Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όυ ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Ενισχύσεις αΕΤΗΣΙΟ
2016) για περιοχές
του Δ. Σπάρτης > σελ. 7
Συνάντηση
Δαβάκη-Λυκουρέντζου
για τα ζητήματα ΕΛΓΑ >0λ.
<Σύμμαχοιν στην ίδρυση
ΤΕΦΑΑ οι επιχειρήσεις
εστίασης Σπάρτης , σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 Ετος 241 Αριθμός 588%| Τιμή φύλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax: [email protected] ikos.grwww.lakonikos.gr
Μάνα και κόρη
διακίνησαν πλαστά
Έπεσαν οι υπογραφές
για το Εενία> Σπάρτης
ευρ σε Σπάρτη
και Πελλάνα
Κάτοικοι Αθηνν
οι δράστιδες
Μια μητέρα και η κόρη της
αντιμετωπίζουν κατηγορίες
για κυκλοφορία Παραχαρογμένων νομισμάτων σε Λο κωνία , Αρκαδία και Ατική.
Πρόκειται για δύο Ελλην δες, ηλικίας 62 και 29 ετν ,
κάτοικοι Αθηνν , οι onoίες
Σηματοδοτεί την έναρξη του έργου αναβάθμισης του χρου
συνελήφθησαν το aπόγευμα
της Δευτέρας 1/6 στη Σπόρτη ,
n. ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ-ΔΤ ΑΚΩΝ των υποδομν του με Πολλαπλά την χαμένη του αίγλη και να γίνει
Στην Πολυανομενόμενη υnoγραφή της σύμβασης για την ΑΤΕ , το Σάββατο 30/5 στην αi - οφέλη για τους ολίτες. Το άλ - Πόλος έλξης τόσο για τους Σnopυλοηοίηση του έργου Βιοκλι- θουσα συνεδριάσεων του naματική Αναβόθμιση του Ξενία" λαιού δημαρχιακού μεγάρου .
Σπάρτης και ης μετατροπής του Ετσι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος Παρακμής εδ και δεκαετίες , του κτιρισκού συγκροτήματος
σε Κέντρο Πολιτιστικν , Τουρι - για ένα έργο nouθεωρείται εμστικν & Διοικητικν
ριοτήτων, nρoχρησε ο Δήμος καθς εκτιμάται ότι θα συμβάλ - φορν , πρόκειται να γυρίσει κοινωνίας
Σπάρτης με την ανάδοχο εταιρεία λει στην περοιτέρω Βελίωση κσελίδα με στόχο να ανακτήσει
από αστυνομικούς της Ομόλοτε κρατοιό Ξενίo , με εμφανή τιάτες , όσο και τους επισκέπτες
τα σημάδια της εγκατάλειψης και Η anοκατάσταση και αξonoinση
δας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (ΟΠΚΕ
έχοντας καταστεί σημείο εκδή - αnoτελούσε διαχρονικό αίτημα
Λακωνίας , λίγη ρα αφότου
ιστικό για τον Δ. Σπάρτης , λωσης nαραβστικν συμπερι - και επιθυμία της σπαρτιατικής
εnιχείρησαν να προωθήσον
πλαστά ευρ σε κατάστημα
συνέχεια σελ 9
της Σπάρτης.
Ειδικότερα, το aπόγευμα της
Το έγγραφο του ΥΠουργείου εριβάλλοντος προς την Περιφέρεια
Δευτέρας (1/6) , οι δύο γυναί Αντιπυρική φρούρηση
κες οι onοίες είχαν ταξιδέψει
στη Λακωνία από την Αττική ,
μετέΒησαν σε αρτοοιείο της
των ΧΑΔΑ της Πελοποννήσου
Οι Παρατηρήσεις για τους 8 χρους στη Λακωνία
Σπόρτης και αnonειράθηκαν
να ηραγματοηοιήσουν συναλλαγή μικρής αξίας , χρησι μοηοιντας χαρτονόμισμα
Την επίβλεψη και την Προστο σία των χρων ανεξέλεγκτης
εναπόθεσης αnορριμμάτων
στην Περιφέρεια ΠελοΠονή σου , κατά τη διάρκεια της φετι νής αντιπυρικής Περιόδου ,
επισημαίνει με έγγραφό του
Προς τον ηεριφερειάρχη Πανα γιτη Νίκα ο γενικός γραμματέος
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αρμόδιος για τον συντονισμό
διαχείρισης onoβλήτων, Μaνλης Γραφάκος. Στο εν λόγω .
έγγραφό του , ο κ . Γραφάκος
κάνει υπενθύμιση όλων των
Προβλεπόμενων Προλnnτικν
μέτρων nου ηρέπει να λαμβά νονται από τους ΟΤΑ, nou στην
ηεριοχή ευθύνης τους υπάρ χουν χροι εναπόθεσης αnopριμμάτων , για την αnοφυγή
Πuρκαγιν..
των 50 ευρ , αμφιΒόλου
γνησιότητας , με σκοπό να λά Βουν το αντίστοιχο χρηματικό
nοσό ως ρέστο.
ουνέκεια σελ 7
υnouργείου
Ο μέγιστος κύκλος
συνέχεια σελ. 8
tου Παναγιτη Τουνόκου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα