Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
Caggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣ!ΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewOotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10126 - ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 Ε - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗΡΙΟ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ
Στις 670,97 μονάδες
Άνοδος 1,92%
ΕΒΔΟΜΗ ΗΜΕΡΑ ΚΙΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
"Καμπανακι"
Μπορέλ στην Αγκυρα
Ο αρχηγός
της αστυνομίας
της Νέας Υόρκης
γονατίζει για τον
Τζορτζ Φλόιντ
Σελ. 8
ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
Σελ. 2
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Ανάκαμψη μετ . . εμποδίων
Να εγκριθεί το πακέτο
χωρίς περικοπές, αστερίσκους
και σκιδες μνημόνιο
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις υποσχέθηκε, ανταλλάγματα στα 4 κράτη-μέλη της
ΕΕ , τα οποία διαφωνούν με τη δημιουργία
Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρ , που Πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , Προκειμένου να το εγκρίνουν . Μέχρι στιγμής, η Ανστρία, η Δανία,
η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν απορρί -.
Ψει το Ταμείο στην προτεινόμενη μορφή.
"Τα κράτη-μέλη Που επιθυμούν να λάβουν κεφάλαια από αυτό το Ταμείο Πρέπει
να Παρουσιάσουν σχέδια που θα εκθέτουν
Ποιες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις θέ λουν να κάνουν για να ενισχύσουν την ανάπτυξη και να καταστήσουν τις οικονομίες
τους Πιο ανθεκτικές στις κρίσεις. Εάν δεν
υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, δεν θα δοθούν
χρήματα . Αυτή είναι μια λογική συνέπεια
και έτσι εκτελούνται ήδη πολλά προγράμ
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι
χρες δεν Προωθήσουν τα μεταρρυθμιστι
κά τους σχέδια ή δεν επενδύσουν , δεν
μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα
έργα από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ . Τοσο απλό είναι .
Ο Ντομπρόβσκις είπε επίσης Πως είναι
έτοιμος να Προσεγγίσει τους τέσσερις επ κριτές του σχεδίου ανάκαμψης. Σε αντάλΔαγμα για την έγκρισή τους, θα μπορούσε
κανείς να συζητήσει για τm διατήρηση των
εκπτσεων αυτν Που έχουν καθαρή συνεισφορά στον Προϋπολογισμό της ΕυρωΠαϊκής Ένωσης , την οποία η Επιτροπή
ήθελε να καταργήσει. "Ή Ευρωπαϊκή Επτροπή είναι έτοιμη να διευκολύνει τις διαΠραγματεύσεις για το Πρόγραμμα ανάκαμΗ Ελλάδα
θα διαπραγματευθεί
τους στόχους
για το 2021
Σελ. 3
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Σελ. 5
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τεστ αντισωμάτων
για όλους τους
εργαζόμενους του ΕΣΥ
-0χιστη μουσική
Σελ. 4
Σελ. 4
Ο λογικός