Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12522
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Σταϊκούρας: Θα διαπραγματευτούμε νέους δημοσιονομικούς στόχους
Η κιβέρνηση επιμένει στη μείωση των ηλεονασμάτων
Επιστρεπτέα προκαταβολή:
1,4 δισ. ευρ στη β' φάση
Ξεκινούν
οι διαδικασίες
κατεδάφισης
Εως 15 Ιουνίου θα τεeεί σε εφορμογή η δεύτερη φόση της
επιστρεπτέος προκαταβολής 1,4 δισ προς επιχερήσεις που
επλήγησαν απο την πανδημία εν οι εκταμιεύσες θα ξεκινή,
σουν αρχίς ουλου , σύμφωνα με τον κ Χρήστο Σταίκούρα.
Σε περισσότερες από 51.500 επιχερήσς πιστθηκαν ση
μαντικά χρηματικά ποσά, συνολικού ύψους 590 εκατ , δηλ
δή- κατά μέσο όρο-περίπου 11.000 ευp ανά επιχίρηση.
Από αυτές 29.664 επιχορήσεις έχουν από 1 tως 5 tpγαζόμε .
νους και 11.211 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 tως 20 εργα ζόμενους .
Το 586% Των συνόλου των επιχερήσεων διαθέτει από 1 tως
στο Ελληνικό
ηδoθηκε από το Αυτοτελές
Γραφείo Ελληνικού της Γε.
νκής Γραμματείας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιου
σίας , η προβλεπόμενη από το ά
θρο 67 του νόμου 4663/2020 διαπιστωτική πρόξη, για την έναρξη
, ερrασιν κατεδάφισης χτιρίων , που βοίσκονται εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνι
κού-Αγίου Κοσμά.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οιονομικν , η διαπιστωτική πράξη
εκδόθηκε εντός των προβλεπόμε
νων χρονοδιαγραμμάτων έναρξης
των εργασιν και σε πλήρη ενθυ
γράμμιση με τους στόχους της μεΚαι το 94% μέχρι 20 εργοζόμενους , αποδακνύοντας όπ βο ηθήθηκαν οι μικρές επιχερήσεις
Sτη μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα από
-το 2021 και μετά επιμένει η ελληνική κυβέρνηση. Ως γνωστόν,
η Ελλάδα συμφνησε το 2018 για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%
έως το 2022 .
Ο Τραμπ κατεβάζει
τον στρατό στους δρόμους
Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup,
αυτοί οι στόχοι δεν ισχύουν για το 2020 και θα συζητήσουμε σε
Ο πρόεδρος Τραμπ απύθύνθηκε στον αμερικανικό λαό
από τον Λευκό Οίκο . Και ανακοίνωσε ότ κατεβάζα το στρατό
στους δρόμους για να αντιμετωπίσα τους διοδηλωτές.
οΠρόδρος υποσχέθηκε να αναπτύξα μεγάλο αρι0μό στρο Τυμάτων σε ολόκληρο το ίθνος.
Η αποστολή στρατού εντός ομερικανικού εδόφους , θυμ
ζουν οι FT απαιτί να επικαλεστεί την 1807 lnsurroction Act
που εππρέπα στον πρόιδρο να αναπτξα στρατιωτικς δ νάμας . Τελευταία φορά αυτό έγνε το 1992, στις ταραχίς που
έχαν ξεσπόσει τότε στο Λος Αντζυλες , Η απλή , δε να το
πράξει χωρίς κάλισμα από τους κυβερνήτες, κάνει κάποιος
να υποστηρίζουν ότι λεπουργεί ως οuταρχικός ηγtτης , .
υπονούντας ότι θα αντιμετωπίσει νομικές αντιδράσεις .
ευρωπαϊκό επίπεδο , στο Eurogroup , τους στόχους , τους όρους
και τις αποπληρωμές για το 2021 και μετά λαμβάνοντας υπόψη
την πανδημία του κορωνοϊού. δήλωσε ο υπουργός Οικονομικν,
Χρήστος Σταϊκούρας , μιλντας στο CNBC .
Υπενθυμίζεται πως λόγω της πανδημίας , η Κομισιόν συμφνησε τον Μάρτιο για την ακατάργηση- των δημοσιονομικν στό γάλης αυτής στρατηγικής επένδ
σης . Ετοι , αποδειχνύεται έμπρα κτα η σταθερή προσηλωση και η
δέσμευση
μιχν στον εθνικό στόχο της επανεκχίνησης της οιχονομίας" , καταλήγει η ανακοίνωση .
υπουργείου Ουκονοχων στε να υπάρχουν περισσότερα περιθρια για την αντιμετπιση της κρίσης.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, το χρέος της Ελλάδας
θα διαμορφωθεί.
2020 στο 196,4%
μ Το 2021 στο 182,6% .
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σημαντική αύξηση
της καθαρής κερδοφορίας
Γερμανία: Νέο πακέτο
στήριξης 80 δισ..
. Μπόνους ) 1-1.5 δισ..
για τις λιγνιτικές περιοχές .
ΤΠσημαντική αυξηση της καθαρής κερδοpορίας και
διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανε
κτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του
Ομίλου ΓΚ ΤΕΡΝΑ το 2019. Οι ενοποιημένες πωλή σεις διαμορφ0ηκαν στα 1,156 δις . , έναντι 1,402 δις .
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των q
ρων, διαμοοφθηκαν σε κέρδη 23,5 εχατ , έναντι κερ
δν 4,5 εκατ.
Τέο παχέτο 80 διο . ετοιμάζει η κυβέρνηση της Γεφ .
μανίας, προκειμένου να στηρίξει την οχονομία, εν
μέσω της κρίσης που έχει προχαλέσει η πανδημία . Σύμ. κατομμυρίου ευρά , που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και
φωνα με πληροφορίες που επιχαλείται η Bild, το παχ
το θα περιλαμβάνει βοηθήματα σε οικογένειες με παι .
διά και πιθανς την ανάληψη χρέους των τοπικν κυ βερνήσεων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Μπόνους τα τις λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μα
κεδονία και Μεγαλόπολη) ύψους τουλάχιστον 1 δισε .
το 1,5 διο. προχύπτει από την πρόταση της Ευρωπα .
κής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης Η αύξη
ση του προϋπολογισμού σημαίνει πρόσθετο όφελος για
τη Ελλάδα, ακόμη και πάνω από το 1,5 δι .