Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΚΑΣ 0Ι..MΖΕΡΟΙ
(Europon Best Destin tions . opγανιομός Κο Πύτερων Πρopoμν
στην Ευρm , δημιούρ
SAFEST
ΒEACH
ες της Ευρης, ανάμεντο και δύο ελληνικές
Η Kέρκυρα και η nρέβε τους δυο συγκεκριμένους ηpooρομούς , η σ νακοίνωση ουτού του
oργoνσμού , τον onoio
συμβουλεύονται εκα
ντηγρόφω ano toμμύρια ταξιδτες , ε .
να , συνολικς υnεpθe
ρος: Ο ΕΒD.
Κακοποίηση ζων, Υπάνθρωποι ονιδιακά
άθυματα των συμπλεγμάτων τους;
Επτρέπεται η παρασκευή ροφημάτων στις παραλίες
Ποια μέτρα ορίζονται για τις 0ργανωμένες παρoλίες
Τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τους όρους της ΚΥΑ
Eσείς nou κρεμάοστε το οκυN σας στο δένδρο , ne
νeετε aργε , όττν θυμόστε τα μάτια του , Νo nprv ξε
ψυκήσε Πς, ότεν ξέρετε ότ, αν το κατεβάζατε ano τm
σγκονη noυ tου ετομόοατε, novτοδύναμοι μέοα στην ο- pωνα με τη νέα Κοινή Υmουργ δυνομία των συμηλεγμάτων σος , εκείνο nan θα oος κου|
|οκευή ροφημάτων όηως καφ .
Κυμof κλη στις napαλίες , σύμΟΤυριαμός και η έπαξη έγων στο πρόγραμα Τρίσης
Στην αντεέντα του Νίκου Γεωργάκου
Σεβασμός
στο περιβάλλον!
αξιωματούχους και
2021 , θα ότι αυτς
κοί Σύμβουλοι στην