Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: 1.& Ε . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.E. .Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.771 . Τιμή 0,60 . Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
Γρaφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fac 26510 30.350htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]
Υγεία και ασφάλεια <μαγνήτης για να επισκεφθούν τη χρα μας
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙ ΠΡΟΤΟΙ
ΤΟΥΡΙΕΤΕΣΙ
Ο ο επίτεδο υπηρεσιν και η αποτροπή κρουσμάτων κορωνοίού Κομβικός ορόλος τουκαι στην περίοδο της πανδημίας
Πρωτοπορεί το Εργαστήριο Ακτινολογίας
του Πανεπ. Νοσοκομείου Ιωαννίνων!
καβοριστικοί ταρήοντες για η διαφήμοη της Ελλάδος
. Το άνοιγμα από τη Δευτέρα
Των ξενοδοχείων 12μηνης λε
Τοupyίας , ήταν εξαρχής γνωστό όnθα ήταν ίνα μετέωρο βήμα στο
κενό , εφόσον οι εσωτερικές μετα-.
κινήσεις εξακολουθούν να είναι
περιορισμένες , ο εoωτερικός ΤουΠαρέχει εξειδικευμένες εξεπάσεις και δέχεται οσθενείς απ'όλη τηχρα
. Επόμενο κστοίχημαν η δημιουργία Κέντρου για ισχαιμικά εγκεφαλικά
. ιαναφέρει η Διευθύντριά του Μαρία Αργυροπούλου .
ΡΕΠ ΟΡΤΑΖ
σίες παρέχουν mpoς Τους πολίτς
οι Κληνικές και τα Εργαστήρια rου
Πανειστημιακού Νοσοκομτίου
ρισμός είναι mαγuμένος, και ο
επισκέψεις aπό το έξωτερικό είι
οδύνατες με τα σύνορα κλειστά .
Η ασφαλής πρόβλεψη περί μη
δενικής κνησης, ήταν ο βασκός λ yος που Την πρτη ημέρα aπελευθερωσης, της λετουρίας ττων ξενο
δοκείων , μόλις και μετά βίας άνοιξε.
το 205 των μονάδων, ποσοστό ου σμό και εν μέρα στον αερoπορικ ,
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ανασταλτικός παράγοντας για Ττην άφιξη Τουp .
στν στην περο , εήναι Το
καθυστιρημένο άνοηγμα Του
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
δου , μέχρι Τς 15 Ιουνίου που θα ανοξουν τα σύνορα στον οδκό τουρ πτήσεις από το εξωτερικό . .
----- ------ --κύππουν από την εφαρμογή Των υγεκνομικν πρωτοκόλων.
σηλευπικού δρύματος στη Βορt .
οδυτική Ελλάδα . Αψευδής μάρτυ
ρας είναι η προσέλευση καθημερ .
νά σ' αυτό ασθενν όχι μόνο από
την Ήπειρο και τα νησιά Του Ιον.
ου αλλά και από την ευρύτερη πε
ελαpρά χθες και αναμέκτα συνέχεα Τς επόμενες ημέρες
ε κν για συντήρηση και για αντμεΤτιση των υπαχρεσεων που προ
Υπάρχουν προβλήματα παραδέχθηκε ο Β.Πiχας
Ασθενείς απ' οη ηχρα υποδέχεται το Εργαστήριο Κλινικής
ΑκΤνολογίας Του nN. καθς πpοoφέρει ένα ευρo φάσμα
Ανοιγμα αγορν
Στην Ηπειφρο η στά - 11η σελ
Τη δική του κομβικής σημοσία
θέση στο ΠΛΓΝ. κατέχα το ΕργαΕπιβάλλεται η βελτίωση της
καθαριότητας στα Γιάννενα!
/ Κaρες ετισμάνοεις κάνει σεετοτολή ης η κΜ. Μάντζου
Στην Βουλή το θέμα από τον Στ. Καλογιάννη
Επείγει η ρύθμιση εισφορν
για επαγγελματίες και αγρότες!
στήριο Κλινικής Ακπνολογίας και
Απεικόνισης που , υπό τη δεύθυνση
της διακεκριμένης Καθηγήτρας Μa
: pίας L Aργυροπούλου , βρέθηε
στην πρτη γραμμή και κατά την πΕpοδο της πανδημας , παράγοντος
Ε ουοαναλογο με ο προσωπικό
. Κανείς δεν
μπορεί να αμφ
v Πολλοί δεν μτορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερόητα
τους εργαζάμενους στο ΕΣΥ
. Στη σελίδα 12
βλήματα που αντ
μετωπίζουν α
Γιάννενα εδ και
. Μα δοθείπροτεραότητα στη
ρύθμιση σσφαλιστικν εισφορν
Ελεύθερον επαγγελμαπν και σ .
γροπν Του έτους 201 , ζητά ο
Ηκ Αργυροπουου προχρησε
χθες σε έναν γενικότερο απολογισμό
της δουλεάς που γίε - -11η σελ
αρκετό καιρό με τα
απορρίματα, τα
Doλίτιμοεργαλείον στη διάθεση ΕΚταιδευτικόν-φ0τν
Εδική εφαρμογή θα ανιχνεύει πιθανή
λογοκλοπή στο Πανεπ. Ιωαννίνων
>Ακήμα και αν πρόκειται για μεταφρασμένο χείμενο
να σημεία ης π
λης δημιουργούν
εικόνες αμικρν
ης ΝΑ Σr
Καλογιάννης
στην Βουλή με σχετική εpτηση
χ Το πρόβλημα παραδέχθηκε Σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς
χθες σε δηλσε του και ο Αντιδμαρχος Καθαρτητας -11η σελ
Τσουχτερά πρόστιμα για τα άκοπα
αγριόχορτα μέσα σε οικόπεδα!
που κατέθεσε στον Υπουργό
Εργασίας Γάννη Βρούτση
Όπως μεταξύ άλλων , αναφέρει
κΜε τον N.46112019 aΡύθμιση οφελν προς τους Φορείς Κoνuw
.Τέλος στην
παράνομη οικειο
ποίηση μιας εργοσίας ή ενός άρθρου
βάζει το Πανεπιστήμιο lωσννίνων με
την προμήθεια Του
λογισμικού λογοκλοπής Turnitin
Oiginality Checks
και τη διάθεσή Του
σε όλη πην πανεπιστημιακή κοινόητα από Τις φχές Του φετινού Ιουνίου και για
διάστημα δύο ετν
Όπως αναφέρεταi σε χθεσινή aνακοίνωση του Aντατου Εκπαδευκού δρύματος Το Τumiin είνα
μια διαδτυακή εpαρ -11η σελ
. Τα άκοα
οικόπεδα, εδ κά στα χωριά,
που σε πολλές
περιπτσεις .
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΑΠΟΨΕΙΣ
χουν μετατραπείσε Ζούγκλα,
αποτλούν τον
iμας αnοκρησε
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ n.7
φαλο για.
> ης ΑΡΕΤΗE ΜΑΛΑΜΗ
κους και omκές αρχές rην περίοδο rou καλοκαιριού Εκτός ου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
Συνεδριάζουν το με συμέρι οι Πρόεδροι των ομάδων
Σήμερα η τελική απόφαση για το
πρωτάθλημα της Super League2
Υπέρ της συνέχισης Τάσσεται ο Γ. Χριστοβασίλη
. Τα ψέματα και
ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
Συνεχείς οι προκλήσεις των
Μουσουλμάνων Τσάμηδων!
Διαπιστσεις. . .
Είναι πολλά
τα Λεφτά.. .
> ράφει οΠΟΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ.
> Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΛΑΜΠΡΑΚΗ, δικηγόρου Αρτας
. Μετά την εξουδετέρωση και καταστροφή του Αλή
Πασά , ο Χουρσr Πασάς κυρίευσε ολόκληρη την Ηπερo , εκτός από το Σούλι . Αφού απέτυχαν οι προσπό θειες συμβιβοσμού του με τους Σουλιτες, ο Χουρσ
απoφάσισε να αναβάλει τη κάθοδό του στη Νότα Ελλάδα , και να
εκστρατεύσει ενανίον Του Σουλίου με όλες του ης πολεμικές δ νάμεις , που υπερέβαναν τους 140ο0 πεζρύς και αρκετό mΠικό .
Οι Σουλιτες μόλις κατόρθωσαν να ανττάξουν χιλίους nολεμ.
στές , Τους διαίρεσαν σε τρία σύματα, και με αΡΧηγούς τους Νότη
Μπότσαρη στο πρτο Σμα , Διαμαντή Ζέρβα στο Δεύ σεις Τλεννουν
μερα για mς ομάδες
της Super Loague 2
καθς ο μεσημέρα
1400) ενναι προ. Πριν από 10 χρόνια ο Γεργος Α. Παπανδρέου
Ελληνικό Κστελόριζο , ανακοίνωνε την, άνευ όρων , προσφυγή της
Ελλάδας .
φόντο το
στήριξης βάζοντας τη χρα σε μπελάδες.
ε σκυφτή και σωτηλή μέχρις ότου
γραμματσμένο ro
πλέον κρίσιμο και
καθοριστικό ΑΣ το
ο Αντνης Σαμαράς , γνωστός και ως Πρωθυπουργός του επίκα.
ρου σήμερ ό
νων Τίμια ανασήκωνε αυτήν και ο κόσμος άρχε να ανοσαίνει
Ήλθον τα χρόνια της πρτη φορά αριστεράς - μίος αδέξος και
άπειρης διακυβέρνησης Των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛγιa να πέσε
ο όσο Πoτέ φρόχτη Του Εβρου , με τις θυσίες Των Ελλή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα