Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
'aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-agge lia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10125- ΕΤΟΣ 36ο-TΙMΗ 16 - ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στις 658,35 μονάδες
Άνοδος 0,88%
Παράταση:
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΛΛΙΩΣ
ος Εατρίων,
καραντιας
"Πνίγηκε" η ΑΤΤΙΚ ,
" σαρθηκε" η Λέρος
Σελ. 4
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΜ
Σελ, 8.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
"Στου κουφού την πόρτα..."
Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι "η Ελλάδα ήταν
και Παραμένει απολύτως Προετοιμασμένη
για να αντιμετωπίσει και αυτήν την Πρόκληση, εφόσον η Τουρκία αποφασίσει τελικά να την υλοΠοιήσει" , στέλνει ο υπουρνός Εξωτερικν Νίκος Δένδιας, σχετικά
με τη δημοσίευση , στην Εφημερίδα τnς Κυβερνήσεως της Τουρκίας, ατήσεων για xoρήγηση από την τουρκική κυβέρνηση άδειας έρευνας και εκμετάλλευσης στην ΤΡΑΟ.
Στη δήλωσή του ο κ . Δένδιας τονiζει Πως
" η δημοσίευση, στην τουρκική Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, σειράς ατήσεων για χoρήγηση από την τουρκική κυβέρνηση άδει ας έρευνας και εκμετάλλευσης στην κρατική εταιρεία Πετρελαίων της Τουρκίας σε
περιοχές ελληνικής υφαλο κρηπίδας,
εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς ενεργειν
με τις οποίες η Τουρκία αποπειράται βήμα
- 6ήμα να σφετεριστεί κυριαρχικά δικαι ματα της Ελλάδας" και επισημαίνει Πως
αποτελεί Παρακολούθημα του ανυπόστατου τουρκο- λιβυκού μνημονίου.
Ο υπουργός Εξωτερικν διαμηνύει εκ νέου ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρ κίας δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα
και ότι αδυνατούν να θίξουν τα κυριαρχικά
δικαιματα της Ελλάδας , Που εδράζονται
στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο
τη Θάλασσας.
"Να είμαστε σαφείς . Οι θέσεις μας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και για τις συνέπειες της τουρκικής Παραβατικότητας εί
ναι δεδομένες . Έχουν γνωστοΠοιηθεί
προς την Τουρκία επανειλημμένα" ξεκαθαρίζει με σαφήνεια ο κ. Δένδιας.
Το μήνυμα σαφές, τα τα είναι ευήκοα;
WΗρθε για να μείνει"
η εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Δραματική η μείωση
των μεταμοσχεύσεων
Σελ. 2
"ΣΠΙΡΤΟ" Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ
"Εκρηξη" κρουσμάτων
κορωνοϊού στο Ιράν
Σελ. 6
Σελ. 10
Ο λογικός