Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικόλοις Καραθάνος 1951-1974- Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου Ι. Στυλιαή
ΔΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974" Ap. φύλλον 680-12.124
050 ε
Η Περιφέρεια Αν.
Μακεδονίας-Θράκης
θα στηρίξει επιχειρήσεις
και ανεργία
Με τη γενναία χορηγία του Δραμινού
εφοπλιστή κ. Αρη Θεοδωρίδη
Αιτήσεις
Μια έρευνα του ΔΙ.ΔΙΑΚ.
για καταγραφή απόψεων
των πολιτν για τοέργο
Αποκαθίσταται
για Κοινωνικό
Τουρισμό
στα ΚΕΠΔράμας
η οικία Παύλου Μελά
της Βισιμης Αστικής
Ανάπτυξης Δράμας
για την επόμενη μέρα
στην Κηφισιά
σελ. 5η
Δηλσεις του προϊσταμένου Α /θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στον ΠTο
Υπέγραψαν οι εργολάβοι για δυο μεγάλα έργα στο Νομό Δράμας
Χωρίς προ βλήματα άνοιξαν
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
Σχολεία στη Δράμα
Ξεκινούν τα έργα για κυκλικό
κόμβο Ξηροποτά μου και γέφυρα
Μαρμαριάς στο Παρανέστι
- Περιφερειάρχης Χρ . Μέτιος: Σημαντικά έργα για την οδική ασφάλεια
Καθολική συμμετοχή μαθητν-ελάχιστες απου σίες εκπα
δευτικν
Του θανόση Πολυμένη
ΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ
τις επόμενες ημέρες, αναμένεται.
να γίve η εγκατάσταση
των εργολάβων, οι ατοία
θα ξεκανήσουν δύο σημαντκά έργα για το Νομό
Δράμας Το ένα έργο είναι
ο νέος κυκλικός κόμβος
που θα κατασκευαστεί
στη διασταύρωση Ξηροποτάμου , και τ άλλο
έργο αφορά την χάραξη
και κατασκευή μιας νέας
γέφυρας στη Μαρμαριά
Παρανοστίου.
χeες Δευτέρα, ο περpε ο . Μάπος στο μέσον, κατ σπό σριστερά οι κ.κ Ζμπίδης, Παπαδόπουλος, Παπτθεοδρου
ρεόρχης κ Μέτος βρ - και Πατοεμμανου ήλ κστά Τη δάρκεια Των δηλσεων του πρτου
θηκε στη Δράμα και
υπέγραψε τς συμβάσεις με τους δυο εργαλάβους αντί Γέpupα Μαρμαριός
Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικν Πρωτοβάθμιας: Μεγάλη
η ευθύνη των εκπαιδευτικν .
Του θανόση Πολυμένη
ΝΟEAN από χθες
Δευτέρα 1 buνiοu
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά
σχολεία . Το Yεγονός καταγράφηκε χωρίς διαίτερα
προβλήματα , με σχεδόν καθαλική συμμετοχή των rα δν και χωρίς ιδιαίτερες
απουσtες των ειταιδευπκν.
Τατμήματα σε όλες Τις τάξεις λεπουρ - από τον άλλο . Επίσης στις σχολικές ai
γούν με 15 παιδιά το αντερο , εν σε θουσες προβλέπεται καθαρισμός δύο
κάθε αίθουσα υπάρχουν αντισητικά . Η
πρτα μέρα λεπούργησε κυρίως ηλο - λειτουργίας του σχολείου , όσο και μετά
τκάν , με τους εταιδευτικούς να εξ γούν στα παιδιά πς να χρησιμοποιούν από τους εαταιδευτούς cίνaι υποχρεω
το αντισητικό , να πλένουν τα χέρα και τκή.
να εξηγούν όλα τα απαραίτητα μέτρα Σαλπιγδης: Καθολική συμμετοχή
προφύλαξης που έχουν παρθεί
Επίσης, κάθε τμήμα προαυλίζετα σε της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκταί .
δεκό του χρο που έχε καθοριστεί, και δευσης Ν. Δράμας κ . Ανδρας Σαλπιγ.
το δάλεμμααγίνεται ήδη ανά δύο τάξεις δης, σημείωσε ότι ξεκνήσαμε μετά από
ΗΑ με τη Β , η Γ μετη Δ' και η Ε με την 5 μήνες με κλειστά σχολεία , χωρίς προ ΣΤ' σε διαφορετικές χφονικές στιγμές.
Τα θραία στις αίθουσες έχουν τοποθετηθεί σε απόσταση 1,5 μέτρο και οι μα - θαλική. Έχουν παρθεί μέτρα , έχουν χωθητές κάθονται σε διαγνια eέση ο ένας ριστεί στους αύλειους χρους με
ΦΩΤΟ ΠT.
φορές τη μέρα , τόσο κατά τη διάρκεια
το πέρας αυτού , εν η χρήση μάσκας
Οκ Μέπος αναφέρθηκε ξεχωριστά στα δύο έργα , εξηΣε δηλσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετά Υντας αρχικά ότι το έργο της κατασκευής νέας γέouαπό τις υπογραφές των δύο συμβσεων , ο περφερεoρ - ρας στη Μαρμαριά Παρανεστίου, eίναι ένα έργο κόστους
χnς κ Μέτιος εξέφρασε την κανατοίησή του για τις ενέp - πάνω από &5 εκαταμμύρια ευρ .Πρόκεται για την κα
γεες που προηγήθηκαν από τον αντατεριφερειάρη τασκεή μιας νέας ασφαλούς γέφυρας μήκους 72,5 μέΔράμας κ Παποδόπουλα αλλά και τους άλλους περφe - τρων και ηλάτους 15 μέτρων, σε κοντινή απόσταση από
ρειακούς συμβούλους της Δράμας όπως τον θεματικό αν - το σημείο που υπάρχει η γέφυρα Συγχρόνως με την κατασκευή της γέφυρας , έχουμε και βελτίωση του εθνικού
οδικού δικτύου . Αναφέρονται στον άξονα της εθνικής
τεταλμένο περ. συμβουλο κ . Παπαεμμανουήλ καθς επί οδού Δράμας-Ξάνθης . Έτσι έχουμε μα νέα χάραξη .
σης τον προϊστάμενο της Δεύθυνσης Τεχικν όπου αποφεύγονται α επικνδυες στροφές Π' αυτό μ λάμε για ένα έργο που θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια
στοςα.
Μολντας στον -ΠΤ.ο npoίστάμενος
τιπερφερερχη κ . Ζuπίδη τον πρόεδρο του
Περιφερεακού Συμβουλίου κ . Παπαθεοδρου και τον ενβλήματα α οδηγίες είναι σαφείς και η
συμμετοχή των μαθητν είναι σχεδόν κακαθορισμένα τμήματα ανά τμήμα, θεωρ ότι πάμε καλά Η
πρτη εικόνα
έχουμε chναι καλή .
Υπηρεσιν , κ Σδηράπουλο.
Όπως είτε ο κ Μέτος, όλοιτους κνήθηκαν πολύ γρή- των πολιτν..
γορα , όταν ανακανσαμε την εξαoφιση της χρηματο- Κυκλικός κόμβος Ξηροποτά μου
δότησης στς 5 Ιουλίου 2019 και σήμερα ολουληρθηε
Αναφερόμενος στο δεύτερο έργο , στη μετατροπή του
η δαγωνστική διαδικασία και υπογράφουμε τς συμβά - κόμβου Ξηροποτάμου σε κυκλικά σημείωσε σχεικά: -E
σεις για την κατασκευή δύο σημαντικν έργων, που θα ρετε καλύτερα από μένα εδως πολίτες της Δράμας, ό
ενισχύσουν την οδοή ασφάλεια στη Δράμα, και τα οποία στο συγκεκρμένο κόμβο υπτήρχαν προβλήματα κυκλοαπό φορίας , οπότε τρα με την κατασκευή σε κυκλικό εν σχύεται περισσότερο η οδεή ασφάλεια, αλλά και θα είναι
ρησιακού Προγράμματος λιγότερος ο χρόνος παραμονής των οχημάτων στον
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
| σελ6η
χρηματοδοτούνται
ανάλογο άξονα του ΕπτχεΝέες υπερσύγpονες unnρεoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
της Περφέρειας .
κόμβο .
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μοστογραφία
. Τομοσύνθεση τριοδιοστατης αnεκόνσης
ηελξη στηw εξέταση του μαστού
. Υnέρηχος Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνποκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-Τiplex oγείων
, Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν .κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fa 25210 22413
email iatdiagnos 0gmailcom
ΠΡΩΙΝΟΣ
ΤUΠΟΣ
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός αnόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 104962
, Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα