Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh |
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου T www.anatolh.com
Εος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.826
Σελίδα 28
Σελίδα 27
Κατατίθεται οφάκελος
στην Κομισιόν γαις ζήμές στς ελιές
Μια ακόμητηλεδιάσκεΨηγια την uΗ
αναδιάρθρωση με τη συμμετοχή του ΟΦΙ
Δωρεάν εκπαίδευση
Των ανθρπων του Τουρισμού
. Επιβεβαιωμένα
κρούσματα ιού
που πλήττει την τομάτα
και την πιπεριά
Σελίδα 9
. Προχωρούν τα έργα
αποκατάστασης
Προτεραιότητα η <Ασφαλής Κρήτην
των περυσινν ζημιν
στη Σητεία
Ρεπορτάζ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
-Κορονοϊός (SARSCov-2) Προφύλαξη και
μέτρα πρόληψης εργαζομένων σε καταλύματα,
τουριστικά γραφεία , επ .
σιτιστικό τομέα , τουριστικά noύλμαν , spa , ξεναΥήσεις, διοργάνωση συΜέδριων κλπ- , ονομάζεται
το πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης που
ξεκινά στην Κρήτη για
Τους εργαζόμενους στον
πουρισμό . -Στηρίζουμε
και προχωρούμε στην εpαρμογή ενός ολοκλη
ρωμένου εκπαιδευτικού
Προγράμματος για την
προφύλαξ και τα μέτρα
Πρόληψης εργαζομένων
στον τουρισμό , δήλωσε στημίου Κρήτης και τον δημίας Το τελευταίο κα - ρουλάκη, Αν , καθηγήτρια
ρ Περιφερειάρχης Κρή - Φορέων του Τουρισμού ταλήξαμε στην πρόταση Μικροβιολογίας / Ανθρω
της Σταύρος Αρναουτά- της Κρήτης κι αυτό n κης στο πλαίσιο συνέ . pουσιάζει εξαιρετικά αυ - του Τουρισμού την ο - Σχολής Πανεπιστημίου
ντευξης τύπου , κατά την ξημένο ενδιαφέρον διότι
οποία ανακοινθι
κρηματοδότηση από την τάκης , συνεδριάζαμε με
Περιφέρεια Κρήτης, προ - όλους τους φορείς του ευχαρίστησε τον Πρόε - λους όσους συνέβολλαν
Μράμματος επιμόρφωσης τουρισμού κάθε Σάββατο δρο του Συνδέσμου Του - για να προχωρήσει τα
και κατάρτισης εργαζο - .Περίπου 80 άτομα-α.
μένων στον τουρισμό. Το ναλύοντας τις συνθήκες Γραφείων Κρήτης Μιχάλη
Πρόγραμμα γίνεται με τη καθ' όλη την περίοδο της Βλατάχη , την επιστημο- ζεται με τον καλύτερο
Σελίδο 11
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
αυτή από τους Φορείς ποζωονόσων της Ιατρικής
Ποίa και χρηματοδοτούμε Κρήτης τον εντεταλμένο
έχει μεγάλη σημασία . Ο εριφερειάρχης ριάκο Κτσογλου κ ό.
, είπε ο
Αρναουμβουλο
ομού Κυ ριστικν και Ταξιδιωτικν συγκεκριμένο έργο.
Η Κρήτη προετοιμά
SUPERΠΡΟ ΣΦΟΡΑΙ υνεργασία του Πανεπ πρτης φάσης της παν. νή υπεύθυνη Ανα Ψα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο 6
Τσιπούρα 5,98 ς
ΔΕΙΤΑ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤE0?
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
& Σαρδέλα 3,98ε
- 6945-800103
128420-93400
Τερόστια γκόμα καθημερινό φρέσκων φαριν onό τα καίκια μος
όοως και τερόστα γκόμο κατυνυγμένων θολοοσνν ηρoόντων
όnως κοκκινόφορο, βοκολόο , γλοσα κοι nολά όλλο .

Τελευταία νέα από την εφημερίδα