Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ
2 ΙΟΥΝΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12521
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριν για τα οικονομικά τους
uΒούτηξεο το οικονομικό κλίμα το Μάιο
Με ενισχυμένη εποπτεία
η Ελλάδα στο Ταμείο
Ανάκαμψης
2 δισ. για στήριξη
επιχειρήσεων
Ιντός του Ιουνίου , θα δρομο "λογηθούν οι διαδικασίες για
το δεύτερο χύκλο της επιστρ
Γιa την Ελλάδα υπάρχεα ακόμη η ενσχυμένη εποπτεία και
θα είναι προφανς tνας παράγοντας που θα πρέπα να ληφθεί
υπόψη , ανοφέραι στα ΝΕΑ0 επικιφαλής της οικονομικής
και νομισματικής πολτικής της Κομισιόν σχετικά με το πακίτο
ανάκομψης Οι δισμεύσεις της ενισχυμένης εποπτείας θα πρ .
πα να εμπεριέχονται στο ελληνικό σχέδιο επενδύσεων και με.
ταpρυθμίσεων για την αξοποίηση των πόρων που αναλογούν
στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πακέτο ανάκαμψης, επιση.
poίva ο εκτελεστικός αντιmρόδρος της Ευρωπαϊκής Εππρο
πής Βάλντις Ντομπρόβοκς. Σύμφωνα με την πρόταση της Κο
μισιόν από το συνολικό πακέτο ανάκαμφης Νow Conoration
EU η Ελλάδα μπορεί να απορροφήσεα σε επιχορηήσεις 22,5
δισ. και 9,4 διο . σε δάνεα .
πτέας προκαταβολής , με βάση
την απλεια τiρου των μηνν
Μαρτίου , Απριλίου και Maΐοu
Στο νέο κύκλο θα ποοστεθεί και
το αδιάθετο υπόλοιπο του πο του κύκλου , έτοι στε το συνοραματική επιδείνωση παρουσίασε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος , υποχωρντας στις 88,5 μονάδες, έναντι 99,3
μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του IΟΒE , καταγράφηκε επιδείνωση των προσδοκιν σε όλους τους τομείς πλην
των κατασκευν , με εντονότερη την υποχρηση στις υπηρεσίες
λυκό ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να δια Morgan Stanley: Συστήνει
τρα αγορά των ελληνικν
μετοχν
μορφωθεί στα 2 δισεκατομμύρια
Σημεινεται ακόμη ότι , στα εo και το λιανικό εμπόριο, και ηπιότερη αυτή στη βιομηχανία.
Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακθηκε
οριακά σε σχέση με τον Απρίλιο, με τα περισσότερα νοικοκυριά
να διατυπνοι
τους οικονομικν τους δεδομένων και της ευρύτερης οικονομίας
στους επόμενους 12 μήνες .
γαλεία ρενστότητας που έχουμε
Στροφή 180 pοιρν στη στάση της Μοrgan Stanley απ νανι στις υλληνικές μετοχίς, Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα δίνει ξονικά ψήφο μπιστοσύνης στις προοπτικές τους ,
αναβαθμίζοντας τη σύσταση για ουτές σε υπεραπόδοση.
( οvenwelght , που αντιστοιχεί σε παρότρυνση αγοράς , από
υποσπόδοση ( underweight, Eκτμά ότι το ξεπούλημά τους
φίτος ήταν υπερβολικό με αποτίλεσμα α αποτιμήσις τους
να tίνaι ελκυστικές Η αλλαγή στη σύνθεση του δείκτη MSCI
Greece Standard και ειδικά η αφαίρεση των τραπεζν από συ .
Τόν έπαιξε επίσης ρόλο στην απόφοση. Για τη Μorgan Stanley
οι ελληνικές μετοχίς οκτός τραπεζικού κλάδου αποτελούν
αγαπημένη επλογήp , χόρη στα ελκυστικά θεμελδη μεγέθη.
αναχονσει (ΤΕΠΙ Π και ταμείο
εγroδοσίας) , προστίθεται και ο
αρνητικές προβλέψεις για την πορεία των δικν
νέος κύκλος ενσχύσεων του ανα
πτυψιακού νύμου
.Για τη γενική επιχερηματικό Σε κάθε περίπτωση , σύμφωνα με το ΙΟΒE cη επιδείνωση του
οικονομικού κλίματος που καταγράφεται υπογραμμίζει το βάθος
της οικονομικής κρίσης, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική
διάρκεια και να επηρεάσει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά όλους
τους τομείς της οικονομίας. .
τητα ύψους 350 εκατ, εuφu , και
ια τις μικρές επιχειρήσεις
Στον Αύγουστο 2015
νuρισε η ελληνική παραγωνή
Μείωση εισφορν στη μισθωτή
εργασία
Καταβολή αυξημένων
επικουρικν συντάξεων
τελευταία στοιχεία της έeευνας PMI υπέδειξαν
περαιτέρω σημαντική συρρίχνωση της παραγωγής του ελληνικού μεταποιητικού τομέα , καθς η ου
κονομία dρχισε να ανοίγει και πάλι μετά τη χαλάρωση
των περιοριστικν μέτρων Παρότι υψηλότερη από τον
Απουλιο, η πρόσφατη τιμή υπέδειξε τη δεύτερη εντο
νότερη επιδείνωση του ελληνικού μεταποιητιχού τομέα
που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο 2015.
-εκίνησε από χθες 1 Ιουνίου η εqαρμοή του μέ τρου της μείωσης των ασφαλιστικν εισφορν χα τά 0.90 ποσοστιαίες μονάδες στη μισθωτή εργασία μόνο
για τις θέσεις πλήρου απασχόλησης. Όπως έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Egraσίας , τομέτρο έρχεται ως
εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 ,
που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020.
Συνολικά 236.274 συνταξιούχοι θα δουν στις 2 Ιο Ανου, αυξήσεις στις επιχουρικές συντάξεις τους.Ο
αυξήσεις αφορούν τους συνταξιούχους που είχαν άθρο
σμα κύριας και επιχουριχής σύνταξης πάνω από 1.300
εvρ και υπέστησαν μεισεις με το νόμο 4387/2016. Η
επικουριχή σύνταξη θα είναι αυξημένη κατά μέσο όρο
κατά 75,47 ευρ .