Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μίνι προετοιμασία αλλά
και μεταγραφικά σενάρια
NEΟΙAΙΩΝΕΣ
Τετάρτη 3
Ιουνίου 2020
Αρ. Φύλλου 6587
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΑΛΑ
Λογισμικό λογοκλοπής
προμηθεύτηe
το Πανεπιστήμιο
Το Πανειστημιο Ιωαννίνων ανα κοίνωσε την προμη8εια του λογ σμικού λογοκλοmms Turnitin
Oiginaly Check και τη διάθεση
του σε ολη την ηανεπιστημιακή καινότητα από τις αρχές Ιουίου 2020
και για διάστημα 2 ετν .
Κέντρο ισχαιμικν
εγκεφιλικν επεισοδίων στο ΠΙΝΙ
ΕΝΑΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣΕΚΛΟΓΕΣ
Μίνυμα Ελισάφ για
επιμονή στο πρόγραμμα
της Νέας Εποχήφ
Με ένα μήνιμα στπν σελίδα του στο
facebook , ο Δήμαρχος Ιωανίνων,
Μωυσης Ελισάφ , γoρτασε , την
συμηληρωση ενος ετους απo τοτε nou
η nαράταζη του εnικρατούσε στις
δημοτικές εκλογές αναδεικνύοντας
τον δο νέο Δημαρχα
ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ
KΕΝΤΡΟ ΔΥΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιωάννινα και Πάτρα
εννουν δυνάμεις
Σάρκα καα οστά ελαΒε η επίσημη
συνεργασία των δύο Πανεπιστημιακν Νοσοκομεων , της Πάτρας και
των ΙωαννΜνων καθως το περασμένο ΣάβΒατο ΠραγματοποnanKE η
πρτη με ταμόσχευση νεφρου σε
ασθενη του ΠΙΝ Πατρν Παναγία
Ενα Πραγματικό όλμα πρoς το μελλον επιχειρe! το Εργαστηριο Κλινικης Ακτινολογίας και Απικόνισης του Πανεπιστημμακού Νοσοκομείου Ιωανν νων. Συμφωνα με την επίσημη ενημέρωση αno την Διευθυντρια Καθmγητpιa Μαρία Αργυρanoυλου το Εργαστηριο εργάζετα εντατικά για τη δημιουργία του Πρτου στην Ελλάδα κέντρου αντιμετπισης ισαι μικων εγκεφαλικων επεισοδίων (Suoke Centen . Με την εξελιSn αυτη 8α συμβάλλει κα8οριστικά στην εγκαιρη αντιμε
τnιση κα αnοκατάσταση των εππτσεων της ισχαμψίας στον Εγκέφαλο .
Επρόκειτο για την Πρτη μεταμο
σχευση νεφρου nou έγινε μετά την
απoφαση του Υφυπουργού Υγείας Β.
Κοντοζαμάνη, η onolα δημοσιαηon
aηkε στο PΕΚ τον Οκτβριο του
2019 κα nιστοnοε την συνεργασία
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Πατρων με το Πανεπιστημιακο
Νοσοκομείο Ιωανννων.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Εξιγήσεις για τον ιδιτη
|στην καθαριότητα
Οι Πολίτες 8ελουν καθαρη Πολη κα
| υποxptωση της Δημοτικης Αρχής
| Εναι να λάβει όλα τα μέτρα nou 8a
| την διασφαλίπουν . Αυτό τονισε ο
|αντιδημαρχος καθαρωτητας Βαγγε λης Πηχας με αφορμη την αnoφαση
| της Οικονομικής Εnκpοms να npο| χωρήσει σε δημόσιο ηλεκτρονικ
διαγωνισμό ωστε μερος της αnoκo| μιδης να νa ano ιδωτη.
Οι ανάγκες εναι ηδη αuSημένες κα
οι δυνατότητες της υηηρεσίας neριορισμένες καθς ένας σημαντικος
αριαμός εργαzομένων συνολικά
| 45- Βρlσκονται σε άδεια ιδικου
σκοηου.
ΙDANNINA 2023
Ψήφος ανοχής
στη Δημοτική Αρχή
Ως μια Ψήφο ανοχής κσε μια Δημοτική Αρχή με ανύnαρκτο έργο και
αδιορατη nρoonτική, χαρακτηρίζει
τη θετική στάση noυ κράτησε στην
Οκονομική Επιτρonη στο 8εμα για
την ιδιωτικοηοίηση μέρους της
καθ αριότηπας , η nαpάταη της Τ.
Καλογιάννη
Στα. σκαρά ένα ακόμα μεγάλο
αιολικό στα Γιάννενα
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒO
ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 7
ΣΕΛ. 7