Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΩΝ ΑΣ
Πολιτισμός μέρος
πρτο: Θέατρο
10 Μήνες
το απόλυτο τίποτα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ Η.
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
Πρόεδρος της Δημοκρατίας:
"0ι γυναίκες της θράκης δίνουν
παραπάνω θηση στην παραγωγική
ανάπτυξη της περιοχής"
Με ανάρτησή
δρος και προσθέ .
τει: "Είναι αυτές που
δίνουν nαραπάνω
της, στην προσωπική της σελίδα
στο facobook, η
Πρόεδρος της Δη .
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπού.
λου, αναφέρεται
στην πρόσφατη
επίσκεψή της στη
στη σελίδα 9
θηση στην παραγω γική ανάπτυξη της
Θράκης Αυτές που 1600 ρες χωρίς τον φίλο
την πλουτίζουν σε π
ροχόμενο με Την τάκαι συνοδοιπόρο
, ης πρωτοβουλίες
την αφοσίωση τους. |Γιργο Κολλάρο . .
Οι γυναίκες της Θρά .
Θράκη, έναν τόπο,
που οπως επιση. βαλαν με τη θέρμη τους, με την απλότητα κης, οι γυναικες της
τους και την γέμι. και την άνεση με την
σαν σεβασμό για οποία συνυπάρχουν
την εφευρετικότη. τονίζει η Πρόε .
μαίνει γνωρίζει
Ελλάδας.
παιδί,
όμως, κάθε φορά
τον ανακαλύπτει
από την αρχή . E κότητά τους , την.
τα και την εργατι
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλασίας
δική αναφορά κά.
νει στις ομορφες
στιγμές , που έζη.
σε πλάι στις γυναί.
κες που γνρισε λάσαμε μαζί με ετu .
στη Θράκη, και οι πωσίασαν με την
οποίες την περιέ .
ευαισθησία και τη
φαντασία τους .
"iopαστήκαμε
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονiος & θράκης και η Περιφερειακή Ενο
τητα Εάνθης, ο Δήμος Εάνθης και ο Πο |δηλατικός Σύλλογος Ξάνθης ο ΠΗΓΑΣΟΣ
|Εniσημο μέhος της Εnνικής ομοσηον
Ιδίας Ποδηλασίας και κάτοχος της Ειδικής
ΑΟΛητικής Αναγνρισης ano την Γενική
Γραμματεία ΑΟλητσμού , καλούν όλου
Ιτους φίλους και λάτρεις της ΠΟδηλα.
Ισίας, μικρούς και μεγάλους την Τετάρτη
3 του Ιούνη 2020 και ρα 7:00 το ano
νευμα στην Κεντρική nhaτεία Ξάνθης για
τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας
|Ποδηλασίας,
προβληματισμούς, γeαβίαστη φιλικότητά
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
|ΣΕΛΙΔΑ 14|
Ραδιομαραθνιος
'αγάπης 2020
ΡΑΔΙΟΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 2020
ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΤΗΣ "ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
ΤETΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Αno το έτος 2012 μας ενσχυετε κάθε Μεγάη Τετορτη συμμετέοντο
στου Pωδιομαραθνιο Αγάπης υπέp ενοχύστως του Γnpο κομείου Ξάι Εης, Φέ.
της νω είoν rpoxωρήσει και Προγραμματιστεί όλες ο διδικασίες κανονικά
δυστυχς είμοστε στην δυοάρεστη θέσn να αναβάλλουμε τη δράσn αυτη,
nooypaμματζοντός τm rntov opιστικά γa τm Τετάoτη 17 Ιουνίου 2020.
Η μεγόλ ούrμη των ηpomyoύμενων ετν ήτuν οι εθenomtς μος , οι σκο. Apστο τργασιακ ελμα
Εδό nρόγρα μμα εκπΕίδουσης - επιμέρφωσης - cabs δήγησης
ΑΠΟ 09:00 ΕΩΣ 16 :00
ΣΕΛΙΑΛΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα