Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πιο ευέλικτο το "κρατικό δάνειο"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΟΡΙΚΗ μυ :
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου: 27.238
Πιο ευέλικτο το κρατικό δάνειοx
Ο κορονοϊός χτύπησε
τη Χρυσή Βίζα
Κριτήρια a la carte καθιερνει για τον β
γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής το υπουρ- τρίμηνο . Εκτός από α έσοδα τωνσυγκεκριμένων Υπό υτά τα δεδομένα, όσο μικρότερος θα είναι
γείο Οικονομικόν, εν επιχειρεί και λίφτινγκ μηννγια τη φετινή χρονιά, θα πρέπει να γίνει οαριθμός των επιχειρήσεων που θα εκδηλσον
στην υποχρέωση διατήρησης των θέσεων απa σχόλησης. Μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες,
ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανα μένεται να υπογραφεί η υπουργική απόφαση κριμένων επιχειρήσεων κατά τm διάρκεια του
με την οποία οι επιχειρήσεις θα προσκαλούνται lockdown συγκριτικά με τα Προηγούμενη έτη ταβολή να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία
να εκδηλσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στον
δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας Προκαταβολής . λογισμού της επιστρεπτέας Προκατα βολής με
Ταυτόχρονα, θα κληθούν να γνωστοποιήσουν τέτοιο τρόπο στε να εξαντληθεί το διαθέσιμο περιόδου. Έτσι, προγραμματίζεται η διαδικασία
την Πορεία των εσόδων τους κατά τους μήνες κονδύλι του 1,4 δισ. ευρ . Έτσι, ηβ φάση της
Απρίλιο και Μάιο. Η υποχρέωση θα αφορά τόσο
τις εταιρείες Που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι πιο γενναιόδωρη σε σχέση με την a .
όσο και αυτές που τηρούν απλογραφικά βιβλία φάση, καθς ειλημμένη απόφαση της κυβέρ - εβδομάδα του Ιουλίου. σελ . 5
και οι οποίες υποβάλλουν δηλσεις ΦΠΑ ανά
Vησης είναι να εξαντληθεί το διαθέσιμο Ποσό.
Αισθητή μείωση στη χορήγηση νέων αδειν
5ετούς διαμονής (Χρυσή Βζα) σε υπηκόους
τρίτων χωρν , μέσω της αγοράς ακινήτων άνω
των 250.000 ευρ, έφερε ο κορονοϊός κατά
το πρτο τρίμηνο του 2020. σελ 12
γνωστοποίηση και για τα τρία Προηγούμενα έτη. ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες εβδομάδες, τόσο
Το υπουργείο Οικονομικν θα σχηματίσει πλήρη μεγαλύτερο θα είναι και το Ποσό του δανείου
Που θα αντιστοιχεί σε κάθε επιχείρηση. Το οι.
κονομικό επιτελείο θέλει η επιστρεπτέα προκα
εικόνα για την Πορεία των εσόδων των συγκεενίσχυσης της ρευστότητας στην αγορά με το
που θα μπούμε στιnv καρδιά της τουριστικής
και θα Προσαρμόσει τον μαθηματικό τρόπο υπο
Έξι για τη ΔΕΠΑ ΥΠοδομν
Έξ σχήματα περνούν στη β' φάση του διαγωνισμού Πλησης του 100% της ΔΕΠΑ
Υποδομν , καθς Πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Στη
λίστα των προεπιλεγέντων επενδυτν περνούν
οι ΕΡΗ Investment Advisors , First State Investments, Italgas, ΚKR, Macquarie, καθς και η
κοινοπραξία SINO-CEE FUND & Shanghai Dazhong Public Uilies (GROUP ) Co. σελ. 15
να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές Ιουλίου στε
οι επιχειρήσεις να δουν τα χρήματα στους τρα
Πεζικούς τους λογαριασμούς μέσα στην Πρτη
επιστρεπτέας Προκαταβολής αναμένεται ότι θα
Οδικός χάρτης για νέες
ρυθμίσεις 24-48 δόσεων
Από σήμερα οι αιτήσεις
δανείων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας
ι Προβλέπει ο οδηγός της ΑΑΔΕ
Ανοίγει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τη λήψη δανείου
κεφαλαίου κίνησης , το οποίο θα φέρει την
εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(EAT) σε Ποσοστό 80%. σελ . 7
μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρ .
εν όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς
στην εκπλήρωση τωνόρων της
Όλες οι οφειλές Που είχαν ήδη
ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-24
δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου
2019 μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμισης , κατά την καταβολή
ισχύουσα ρύθμιση των 24 έως της τελευταίας δόσης θα απαλ
48 δόσεων. Επισημαίνεται ότι
φορολογούμενος ο οποίος είχε
ενταχθεί σε ρύθμιση Που ήταν
σε ισχύ την 1/112019 και σή
μερα την έχει χάσει, δεν μΠορεί οφειλής. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε νέο
να εντάξει στην εν λόγω ρύθμιση επικαιροποιημένο οδηγό, με ερω
τουπόλοιΠο των χρεν της αΠΟ
λεσθείσας ρύθμισης που ήταν
σε ισχύ τmν 1η/11/2019. Αυτά τα
χρέη, εφόσον δεντελούν σε αναστολή είσπραξης, Πρέπει να εξοφληθούν . Θα πρέπει να αναφερ μήνου Που ξεκίνησε για τους φο
θεί ότι το ελάχιστο Ποσό κάθε
Θετικό επαναλαμβανόμενο
ΕΒΙTDA για τη ΔΕΗ
λάσσονται από την πληρωμή ο
σού Που ισούται με το 25% των
τόκων Που έχουν επιβαρύνει συνολικά το Ποσό της ρυθμιζόμενης
Συνεχίστηκε και το Πρτο τρίμηνο του 2020 n
βελτίωση των οικονομικν μεγεθν της ΔΕΗ, με
την εταιρεία να επιστρέφει σε λειτουργική κερδο φορία, έναντι των ζημιν Που είχε παρουσιάσει
το Πρτο τρίμηνο του 2019. σελ 15
τήσεις και απαντήσεις, για τις
δυνατότητες Που έχουν υπόχρεοι
Που επιθυμούν να ρυθμίσουν
τυχόν οφειλές τους, εν όψει και
του δεύτερου δύσκολου) εξαΗΠΑ: Εννομη τάξη υπό ην απειλή στρατιωτικού νόμου
Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΒΕΑΤ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Με τιν απελή να αναπτύξει τον στρατό για να σταματήσει τη βία, ο Αμερικανός Πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να αποκαταστήσει την τάξη. Την ίδια στιγμή ωστόσο συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό οι συγκεντρσεις και τα επεισόδια , Παρότι απαγορεύθηκε η
κυκλοφορία σε 30 Πόλεις. σελ 17
ρολογούμενους , σελ. 10:11
Hellenic-German
Virtual Business Forum
Ανταλλάγματα
στους 4 σκληρούς
της Ευρης
Ποια δίκτυα
κέρδισαν
τοντζίρο
του Covid19
Αλέξης Πατέλης
Επικεφαλής του
Οικονομικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού
Η κυβέρνηση
επιμένι
στο πρόγραμμα
μεταρρυθμίσεων >6
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σούπερ μάρκετ
σελ. 3
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να
δσει ανταλλάγματα στις τέσσερις χρες του Βορρά
(Ολλανδία, Αυστρία, Σοu πδία, Δανία) Προκειμένου
να άρουν ης αντρρήσεις τους στις προτεινόμενες Μέσα Ιουνίου
Οι τρεις ισχυρότερες αλυσίδες
και τα μΠακάλικα είναι οι κερ
δισμένοι της λιανικής τροφίμων,
επιτυγχάνοντας μεσούσης της
Πανδημίας σημαντικούς ρυθ
μούς ανάπτυξης εσόδων και αυ
ξάνοντας τα μερίδια αγοράς τους .
Χρήστος Σταϊκούρας
ΥΠουργός Οικονομικν
σελ. 11
Φόλκερ Τράερ
Αναπληρωτής γενικός
διευθυντής του DIHΚ
Θα πιέσουμε
τους θεσμούς
Παραμένει
το επενδυτικό
ενδιαφέρον
των Γερμανν
από το ταμείο ανάκαμψης Προς τα κράτημέλη Που
επλήγησαν περισσότερο από την Πανδημία . Αυτό
μπαίνουν
για χαλάρωση αποκαλύπτει σε συνέντευξή του προς τη γερμανική οιμΠουλντόζες Σιους ακαμένους βρίσκονται οι
στόχων
εφημερίδα Die Welt ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
για την Οικονομία , Βάλντις Ντομπρόβσκις, σελ. 3
στο Ελληνικό
μικρές αλυσίδες και το κανάλι
του cash and carry, σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσει την κατεύθυνση των αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα
  Στα διεθνή ·        Με αμφιταλαντεύσεις οι επενδυτές στα μεγάλα χρηματιστήρια περιμένουν τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών. Γνωρίζοντας πως οι ΕΚΤ και FED στις 14 και τις 15 Δεκεμβρίου θα ανακοινώσουν…Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομάδα που θα ξεκαθαρίσει την κατεύθυνση των αποτιμήσεων σε μετοχές και ομόλογα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη με ένα σοβαρά τραυματία
  Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη όταν ένας άνδρας πήγε να βάλει βενζίνη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Μοναστηριού. Αφού έβαλε καύσιμα, έφυγε δίχως να πληρώσει. Αμέσως…Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη με ένα σοβαρά τραυματία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πληθωρισμός και δημόσιο χρέος: Τα θετικά και τα αρνητικά του
  Του Χαράλαμπου Γκότση* Η εποχή μας αναμφίβολα, σημαδεύεται από μια σειρά από πολυεπίπεδες, επικαλυπτόμενες αναταράξεις στη λειτουργία των  οικονομιών,  οι οποίες συνάμα είναι και πρωτόγνωρες. Κοινά χαρακτηριστικά όλων των κρίσεων…Πληθωρισμός και δημόσιο χρέος: Τα θετικά και τα αρνητικά του - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Sipri: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων στον κόσμο
  Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο πούλησαν περισσότερα βαρέα όπλα και στρατιωτικές υπηρεσίες το 2021 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το Σουηδικό ερευνητικό ινστιτούτο για την ειρήνη…Sipri: Αυξήθηκαν οι πωλήσεις όπλων στον κόσμο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Πυρά» κατά Μακρόν από Ουκρανία και χώρες της Βαλτικής
  «Πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους συμμάχους μας και ταυτόχρονα να δώσουμε στη Ρωσία εγγυήσεις για τη δική της ασφάλεια τη στιγμή που θα επιστρέψει στο τραπέζι των…«Πυρά» κατά Μακρόν από Ουκρανία και χώρες της Βαλτικής - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ