Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΟΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΙ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΧΟΕΣ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ
εμγάλο no PΕΠΟΡΤΑΖ
ηιαγωγεία , ο
τοχής και Αρης Τσελίκος
θητές της Πρέβεζας κoί Σταθμοί και τα Κέστρεψαν χθες στα
Παράλληλα εnave
Την αγωνία τους για το .
Τι μέλλει γενέσθαι στον Kλάδο του Τουρισμού
Εξέφρασαν Αυτιδιοικητικοί και Φορείς
στον Γr του Υπουργείου Τουρισμού Κωνίνο Λούλη
Τσεκούρ" στα δέντρα της νησίδας
Στο ύψος του ΟΤΕ
βατοκύριακο στα δέντρα της!
νησίδας nou είναι εγκατετου!
Βιολογικού 1
ύψος του ΟΤΕ.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ . ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ( )
Θα Πιάσουν
τόπΟ!
χρόνια . Τα ηφoίστεια
. ηyνωpζετε για το στοιχείων , ηou δέφu Φυσικό oαrνόμενο του νoν την ενουμάτωσή ήτον εκεhνα nou δn
Θερμοκmίου και nouές τους με τον Hλιο και μιούργησν την αροκή
είνα ο συνέnειες του ουναθροίστηκον στους στμόοφoιρα με την Ανθρωηογενούς Φαι . nλavitες του ηλιακού κλυση aερίων . όηως
νομένου του θερμοκη μος συστήματος .
ww μετά ος ανακασες τις Γεμονδας εnδιοξείδιο του όνθραα .
Αn Το Bng Bang t . νος οφnόξενος nλo . tτου κ.ά. " ουτό η
2027 , μηορεί να ξεπεράοουν ακόμη και τα 6ο
δια up, τα onoia ανοστοούν αοδόν στο
σεκατομμύρια κρόνια , θερμοκρασίες . Βα γν npoστείων σε .
τον nλανητη ουτόν
σεκατομμύρια χρόνια ξ στμόσφαιρα και δ 4,55 δισεκατομμύρια Yma ζντες οργαν napξn ζunς.
αναnογία βορύτερων no 38 δισεκατομμύρια