Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

2

ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5444

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ,
ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πρότυπο
στου Λάγγουρα,
Πειραµατικό
στο Πανεπιστήµιο

Επέστρεψε
στα θρανία το 98%
των µαθητών

ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩ Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΘΑ ∆ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 29
ΣΕΛ. 8

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΕΞΙΣΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ

ΠΑΤΡΑ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ 40% ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

O ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΧΡ. ΝΤΕΜΙΡΗΣ

Νέος
∆ιοικητής
στην Τροχαία

Βήµα-βήµα

και µε συγκρατηµένη αισιοδοξία

ΣΕΛ. 5

ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

Περιµένουν
6 µήνες
το βυτίο...
ΣΕΛ. 6

Στο «βλέποντας και
κάνοντας» οι υπεύθυνοι
των ξενοδοχείων της
πόλης που κατέθεσαν τις
απόψεις τους στη «Γ»
Σηµειώνουν τη λήψη
όλων των µέτρων
πρόληψης, αλλά και την
ανάγκη ενίσχυσης από την
πολιτεία

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛ. 9

Ερωτήµατα
για τα δάνεια
του ΤΕΠΙΧ 2

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ ∆ΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

∆ώρο ζωής
µέσω Πατρών
και Ιωαννίνων

ΣΕΛ. 7

∆. ΓΟΥΜΕΝΟΣ:
ΕΥ∆ΟΚΙΜΗΣΑΝ
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΧΡΟΝΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΕΣ

«Καίγονται»
οι ΗΠΑ!
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 3
ΣΕΛ. 15-19

ΑΠΟ ΤΟΝ
Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Β. ΛΙΟΛΙΟ

Έξι άξονες για την
επόµενη µέρα στην Ε.Ο.Κ.
ΕΠΣΑ:

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ