Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τs Hnεiροu1δρυτήs Ευθ. Τάλλαs-Εros 930-Αρ. Φυλλου 24317-Τετάρτn 3 Ιουvίοu 2020-060 ε
ΑΟΙΕΡΩΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Εν αναμονή οριστικν
αποφάσεων
Μαζωή μπαράζ
ο (Αγιαξ της Ηπείρου!
Ένα απόγευμα με τη
ΚΟιλόκαλο Καλλιόπην
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Φεύγει
για να αναπτυχθεί
αλλού
Σε ανοιχτή επικοινωνία ΦΟΔΣΑ Ηπείρου και δήμος Ιωαννιτν, με στόχο να Προκύψει μία νέα
τημολογιακή Πολιτική, η οnoίa θα αμβλύνει την επιβάρυνση Που προκύπτει από την έως τρα Πρόταση
ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
Αντδρόσεις rpοκαλεί η αnόφαση
της διοίκηoης ης Τράπεζας Hnuτων εργοσιν του κατοστήματς
έκανε γνωστό με ανακαίνωνη της
στις 23 Maίου
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ναι σε Πρότυπο.
αλλά όχι
στη Ζωσιμαία
Λυκείου σε όλλη μονόδακα όχι στο
γενικό λύκαο τς Ζωσμαίας Σχοής μεταιρέρα σταν δήμαρχο ίωσν νiνων Μωυσn Ελιοόφ ο Σύλογος
Δι6οσκόντων του σχολείου , Πou δ του σχολείου
ΣΕΛΙΔΑ &
Διαμαρτυρία
σε υψόμετρο
Τον χορακτήρα διαμαρτυρίος ενόνuα στον νέο περιβαλλονικό νδμο
θα έχει η Εξάρμηση noυ οργαννει
ο Ορειβατικός Σύλλογος 1ωσννίνων
την Κυριακή ? Ιουνίου στο Μεγάλο
Περιστέρι
ΣΕΛΙΔΑ 6
Μηνύσεις
και εκκλήσεις για τις
μικρές χωματερές
Πιθανό το ενδεχόμενο η οχρυσή τομή να βρεθεί όχι από την αλλαγή του τρόπου επιμερισμού του
κόστους , αλλά από τη μείωση του Προύπολογισμού, με δεδομένο ότι ήδη έχει περάσει ένα σημαντικό
χρονικό διάστημα χωρίς την υλοποίηση Προγραμματισμένων δράσεων
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣEΛΙΔΑ 3
ΣΕ ΜΙΑ ΠΙο ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ ΠΟΝΤΑΡΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Βρέθηκε το σύνθημα .
Λογισμικό
λογοκλοπής
απόκτησε
Πρόκριμα και για τη μετά ξεκινά η καμπάνια
κορωνοίού εποχή
to naνεπιστήμιο
Haspitality- Acoesslbtiy
Safey, nloamna Η AS to be
your ho kes ή στο ελληνικά
κολοξενία-Προβασιμότητα
Hospitallty - Accessibilty - Safety
ΣΕΑΙΔΑ 6
160.000
Ειδήσει ,
σχόλια,
Eεμα εντελές διαpορετκή εκόνα υx npoς την καθαριότητα της Πόλης ηρο
δοκό η δημοηκή aρχή γο το διάστημα 2:2 μηνν ηnou Bo διαρκέσει η αυnooτή
p. ηςunnpeoίaς Καθαριότητας στά τoν ίδιτη Και nanοίθnon mς εναι nus
συτό Βa έχει αντίκτιno όχ μόνο στην ελάττνση τον διαμαρτυριν, Πou σήμερο
είναι στην ημερήσια διάταξη, ολλά θο στοτελέοει κα ένο αόηλον στο χέρια της
να νο ουνεχοτεί κα το επόμενο διδοτημο ένο μικτό ούουμα οτην anoκομιδή
των αnoppιμμότων με τη συνραμή κα ίδιωτικν εταιρειν
να είναι η επιλογή σουν ,ενοι το
Προonάθεια του δήμου Ιονwτν νο εnανέλθει δυναμικό στο
κομμάn ταυ τουριομού
ρεπορτάζ στο
ανανεωμένΟ
site του H.Α.
www.agon.gr
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
BΗΜΑ - ΒΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Νέα έργα με έμφαση στην καθημερινότητα
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα