Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο τραπέζι η επιδότηση 330.000 δανειοληπτών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ.
9υ771251 557125
Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 | τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.237
Στο τραπέζι η επιδότηση
330.000δανειοληπτν
σελ. 16
Σε απόλυτο χάος οι ΗΠΑ
Διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για πράσινα -κόκκινα δάνεια α' κατοικίας
Moody's
Η ΕΚΤ δεν αποκλείει
τη λύση των bad banks
μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου, εν οι υπόλοιποι
είχαν καθυστερήσεις 90 ή και Περισσότερων ημερν
Πριν ξεοπάσει η Πανδημία Που οδήγησε στο lockdown.
μετους θεσμούς, μετά τν αποστολή από τις τράπεζες Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτοί οι 330.000
των αριθμnτικν στοιχείων των δανειολητν. Σύμ δανειολήπτες Πληρνουν (ή οφείλουν ναπληρνουν)
φωνα με πληροφορίες της (N, aπό τους Περίπου Περίπου 110120 εκατ. ευρ μηνιαίως σε τοκοχρεο
Το Πλαίσιο της μηνιαίας επιδότησης των 330.000
νοικοκυριν Που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια
Πρτης κατοικίας θα διαπραγματευεί η κυβέρνηση
Το θέμα της δημιουργίας κακν τραπεζν ανά
την Ευρπn, αν ξεφύγουν Πολύ τα κόκκινα
δάνεια στις οικονομίες της Ε.Ε , φαίνεται να
εξετάζει η ΕΚΤ, όπως αναφέρει ο διεθνής οίκος
Mody's. σελ.4
των δόσεων. Εκτός των γενικν κριτηρίων, θα υπάρ
χουν και ειδικά κριτήρια για τους δανειολήπτες ,
όΠως εισοδηματικά και Περιουσιακά. Η επιδότηση
θα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος ης μηνιαίας δόσης
και θα διαρκέσει Πιθανότατα 6 έως 9 μήνες. Τα
Ποσοστά επιδότησης των δανειοληπτν , η διάρκεια
1,7 εκατ. Πολίτες Που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες λυπικές δόσεις. Τα γενικά κριτήρια Που θα καθορίσουν ενίσχυσης και το τελικό κόστος του πακέτουν θα
από τον κορονοίό, με στεγαστικό δάνειο Πρτης κα- τούψος της μηνιαίας ενίσχυσης είναι ο αριθμός των πρέπει να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες 15
20 ημέρες, στε το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη
τοικίας βαρύνονται οι 330.000. Από αυτούς, Περίπου
οι 250.000 εξυπηρετούσαν κανονικά τα δάνειά τους
δανειοληπτν με κόκκιναν και πράσιναν δάνεια
και το συνολικό Ποσό Που απαπείται για την καταβολή Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα. σελ. 3
Αρχισε ο μετασχηματισμός
της Alpha Bank
Νέο διπλό καμπανάκιν
για την οικονομία
Την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της
τράπεζας διά απόσχισης κλάδου με τη
σύσταση νέας εταιρείας, την οποία n τράπεζα
κατονομάζει ως επωφελούμενη, αποφάσισε
το διοικητικό συμβούλιο αυτής , όπως ανακοινθηκε χθες. Στο Πλαίσιο της απόσχισης, ο
κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Alpha
Bank θα μεταβιβαστεί στην επωφελούμενη
εταιρεία, η onοίa θα κατέχει τραπεζική άδεια
και θα είναι 100% θυγατρική της διασπμενης εταιρείας . σελ. 14
ΥΠοχρηση δεικτν ΙΟBE-HS Markit
Έντονηυποχρηση του οικο
νομικού κλίματος, με επιδείνω
ση Προσδοκιν σχεδόν σε όλους
τους τομες , εν στην κατανα λωτική εμπιστοσύν n απαισιοδοξία κλιμακθηκε οριακά σε
σχέση με τον Απρίλιο, εμφάνισε χικά προσαρμοσμένο δείκτη
ο δείκτης οικονομικού κλίματος υπεύθυνων προμηθειν της
τον Μάιο, σύμφωνα με το ΙΟΒE
Ο δείκτης επιδεινθηκε έντονα
τον Μάιο και υποχρησε στις λότερη από τις 29,5 μονάδες
88,5 μονάδες, έναντι 99,3 μο
νάδων τον προηγούμενο μήνα . υπέδειξε τη δεύτερη εντονότερη
Η επιδείνωση των Προσδοκιν επιδείνωση των λειτουργικν
καταγράφηκε σε όλους τους το
μείς πλην των Κατασκευν, με
εντονότερη τν υποχρηση στις ταγραφεί από τον Αύγουστο του
ΥΠηρεσίες και στο Λιανικό Εμ- 2015. σελ . 5
Πόριο, και ηιότερη στη Βιομηχανία. Στο μεταξύ, σε συρρίκνω
ση Παρέμεινε και τον Μάιο n
μεταποίηση στην Ελλάδα, αν
και βελτιθηκε σε σχέση με τον
Προηγούμενο μήνα , με τον εποMIG : Zητεί παράταση
δανείων λόγω Covid-19
ΙHS Markit να διαμορφνεται
στις 41,1 μονάδες. Παρότι υψη
Την Παράταση των δανείων της Που λήγουν την
τρέχουσα χρήση έχει ζητήσει η διοίκηση της
ΜIG, λόγω των επιπτσεων της Πανδημίας
Covid-19. Η νέα αυτή εξέλιξη επισημαίνεται στα
αποτελέσματα 2019 Που ανακοίνωσε χθες ο
όμιλος, όΠου εμφανίζονται ενοποιημένες Πωλήσεις 1,067 δισ. (αύξηση 7,2% ) . σελ. 13
Μorgan Stanley: Αναβαθμζει την ελληνική αγορά μετοχν
του Απριλίου, η Πρόσφατη τιμή
Σε αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς μετοχν προχρησε η Μorgan Stanley, η onoίa πραγματοΠοιεί σύσταση οverweight, από underweight Προγενέστερα . Η Morgan Stanley επισημαίνει
ότι η χρα μας είναι αυπερπωλημένη σε σχέση με την Ανατολική Ευρπη , τ Μέση Ανατολή
και την Αφρική και οι αοτιμήσεις του συνόλου της αγοράς οδηγούνται κυρίως από τις αποτμήσεις του τραπεζικού κλάδου. σελ. 21
συνθηκν του ελληνικού μετα
Ποιητικού τομέα Που έχει καΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΕ 236.274 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 9
Νέομοντέλο
εποιτείας
της αγοράς
Κλειστά
Πότετίθεται
Χρήστος
Μεγάλου
CEO Τράπεζας
Πειραις
Η τράπεζα
προετοιμάζεται
για πλόποιήσεις
5+2 δισ. ευρ >14
Παρέμειναν
τα 8 στα 10
ξενοδοχεία
σε ισχύ
η έκιπτωση
φόρου 25%
12μηνης διάρκειας
Νσx-Φορολογικά κίνητρα για E&Α
Ενιαίoς Φορέας
Ούτε το 20% δεν έφτασαν τα
ξενοδοχεία 12μηνης λειτουρ
γίας όλης της χρας που
άνοιξαν χθες, λόγω και της
καθυστερημένης ανακοίνωσης των υγειονομικν Πρωτοκόλλων, η εφαρμογή των
οΠοίων θα απαιτήσει Προετοιμασία τουλάχιστον δέκα
ημερν . σελ. 7
Ένα νέο μοντέλο εποπτείας της αγοράς εισάγει το
υπουργείο Ανάτυξης. Το μοντέλο αυτό, Που εισάγεται
με σχέδιο νόμου του υπ. Ανάπτυξης Που τέθηε
χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει
έως τις 15 Ιουνίου, Προβλέπει την αντικατάσταση
του Συντονιστικού Κέντρου ΕΠοπτείας Αγοράς και
Με οφειλές Προς την εφορία
για τις οποίες οι προθεσμίες λή
γουν εντός Ιουνίου ή επόμενων
μηνόν και όχι με οφειλές του
Μαΐου είναι εφικτός ο συμψη
φισμός του 25% του ΦΠΑ του
Πρτου τριμήνου 2020 ή του
Μαρτίου 2020 Που εξοφλήθηκε
ολοσχερς έως τις 30-42020 δι
ευκρίνισε χθες η ΑΑΔΕ σελ .6
Κοινωνικής Ασφάλισης
σελ.6
Αρθρο του
Γιργου Δαλιάνη
δ.σ. της Artion A.Ε.&
ιδρυτής του Ομίλου Artion
Απρίλιος, e-ΕΦΚΑ
Λήγει
Υπολογισμός
των τεκμηρίων
με τς έμμεσες
τενικές ελέγχου >11
Αντιμετπισης Παρεμπορίου από μια νέα μονάδα, ηΠροθεσμία
Που θα ονομαστεί Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράςν, εν το νσχθεσπίζει και την αύξηση του
αφορολογήτου για δαπάνες E&Α. σελ . 2
για με
ωμένες
εισφορες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου
  Εντολή παντρέψει έναν Τουρκο με μία Γαλλίδα, πήρε από τον εισαγγελλέα ο δεξιός δήμαρχος στο Σαλόν-σιρ-Σον, στην κεντροανατολική Γαλλία, Ζιλ Πλατρέ, καθώς αρνείτο επίμονα να το πράξει. Ο εισαγγελέας της…Γαλλία: Μόνο με εντολή εισαγγελέα δέχτηκε να τους παντρέψει – Η επιμoνή ενός ακροδεξιού δημάρχου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ.
  Σχολιάζοντας την μαζική συμμετοχή στην πορεία για τη συμπλήρωση 14 χρόνων από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο Guardian σημειώνει και τον πρόσφατο πυροβολισμό από αστυνομικό σε 16χρονο στην Θεσσαλονίκη.…Guardian: Αρκετοί Ρομά έχουν πυροβοληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά
  Ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αργεντινής έκρινε σήμερα την αντιπρόεδρο της χώρας Κριστίνα Κίρσνερ ένοχη για διαφθορά σε μια υπόθεση που σχετίζεται με αναθέσεις δημοσίων έργων στη διάρκεια της προεδρικής θητείας της…Αργεντινή: Ένοχη κρίθηκε η αντιπρόεδρος Κίρσνερ για διαφθορά - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή
  Ολοκληρώθηκε και σε β’ ανάγνωση, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων…Βουλή: Υπερψήφιση από τη ΝΔ του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ στην αρμόδια επιτροπή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας
  Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε ομάδα 100 με 150 ατόμων στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια απωθήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν…Θεσσαλονίκη: Μολότοφ στο κτίριο της Οικονομικής Αστυνομίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ