Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο Γιργος
Αυβρσίου
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4689-ΕΤΟΣ 17ο
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ 0,50
ΤHA: 24410 80888
Αυτοί θα Πάρουν τα 534 Ε
. Ανά μήνα από
Ιούνιο έως και Σεπέμβριο και με
Ποιον τρόπο
. Οι τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων Που
δικαιούνται την ειδική αποζημίω ση
στη δεύτερη φάση
των οικονομικν
μέτρων
Σελ. 5
Πολτική
Εργασίες ενίσχυσης Γ. Κωτσός: Το Παράρτημα Καρδίτσας του
Κέντρου Κονωνικής
Πρόνοιας χρειάζεται τn
στήριξη όλων μας!!!
Περιφέρεια.
της οδικής ασφάλειας στην Π.Ε.
Καρδίτσας από την
Περιφέρεια
Σελ. 11
Σελ. 7
Συνεχίζονται οι εγγραφές
Ευνεργασία Α.ΠΘ.. Δήμου Λ. Πλυστήρα
. Και έν μουσική
είναι η
ταξη του
Aήμου στην
τροφή της
αγάπης ,
παίξε κι
<Ελληνο
γερμανική
Συνέλευση
Σελ. 4
Σελ. 6
L.Αιαβάστε μας και στο alithianews.gr
Θ ΕΛΤΑ,