ιωαννης Βraλης προeβn στην ακολουθη
δηλωση.
Ένα εκατομμύριο ευρ για την
αναβάθμιση των πιδικν σταθμν
|κατασκευη δικτου anοxttεuσης ακα| Βαρτων συνολικου μηκος 13.180μ , την
| κατασκευη ιδωτικν συνδσεων φρεα| tων επιoσκέpεως και φφατίων nτσης
|ενος Αντλιοστασίου και ενος κατα8λΠτικού αγωγού , ουνολικού μήκους
3600μ. ο αoloς δα καταληγει στο
υπρχον αντλιοστσιο mς ΔΕΥΑL
| εντός της BΙΠE. Ιωνννων.